دوره 31، شماره 3 - ( 7-1402 )                   جلد 31 شماره 3 صفحات 496-479 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Torkian A, Shirmohamadi Z, Jafari S R. Petrology, mineral chemistry and geothermobarometry of the Garmkhani-Meyham metamorphic complex (Qorveh-Kurdistan). www.ijcm.ir 2023; 31 (3) :479-496
URL: http://ijcm.ir/article-1-1767-fa.html
ترکیان اشرف، شیرمحمدی زهرا، جعفری سیده راضیه. سنگ‌نگاری، شیمی کانی و زمین‌دما-فشارسنجی مجموعهی دگرگونی گرمخانی-میهم (قروه-کردستان). مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1402; 31 (3) :479-496

URL: http://ijcm.ir/article-1-1767-fa.html


1- دانشگاه گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
2- گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
3- گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران
چکیده:   (608 مشاهده)
منطقه گرمخانی - میهم در جنوب ­شرق شهرستان قروه و بخش شمال­غرب پهنه سنندج-سیرجان واقع است. سنگ­های این منطقه شامل تنوعی از سنگ­های دگرگونی ناحیه­ای و مجاورتی هستند. داده­های ریزپردازشی نشان می­دهد که آمفیبول­ها از نوع مگنزیوهورنبلند، پلاژیوکلازها از نوع آندزین و آلبیت، بیوتیت­ از زیرمجموعه سیدروفیلیت، میکای سفید از نوع موسکویت و اپیدوت نیز از زیر مجموعه کلینوزوئیزیت هستند. بر اساس شیمی آمفیبول­ها، سری ماگمایی ماگمای سازنده آن­ها، نیمه قلیایی و محیط زمین ساختی آن ابرفرورانشی است. برآوردهای زمین­دما-فشارسنجی کانی­های آمفیبول و پلاژیوکلاز در آمفیبول­شیست­ها گستره دمایی 464 تا 570 درجه سانتی­گراد و فشار 3 تا 6/5 کیلوبار را نشان می­دهد که بیانگر گذر از رخساره شیست سبز به آمفیبولیت است.    
متن کامل [PDF 4841 kb]   (67 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Stocklin J., "Structural history and tectonics of Iran: A review", American Assocciation of Petroleum Geologists Bull (1968) 52: 1229-1258. [DOI:10.1306/5D25C4A5-16C1-11D7-8645000102C1865D]
2. [2] Alavi M., "Tectonics of the Zagros Orogenic Belt of Iran: New data and interpretations", Tectonophysics (1994) 229: 211-238. [DOI:10.1016/0040-1951(94)90030-2]
3. [3] Mohajjel M., Fergusson CL., Sahandi M.R., "Cretaceous-Tertiary convergence and continental collision, Sanandaj-Sirjan Zone, western Iran", Journal of Asian Earth Sciences (2003) 21 (4): 397-412. [DOI:10.1016/S1367-9120(02)00035-4]
4. [4] Ghasemi A., Talbot C.J., "A new tectonic scenario for the Sanandaj-Sirjan Zone (Iran)", Journal of Asian Earth Sciences (2006) 26(6): 683-693. [DOI:10.1016/j.jseaes.2005.01.003]
5. [5] Mohajjel M., Fergusson C.L., "Jurassic to Cenozoic tectonics of the Zagros Orogen in northwestern Iran", International Geology Review (2014) 56 (3): 263-287. [DOI:10.1080/00206814.2013.853919]
6. [6] Aghanabati A., "Geology of Iran", Geological Survey of Iran Press, Tehran, Iran (2004) 606.
7. [7] Vernant P., Nilforoushan F., Hatzfeld D., Abassi M., Vigny C., Masson F., Nankali H., Martinod J., Ashtiani A., Bayer R., Tavakoli F., Che'ry J., "Contemporary crustal deformation and plate kinematics in Middle East constrained by GPS measurements in Iran and northern Oman", Geophysical Journal International (2004) 157: 381-398. [DOI:10.1111/j.1365-246X.2004.02222.x]
8. [8] Mahmoudi S., Corfu F., Masoudi F., Mehrabi B., Mohajjel M., "U-Pb dating and emplacement history of granitoid plutons in the northern Sanandaj-Sirjan Zone, Iran", Journal of Asian Earth Sciences (2011) 41(3): 238-49. [DOI:10.1016/j.jseaes.2011.03.006]
9. [9] Yajam S., Montero P., Scarrow J. H., Ghalamghash J., Razavi S. M.H., Bea, F., "The spatial and compositional evolution of the Late Jurassic Ghorveh-Dehgolan plutons of the Zagros Orogen, Iran: SHRIMP zircon U-Pb and Sr and Nd isotope evidence", Geologica Acta (2015) 13, 25-43.
10. [10] Ghazi M.J., Moazzen M., "Geodynamic evolution of the Sanandaj-Sirjan Zone, Zagros Orogen, Iran", The Turkish Journal of Earth Sciences (2015) 24: 513-528. [DOI:10.3906/yer-1404-12]
11. [11] Hosseini M., "Geological map of Qorveh (scale 1: 100,000)", Geological Survey of Iran (1999).
