دوره 27، شماره 4 - ( 10-1398 )                   جلد 27 شماره 4 صفحات 908-897 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Asadi S A, Ghorbani G, Shafaii Moghadam H. Geochronology and isotope geology of the Late Neoproterozoic granitic and gneissic rocks of the Neybaz complex (West of Saghand). www.ijcm.ir. 2019; 27 (4) :897-908
URL: http://ijcm.ir/article-1-1371-fa.html
اسدی سیدعلی اکبر، قربانی قاسم، شفائی مقدم هادی. سن‌سنجی و زمین‌شناسی ایزوتوپی گنیس‌ها و گرانیت‌های نئوپروتروزوئیک‌پایانی مجموعه نی‌باز (غرب ساغند). مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1398; 27 (4) :908-897

URL: http://ijcm.ir/article-1-1371-fa.html


1- دانشگاه دامغان
چکیده:   (1592 مشاهده)
مجموعه آذرین – دگرگونی نی­باز (غرب ساغند، شمال یزد) یکی از سرزمین­های پی­سنگی ایران به سن نئوپروتروزوئیک پایانی است که طیف گسترده­ای از سنگ‌های دگرگونی و آذرین را شامل می­شود. در برخی بخش­­های رسی دگرگونه این مجموعه می­توان شواهد بارزی از ذوب­بخشی، میگماتیت­زایی و میلونیت­زایی را مشاهده کرد. سن­سنجی­های انجام شده به روش K-Ar،  Rb–Srو حتی U-Pb بر این مجموعه و مجموعه­های سنگی هم‌جوار (چون چاپدونی، تاشک و زمان آباد) چندین گستره سنی از پروتروزوئیک پایانی تا میوسن را نشان می­دهند، ولی وجود کنگلومرای سرشار از قلوه­های گرانیتی و گنیسی سرچشمه گرفته از سرزمین­های پی­سنگی در قاعده توالی رسوبی کرتاسه جنوب­غرب ­ساغند بیانگر نادرست بودن سن­های جوان­تر از کرتاسه نسبت داده‌شده به مجموعه نی­باز است. بعضی از سن­های گزارش­شده نیز تنها می­توانند بازتابی از رخدادهای زمین­ساختی و زمین­ساختی دگرگونی باشند که در دوره­های مختلف، بر این مجموعه و مجموعه­های پی­سنگی همجوار تأثیر گذاشته­اند که از آن جمله می­توان به دگرگونی در ژوراسیک میانی و فعالیت­های ماگمایی در ائوسن تا میوسن اشاره کرد. براساس شواهد منطقه­ای و روابط صحرایی، گستره زمانی570 تا 530 میلیون سال پیش با واقعیت­های زمین‌شناسی منطقه­ای بیشتر همخوانی دارد. رخدادهای این گستره زمانی به احتمال زیاد بخشی از دگرگونی­های کوه­زایی کادومین بوده است. بررسی ایزوتوپ­های هافنیم گرانیت­های این مجموعه نشان می­دهد که eHf نمونه­های مورد بررسی دارای مقادیر منفی بوده و از 02/1- تا 87/18- متغیّر است. مقادیر منفی eHf با سرچشمه گرفتن مذاب‌های گرانیتی از ذوب سنگ‌های پوسته­ای یا همان گنیس­های مجموعه نی­باز (غرب ساغند) همخوانی دارد.     
متن کامل [PDF 3375 kb]   (464 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Sadeghian M., "Typical geological characteristic of the Late Proterozoic-Cambrian Iranian Gondwana land, as indicators for their better recognize. In: Proceeding of the 24th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran", Faculty of Earth Sciences, Shahrood University of Technology, 1395, p 70-77. In Persian.
2. [2] Balaghi Einalou M., "Petrology and geochemistry of Delbar igneous-metamorphic complex Biarjemand (southeast of Shahrood), Ph.D. thesis, Faculty of Earth Sciences, Shahrood University of Technology, 1393, In Persian.
3. [3] Hosseini S.H., "Petrology, geochemistry and geochronology of Bande Hezar Chah granitoid of Biarjmand (southeast of Shahrood)", Ph.D. thesis, Faculty of Earth Sciences, Shahrood University of Technology, 1394, In Persian.
4. [4] Hassanzadeh J., Stockli D., Horton B., Axen G., Stockli L., Grove, M., Shmitt A., Walker D.,"U-Pb zircon geochronology of late Neoprotrozoic -Early Cambrian granitoids in Iran: Implications for paleogeography, magmatism, and exhumation history of Iranian basement", Tectonophysics, (2008) 451: 71- 96. [DOI:10.1016/j.tecto.2007.11.062]
5. [5] Shafaii Moghadam H., Khademi M., Hu H., Stern R.J., Santos J.F., Wu Y., "Cadomian (Ediacaran Cambrian) arc magmatismin the ChahJam-Biarjmand Metamorphic Complex (Iran): magmatism along the northern active margin of Gondwana", Gondwana Research., (2015) v. 27, no. 1, p.439-452. [DOI:10.1016/j.gr.2013.10.014]
6. [6] Rahmati-Ilkhchi M., Faryad S. W., Holub F.V., Koˇsler J., Frank W., "Magmatic and metamorphic evolution of the Shotur Kuh metamorphic complex (centralIran)", Int. J. Earth. Sci. 100: 45-62. doi :10.1007/s00531-009-0499-0. [DOI:10.1007/s00531-009-0499-0]
7. [7] Balaghi Z., Sadeghian M., Ghasemi H., Zhai M.G., Mohajjel M., "Zircon U-Pb ages, Hf isotopes and geochemistry of the schists, gneisses and granites in Delbar Metamorphic-Igneous Complex, SE Shahrood (Iran): implications for Neoproterozoic geodynamic evolutions of central Iran", J. Asian Earth Sci., (2014) 06.011. 10.1016/j.jseaes.
8. [8] Hosseini S. H., Sadeghian M., Zhai M., Ghasemi H., "Petrology, geochemistry and zircon U-Pb dating of Band-e-Hezarchah metabasites (NE Iran): An evidence for back-arc magmatism along the northern active margin of Gondwana", Chemie der Erde 75, (2015) 207-218. [DOI:10.1016/j.chemer.2015.02.002]
9. [9] Bagheri S., Stampfli G.M., "The Anarak, Jandaq and Posht-e-Badam metamorphic complexes in central Iran: New geological data, relationships and tectonic implications", Tectonophysics. (2008) 451: 123-155. 10.1016/j.tecto.2007.11.047. [DOI:10.1016/j.tecto.2007.11.047]
10. [10] Monazzami Bagherzadeh R., Karimpour M. H., Lang Farmer G., Stern C.R., Santos J.F., Rahimi B., Heidarian F Shahri M. R., "U-Pb zircon geochronology, petrochemical and Sr-Nd isotopic characteristic of Late Neoproterozoic granitoid of the Bornaward Complex (Bardaskan-NE Iran)", Journal of Asian Earth Sciences. (2015) 111: 54 -71. [DOI:10.1016/j.jseaes.2015.05.019]
11. [11] Shafaii Moghadam H., Li X.H., Santos J.F., Stern R.J., Griffin W., Ghorbani Gh., Sarebani N., "Neoproterozoic magmatic flare-up along the N. margin of Gondwana: The Taknar complex, NE Iran", Earth and Planetary Science Letters (2017) 474, p.83-96. [DOI:10.1016/j.epsl.2017.06.028]
12. [12] Sarebani N., Ghorbani Gh., Shafaii Moghadam H., "Zircon U-Pb dating of plutonic rocks of Taknar zone, northeast of Iran", 34th National and the 2th International Geosciences Congress, Geological Survey of Iran, 2016.
13. [13] Karimpour M.H., Lang Farmer G., Stern C.R., Salati E., "U-Pb zircon geochronology and Sr-Nd isotopic characteristic of Late Neoproterozoic Bornaward granitoids (Taknar zone exotic block), Iran", Iranian journal of crystallography and mineralogy, (2011) No 1. PP: 1-18.
14. [14] Karimpour M. H., Rahimi B., Zirjanizadeh S., Salati A., "Petrology of intrusive bodies of Taknar mine area, Bardaskan (Kashmar)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 1389, vol. 18, No.1, p. 67-78. In Persian
15. [15] Malekzadeh Shafaroodi A., Karimpour M. H., Mazaheri S. h., "Geology, mineralization and chemistry of Tak I, Taknar polymetal massive sulfide (Cu-Zn-Au-Ag-Pb) deposit, Khorasan, Bardaskan", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 1383/2004, vol. 12, No.2, p1-12. In Persian.
16. [16] Rossetti F., Nozaem R., Lucci F., Vignaroli G., Gerdes A., Nasrabadi, M., Theye T., "Tectonic setting and geochronology of the Cadomian (Ediacaran-Cambrian) magmatism in Central Iran, Kuh-e-Sarhangi region (NW Lut Block)", Journal of Asian Earth Sciences, (2015) v. 102, p.24-44. Doi: 10.1016/jseaes2014.07.034. [DOI:10.1016/j.jseaes.2014.07.034]
17. [17] Sahandi M. R., "Geological Quadrangle Map of Ghasem Abad 1:100000. Geological Survey of Iran" (2002) Tehran.
18. [18] Mosavinejad Sough S., Nasrabadi M., Nouzaeim R., Davoudi Z., "Geothermobarometry and geological setting of metamorphic basement of Central Iran, Lakh Barghshi area (southwest of Khorasan Razavi)", Journal of Petrology, 1395, vol. 7, No. 26, p. 171-186. In Persian.
19. [19] Gramont X.B., Guillou Y., "Geologicalmap of Kariznow", Geological Survey of Iran, (1979) Scale 1:100,000.
20. [20] Homam M., "Petrology and geochemistry of Proterozoic hornblendegabbros from southeast Fariman ( Khorasan Razavi province)", Journal of Economic Geology, 1394, vol. 7, No. 1, p. 91-110. In Persian.
21. [21] Razavi S.M.H., Moein Vaziri H., "Petrography and petrology of metamorphic rocks of Khoshmi and Nybaz", In: Proceeding of geology conference, 1371, Tarbiat Moallem University. In Persian.
22. [22] Ramezani J., Tucker R.D., "The Saghand Region, Central Iran: U-Pb geochronology petrogenesis and implications for Gondwana Tectonics", American Journal of Science, (2003) 303: 622-665. [DOI:10.2475/ajs.303.7.622]
23. [23] Asadi S.A.A., Ghorbani Gh., Shafaii Moghadam H., "Geochronology of the Late Proterozoic granitic and gneissic of the Neybaz complex by U-Pb method on zircon, a strategy to better understanding Cadomian orogenic", In: Proceeding of the 24th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran, Faculty of Earth Sciences, Shahrood University of Technology, 1395, p 70-77.
24. [24] Karagaranbafghi F., Foeken J.P.T., Guest B., Stuart F.M., "Cooling history of the Chapedony metamorphic core complex, Central Iran: implications for the Eurasia-Arabia collision", Tectonophysics, (2012) 524-525, 100-107. [DOI:10.1016/j.tecto.2011.12.022]
25. [25] Masoodi M., Yassaghi A., Nogole Sadat M.A.A., Neubauer F., Bernroider M., Friedl G., Genser J., Houshmandzadeh A., "Cimmerian evolution of the Central Iranian basement: Evidence from metamorphic units of the Kashmar-Kerman Tectonic Zone", Tectonophysics 588, (2013) 189-208. [DOI:10.1016/j.tecto.2012.12.012]
26. [26] Darvishzadeh A., Aleh Taha B., "Magmatism and tectonomagmatism of Late Precambrian in Central Iran", Journal of Sciences of Tehran University, vol. 22, No. 1, 1375.
27. [27] Ahlesada S.M., Ghorbani Gh., Shafaii Moghadam H., "Geochemistry of Akbar Abad igneous rocks, E Zarand", 8th Symposium Iranian Society of Economic geology, 1395, Zanjan University, Zanjan.
28. [28] Alavi Naeini M., "Geological map of lakar Kuh, 1:250000 scale", Geological Survey and Mineral Exploration of Iran, 1360.
29. [29] Shafaii Moghadam H., Li H. X., Stern R. J., Ghorbani Gh., Bakhshizad F., "Zircon U-Pb ages and Hf-O isotopic composition of migmatites from the Zanjan - Takab complex, NW Iran: Constraints on partial melting of metasediments", Lithos (2016) (240 -243): 34-48. [DOI:10.1016/j.lithos.2015.11.004]
30. [30] Jamshidi Badr M., Collins A.S., Masoudi F., Cox G., Mohajjel M., "The U-Pb age, geochemistry and tectonic significance of granitoids in the Soursat Complex", Northwest Iran. Turkish Journal of Earth Sciences (2013) 22,1- 31.
31. [31] Jamshidi Badr M., Collins A., Masoudi Fariborz S., "The age of metasedimentary rocks and their regional metamorphism in the Soursat Complex, NW IRAN: U-Pb dating of zircon and monazite, using LA.ICP-MS", The 1st International Applied Geological Congress, Department of Geology, Islamic Azad University - Mashhad Branch, Iran, (2010) 26-28.
32. [32] Saki A., "Proto-Tethyan remnants in northwest Iran: geochemistry of the gneisses and metapelitic rocks", Gondwana Res. (2010) 17: 704-714. [DOI:10.1016/j.gr.2009.08.008]
33. [33] Haghipour A., Bolourchi M., Houshmandzadeh A., Sabzehei M., Stöcklin J., Hubber H., Sluiter W., Aghanabati A., "Exploration Text of the Ardekan Quderangle map", Geological Survey of Iran. (1977) (Tehran, Iran, 88 pp.
34. [34] Horton B.K., Hassanzadeh J., Stockli D.F., Axen G.J., Gillis R.J., Guest B., Amini A., Fakhari M.D., Zamanzadeh S.M., Grove M., "Detrital zircon provenance of Neoproterozoic to Cenozoic deposits in Iran: Implications for chronostratigraphy and collisional tectonics", Tectonophysics, 2008, 451: 97-122. doi:10.1016/j.tecto.2007.11.063. [DOI:10.1016/j.tecto.2007.11.063]
35. [35] Haghipour A., "The evolution of geological events of Central Iran", Geological Survey and Mineral Exploration of Iran, 1968. In Persian.
36. [36] Asadi S.A.A., "Geochemistry and geochronology of the igneous-metamorphic Neybaz complex in the Central Iran", M.Sc. teses, School of Earth Sciences, Damghan University, Damghan, Iran, 1396, In Persian.
37. [37] Babakhani A.R., Majidi J., "Geological map of Saghand, 1:100000 scale", Geological Survey and Mineral Exploration of Iran, 1374.
38. [38] Shekari S., Sadeghian M., Zhai M., Ghasemi H.A., "The first report of gabbrodiorites dating of Shotorkuh igneous-metamorphic complex (southeast of Shahrood)", In: Proceeding of the 24th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran, Faculty of Earth Sciences, Shahrood University of Technology, 1395. In Persian.
39. [39] Haghipour A., Pelissier G., "Geology of the Saghand Sector", In: Haghipour, A., Valeh, N., Pelissier, G., Davoudzadeh, M. (Eds.), Explanatory Text of the Ardekan Quadrangle Map: Geological Survey of Iran, H8, (1977), pp. 10-68.
40. [40] Vase karami M., Sadeghian M., Shekari S., "Geochronology of late Proterozoic granitoids of north Aghol kando (south of Dochah, southeast of Shahrood)", In: Proceeding of the 24th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran, Faculty of Earth Sciences, Shahrood University of Technology, 1395, p.392-398. In Persian.
41. [41] Karimpour M.H., Lang Farmer G., Stern C.R., Salati E., "U-Pb Zircon geochronology and Sr-Nd isotopic characteristic of late Neoproterozoic Bornaward granitoids (Taknar zone exotic block)", Iran. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 1390/2011, vol. 19, No.1, p. 1-18.
42. [42] Kargaranbafghi F., Neubauer F., Genser J., Faghih A., Kusky T., "Mesozoic to Eocene ductile deformation of western Central Iran: from Cimmerian collisional orogeny to Eocene exhumation", Tectonophysics, 564-565, (2012) 83-100. [DOI:10.1016/j.tecto.2012.06.017]
43. [43] Kargaranbafghi F., Neubauer F., Genser J., Houshmandzadeh A., "The Eocene Chapedony metamorphic core complex in Central Iran: preliminary structural results", Geophysical Research Abstracts 8, (2006) (EGU06-A-05008).
44. [44] Kargaranbafghi F., Neubauer F., Genser J., Houshmandzadeh A., "40Ar/39Ar constraints on the tectonothermal evolution of the Chapedony metamorphic core complex, Central Iran". Geophysical Research Abstracts 9, (2007) (EGU07-A-07387).
45. [45] Kargaranbafghi, F., Neubauer, F., Genser, J., "The Mesozoic-Cenozoic tectonic evolution of western Central Iran seen through detrital white mica", Geophysical Research Abstracts 11, (2009) (EGU 09-A-7969).
46. [46] Kargaranbafghi F., Neubauer F., "Lithospheric thinning associated with formation of a metamorphic core complex and subsequent formation of the Iranian plateau", GSA Today 25 (7), (2015) 4-8. [DOI:10.1130/GSATG229A.1]
47. [47] Verdel C., Wernicke B.P., Ramezani J., Hassanzadeh J., Renne P.R., Spell T.L., "Geology and thermochronology of Tertiary Cordilleran-style metamorphic core complexes in the Saghand region of central Iran", Geological Society of America Bulletin 119, (2007) (7 - 8): 961 - 977. 10.1130/B26102.1. [DOI:10.1130/B26102.1]
48. [48] Yassaghi A., Masoodi M., "A Metamorphic Core Complex model for the host of Uranium mineralization in the Khoshoumi Mountain, Central Iran", Resource Geology 61 (3), (2011) 259-269. [DOI:10.1111/j.1751-3928.2011.00162.x]
49. [49] Faure G., Mensing T. M., "Isotopes: Principles and Applications", John Wiley and Sons, New Jersey (2005).
50. [50] Wu F.Y., Li X.H., Zheng Y.F., Gao S., "Lu-Hf isotopic systematics and their applications in petrology", Acta Petrologica Sinica 23 (2), (2007a) 185-220.
51. [51] Liu Q., Wu Y.B., Wang H., Gao S., Qin Z.W., Liu X.C., Yang S.H., Gong H.J., "Zircon U-Pb ages and Hf isotope compositions of migmatites from the North Qinling terrane and their geological implications", Journal of Metamorphic Geology (2014) 32 (2), 177-193. [DOI:10.1111/jmg.12065]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb