دوره 29، شماره 4 - ( 10-1400 )                   جلد 29 شماره 4 صفحات 942-933 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Eghdami, Gholizadeh. The effect of cobalt substitution on the structural and elastic properties of MnFe2O4 nanoparticles. www.ijcm.ir 2021; 29 (4) :933-942
URL: http://ijcm.ir/article-1-1690-fa.html
اقدامی فاطمه، قلی زاده احمد. اثر جانشانی کبالت بر ویژگی‌های ساختاری و کشسانی نانوذرات MnFe2O4. مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1400; 29 (4) :933-942

URL: http://ijcm.ir/article-1-1690-fa.html


1- دانشگاه دامغان
چکیده:   (619 مشاهده)
در این مقاله، نتایج بررسی جامع ویژگی­های ساختاری و کشسانی نانو­ذرات MnFe2-xCoxO4 (00/2، 60/1، 20/1، 80/0، 40/0 00/0=x ) تهیه شده به روش سیترات-نیترات گزارش شده است. مشخصه­های ساختاری با استفاده از پراش پرتو X و پالایش ریتولد بررسی شدند. نتایج نشان داد که نمونه­ها دارای ساختار بلوری مکعبی با گروه فضایی Fdm هستند که این با طیف­سنجی تبدیل فوریه فروسرخ تأیید گردید. ثابت­های کشسانی نمونه­ها بر اساس پارامترهای ساختاری و هم­چنین بسامد­های به­دست آمده از طیف فروسرخ آنها محاسبه شدند. مقادیر سرعت­های امواج طولی و عرضی به­دست آمده از ثابت­های نیرو برای تعیین مقادیر مدول یانگ، مدول سفتی، مدول حجمی و دمای دبای استفاده شدند. تغییر مقادیر کشسانی نمونه­های مورد بررسی را می­توان برحسب حضور یون کبالت و طول پیوند بدست آمده از روش ریتولد توضیح داد.      
متن کامل [PDF 838 kb]   (163 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Niaifar M., Shalilian H., Hassanpour A., Omigian J., "Synthesis and investigation on structural and magnetic properties of Cu doped Ni Zn ferrite nanopowders prepared via sol-gel method", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 2013; 21 (3) :511-518.
2. [2] Niaifar M., Morahemi F., Hassanpour A., Omigian J., "Synthesize and Investigation of Magnetic and Structural Properties of MnFe2O4 Nanoparticles Substituted by Co2+", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 2014; 22 (1) :149-154.
3. [3] Blooki F., Khandan Fadafan H., Lotfi Orimi R., "Effect of Mn2+ substitution on the structure and magnetic properties of nanosized Ni(0.5-x)MnxZn0.5Fe2O4 (x = 0, 0.25, 0.35, 0.5) ferrites prepared by co-precipitation method", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 2015; 23 (2) :285-294.
4. [4] Khedri H., Gholizadeh A., Malekzadeh A., "Effect of annealing temperature on structural, optical and catalytic properties of Cu-Zn ferrite nanoparticles", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 2016; 24 (2) :297-308.
5. [5] Ahmad Gholizadeh, "A comparative study of physical properties in Fe3O4 nanoparticles prepared by coprecipitation and citrate methods", Journal of the American Ceramic Society 100(8) (2017) 3577-3588. [DOI:10.1111/jace.14896]
6. [6] N. Shamgani, A. Gholizadeh, "Structural, magnetic and elastic properties of Mn0.3-xMgxCu0.2Zn0.5Fe3O4 nanoparticles", Ceramics International 45 (2019) 239-246. [DOI:10.1016/j.ceramint.2018.09.158]
7. [7] Ahmad Gholizadeh, A comparative study of the physical properties of Cu-Zn ferrites annealed under different atmospheres and temperatures: Magnetic enhancement of Cu0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles by a reducing atmosphere, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 452 (2018) 389-397. [DOI:10.1016/j.jmmm.2017.12.109]
8. [8] A. Gholizadeh, E. Jafari, "Effects of sintering atmosphere and temperature on structural and magnetic properties of Ni-Cu-Zn ferrite nano-particles: Magnetic enhancement by a reducing atmosphere." Journal of Magnetism and Magnetic Materials 422 (2017) 328-336. [DOI:10.1016/j.jmmm.2016.09.029]
9. [9] S. M. Patange, Sagar E. Shirsath, K.S. Lohar, S. G. Algude, S. R. Kamble, N. Kulkarni, D. R. Mane, K. M. Jadhav "Infrared spectral and elastic moduli study of NiFe2-xCrxO4 nanocrystalline ferrites", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2013, vol. 325, pp. 107-111. [DOI:10.1016/j.jmmm.2012.08.022]
10. [10] K. B. Modi, "Elastic moduli determination through IR spectroscopy for zinc substituted copper ferri chromates", Journal of Materials Science, 2004, vol. 39, pp. 2887-2890. [DOI:10.1023/B:JMSC.0000021472.00590.9b]
11. [11] Oleksandr Yelenich, Sergii Solopan, Taras Kolodiazhnyi, Yuliya Tykhonenko, Alexandr Tovstolytkin and Anatolii Belous, "Magnetic Properties and AC Losses in AFe2O4 (A = Mn, Co, Ni, Zn) Nanoparticles Synthesized from Nonaqueous Solution", Journal of Chemistry, Vol. 2015, Article ID 532198, 9 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2015/532198. [DOI:10.1155/2015/532198]
12. [12] B Aslibeiki, P Kameli, H Salamati, M Eshraghi and T Tahmasebi "Superspin glass state in MnFe2O4 nanoparticles." Journal of Magnetism and Magnetic Materials 322.19 (2010): 2929-2934. [DOI:10.1016/j.jmmm.2010.05.007]
13. [13] Amit S. Bandekar, Paresh S. Gaikar, Ankita P. Angre, Aishwarya M. Chaughule4 & Nana S. Pradhan, Effect of Annealing on Microstructure and Magnetic Properties of Mn Ferrite Powder, J. Biol. Chem. Chron. 5 [3] (2019) 74-78.
14. [14] Md. Amir, U. Kurtan, A. Baykal, H. Sözeri, MnFe2O4@PANI@Ag Heterogeneous Nanocatalyst for Degradation of Industrial Aqueous Organic Pollutants, Journal of Materials Science & Technology 32 (2016) 134-141. [DOI:10.1016/j.jmst.2015.12.011]
15. [15] Niéli Daffé Marcin Sikora Mauro Rovezzi Nadejda Bouldi Véronica Gavrilov Sophie Neveu, et al., Nanoscale Distribution of Magnetic Anisotropies in Bimagnetic Soft Core-Hard Shell MnFe2O4@CoFe2O4 Nanoparticles, Advance Materials Interfaces 4 [22] (2017) 1700599. [DOI:10.1002/admi.201700599]
16. [16] B. Saravanakumar, G. Ravi, V. Ganesh, Ramesh K. Guduru, R. Yuvakkumar, "MnCo2O4 nanosphere synthesis for electrochemical applications." Materials Science for Energy Technologies 2.1 (2019) 130-138. [DOI:10.1016/j.mset.2018.11.008]
17. [17] P. L. Meena, Sunita Pal, K. Sreenivas and Ravi Kumar, Structural and Magnetic Properties of MnCo2O4 Spinel Multiferroic, Advanced Science Letters 21 [9] (2015) 2760-2763. [DOI:10.1166/asl.2015.6336]
18. [18] Esmaili L., Gholizadeh A., "Effect of temperature and concentration of bismuth nitrate mole on structural, magnetic and photocatalytic properties of bismuth ferrite", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 2019; 26 (4):1013-1026. [DOI:10.29252/ijcm.26.4.1013]
19. [19] R.D. T. Shannon, C. Tfc Prewitt. Effective ionic radii in oxides and fluorides. Acta Crystallographica Section B: Structural Crystallography and Crystal Chemistry 25.5 (1969) 925-946. [DOI:10.1107/S0567740869003220]
20. [20] Khairul Islam, Manjurul Haque, Arup Kumar, Amitra Hoq, Fahmeed Hyder and Sheikh Manjura Hoque. Manganese Ferrite Nanoparticles (MnFe2O4):Size Dependence for Hyperthermia and Negative/Positive Contrast Enhancement in MRI. Nanomaterials 2020, 10, 2297; doi:10.3390/nano10112297. [DOI:10.3390/nano10112297]
21. [21] B. Rajesh Babu, K. V. Ramesh, M. S. R. Prasad, Y. Purushotham, Structural, Magnetic, and Dielectric Properties of Ni0.5Zn0.5AlxFe2−xO4 Nanoferrites, J. Supercond. Nov. Magn. (2016) 29:939-950. [DOI:10.1007/s10948-015-3350-9]
22. [22] K. Rajasekhar Babu, M. Purnachandra Rao, P. S. V. Subba Rao, K. Rama Rao, B. Kishore Babu, B. Rajesh Babu, Structural and Magnetic Properties of Cu2+ Substituted Co-Zn Ferrite Nanoparticles, Synthesized by Sol-Gel Combustion Method, Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials 27(2017), DOI: 10.1007/s10904-017-0499-7. [DOI:10.1007/s10904-017-0499-7]
23. [23] M. Atif, S.K. Hasanain, M. Nadeem, "Magnetization of sol-gel prepared zinc ferrite nanoparticles:Effects of inversion and particle size", Solid State Communications 138 (2006) 416-421. [DOI:10.1016/j.ssc.2006.03.023]
24. [24] V. Šepelák , L. Wilde, U. Steinike, K.D. Becker, "Thermal stability of the non-equilibrium cation distribution in nanocrystalline high-energy milled spinel ferrite", Materials Science and Engineering A 375-377 (2004) 865-868 [DOI:10.1016/j.msea.2003.10.179]
25. [25] M. Mozaffari Eghbali, M. Arani, J. Amighian, "The effect of cation distribution on