12. [12] Siivola J., Schmid R., "Recommendations by the IUGS Subcommission on the systematics of metamorphic rocks", Web version 01.02.07 (2007).
13. [13] Blourchi M.H, "Investigation of metamorphic rocks in S-Qorveh", Ms. Thesis, University of Teharn. (1967).
14. [14] Hariri A., "An approach to the origin of metamorphic rocks, Qorveh", Master's thesis, Shahid Beheshti University (1995) 161.
15. [15] Helmi F., Hosseini M., "Characteristics of dynamic and geological transformation of the Qorveh area", Geological Survey of Iran Press, Tehran (1977) 99.
16. [16] Omarvani H., "petrological study of metamorphic rocks of Qorveh (Kurdistan province)", 10th conference of Geological Society of Iran, Tarbiat Modares University (2006) 776-784.
17. [17] Torkian A., Khalili M., Sepahi A.A., "Petrology and geochemistry of the I-type calc-alkaline Qorveh Granitoid Complex, Sanandaj-Sirjan Zone, western Iran", Neues Jahrbuch für Mineralogie Abhandlungen 185 (2008) 131-142. [DOI:10.1127/0077-7757/2008/0114]
18. [18] Torkian A., "The use of rare earth and trace elements for determining the origin of the magma of granodiorite-granite intrusive mass in Qorveh", Iranian Journal of Petrology, 1 (2010) 66-49.
19. [19] Rezaei M., "Study of mylonitic and foliated rocks in the southeast of Qorveh (Kurdistan)", M. Sc. thesis, Bu Ali Sina University (2011) 142.
20. [20] Rezaei M., Torkian A., Izadi-Kian L., "study of intrusive rocks and metamorphosed dykes in the north of Miham Bala (southeast of Qorveh-Kurdistan)", 1est national conference of Iranian Geology, Islamic Azad University of Shiraz (2013) 1-8.
21. [21] Rezvani Z., "Petrography and crystal chemistry of contact metamorphic rocks, Zarineh region, South Qorveh - Kurdistan", M.Sc. thesis, Zanjan University (2014) 103.
22. [22] Torkian A., "lithography and application of crystal chemistry in thermodynamic studies of metamorphic rocks, Zarineh region, South Qorveh-Kurdistan", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 4 (25) (2017) 775-786. [DOI:10.29252/ijcm.25.4.775]
23. [23] Cheraghi S., "Petrology of the Asif Abad-Tazeh Abad metamorphic complex (south Qorveh, Kurdistan)", M.Sc. thesis, Bu- Ali Sina University (2018) 100.
24. [24] Sepahi A.A., Miri M.M., "Textures of igneous and metamorphic rocks", Bu-Ali Sina Press (2015) 171.
25. [25] Hawthorne F.C., Oberti R., "Classification of the amphiboles", Reviews in Mineralogy and Geochemistry (2007) 67:55-88. [DOI:10.2138/rmg.2007.67.2]
26. [26] Hawthorne F.C., Oberti R., Harlow G.E., Maresch W.V., Martin R.F., Schumacher J.C., Welch M.D., "Nomenclature of the amphibole supergroup", American Mineralogist (2012) 97:2031-2048. [DOI:10.2138/am.2012.4276]
27. [27] Leake, B.E., Woolly, A.R., Arps, C.E.S., Birch, W.D., Gilbert, M.C., Grice, J. D., Hawthorne, F.C., Kato, A., Kisch, H.J., Krivovichev, V.G., Linthout, K., Laird, J., Mandarino, J., Maresch, W.V., Nickel, E.h., Rock, N.M.S., Schmucher, J.C., Smith, D.C., Stephenson, N.C.N., Unungaretti, L., Whittaker, E.J.W., and Youzhi, G., "Nomenclature of amphiboles; report of the Subcommittee on Amphiboles of the International Mineralogical Association Commission on New Minerals Names", American Mineralogist (1997) 82: 1019-1037. [DOI:10.1127/ejm/9/3/0623]
28. [28] Leake B.E., "Nomenclature of amphiboles", American Mineralogist (1978) 63: 10231052.
29. [29] Agemar T., Worner G., Heumann A., "Stable isotopes and amphibole chemistry on hydrothermally altered granitoids in the North Chilean Precordillera: A limited role for meteoric water?", Contributions to Mineralogy and Petrology (1999) 136: 331-344. [DOI:10.1007/s004100050542]
30. [30] Henry D.A.F., Chivas A. R., Long J.V.P., Reed S.J.B., "Chemical differences between minerals from mineralizing and barren intrusion from some North American porphyry copper deposits", Contribution to Mineralogy and Petrology (1985) 89: 317-329. [DOI:10.1007/BF00381554]
31. [31] Chivas A.R., "Geochemical evidence for magmatic fluids in porphyry copper mineralization", Contribution to Mineralogy and Petrology (1981) 78: 389-403. [DOI:10.1007/BF00375201]
32. [32] Hynes A., "A comparison of amphiboles from medium and low pressure metabasites", Contributions to Mineralogy and Petrology (1982) 81 (1982) 119-125. [DOI:10.1007/BF00372049]
33. [33] Schmidt M.W., "Amphibole composition in tonalite as a function of pressure: An experimental calibration of the Al-in hornblende barometer", Contribution to Mineralogy and Petrology (1992) 110 304-310. [DOI:10.1007/BF00310745]
34. [34] Spear F.S., "An experimental study of hornblende stability and compositional variability in amphibolite", American journal of Science (1981a) 281:697-734. [DOI:10.2475/ajs.281.6.697]
35. [35] Spear F.S., "Amphibole-plagioclase equilibria: An empirical model for the relation albite + tremolite = edenite +4 quartz", Contributions to Mineralogy and Petrology (1981b) 77:355-364. [DOI:10.1007/BF00371564]
36. [36] Deer W.A., Howie R.A., Zussman, J., "An Introduction to the Rock- forming Minerals", 2nd edi., Longman, London (1992) 696pp.
37. [37] Nachit H., Ibhi A.B., Abia El-H., El Hassan, A., Ben Ohoud, M., "Discrimination between primary magmatic biotites, reequilibrated biotites, and neoformed biotites", Comptes Rendus Geoscience (2005) 337(16): 1415-1420. [DOI:10.1016/j.crte.2005.09.002]
38. [38] Vidal O., Parra T., "Exhumation paths of high-pressure metapelites obtained from local equilibria for chlorite-phengite assemblages", Geological journal (2000) 35(314): 139-161. [DOI:10.1002/gj.856]
39. [39] Miller C.F., Stoddard E.F., Bradfsh L.J., Dollase W.A., "Composition of plutonic muscovite: Genetic implications", The Canadian Mineralogist (1981) 19: 25-34.
40. [40] Blundy J.D., Holland T.J.B., 1990, "Calcic amphibole equilibria and a new amphibole-plagioclase geothermometer", Contribution to Mineralogy and Petrology (1990) 104: 208-224. [DOI:10.1007/BF00306444]
41. [41] Esawi E.K., "Amph-Class: An excel spreadsheet for the classification and nomenclature of amphibole based on the 1997 recommendation of the international mineralogical Association", Computers and Geosciences (2004) 30 753-760. [DOI:10.1016/j.cageo.2004.05.007]
42. [42] Tuloch A.J., Challis G. A., "Emplacement depths of Paleozoic-Mesozoic plutons from western New Zealand estimated by Hornblende-Al geobarometry", New Zealand Journal of Geology and Geophysics (2000) 43 555-567. [DOI:10.1080/00288306.2000.9514908]
43. [43] Spear F.S., "NaSi= CaAl exchange equilibrium between plagioclase and amphibole: An empirical model", Contributions to Mineralogy and Petrology 77 (1980) 355-364. [DOI:10.1007/BF00371564]
44. [44] Holland T., Blundy J., "Non-ideal interactions in calcic amphiboles and their bearing on amphibole-plagioclase thermometry", Contributions to Mineralogy and Petrology 116 (1994) 433-447. [DOI:10.1007/BF00310910]
45. [45] Bucher K., Grapes R., "Petrogenesis of metamorphic rocks", 6th edition. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, (2011) 428 pp. [DOI:10.1007/978-3-540-74169-5]
46. [46] Anderson J.L., Smith, D.R., "The effects of temperature and oxygen fugacity on the Al-in-hornblende barometer", American Mineralogist (1995) 80: 549-559. [DOI:10.2138/am-1995-5-614]
47. [47] Spear F.S., "Metamorphic phase equilibria and pressure-temperature-time paths", Mineralogical Society of America Washington (1995), 799 pp.
48. [48] Coltorti M., Bonadiman C., Faccini B., Gregoire M.O., Reilly S.Y., Powell W., "Amphiboles from suprasubduction and intraplate lithospheric mantle", Lithos 99 (2007) 68-84. [DOI:10.1016/j.lithos.2007.05.009]
49. [49] Molina J.F., Scarrow J.H., Montero P.G., "High-Ti amphibole as a petrogenetic indicator of magma chemistry: evidence for midly alkalichybrid melts during evolution of Variscan basic-ultrabasic magmatism of Central Iberia", Contribution to Mineralogy and Petrology (2009) 158: 69-98. [DOI:10.1007/s00410-008-0371-4]
50. [50] Winter J.D., "An introduction to igneous and metamorphic petrology", Prentice Hall publisher (20010) 699 p.
51. [51] Schumacher J.C., " Metamorphic amphiboles: composition and coexistence", In: Hawthorne FC, Oberti R, Della Ventura G,Mottana A (eds) Amphiboles: crystal chemistry occurrence and health issues, reviews in mineralogy and geochemistry (67). Mineralogical Society of America, Washington, D.C, pp. (2,007) 359-416. [DOI:10.1515/9781501508523-011]
52. [52] Miyashiro A., "Metamorphism and metamorphic belts", Allen & Unwin, London (1973). [DOI:10.1007/978-94-011-6836-6]
53. [53] Frost B.R., Frost C.D., " Essential of Igneous and Metamorphic Petrology", Cambridge University Press, (2014) 33p.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb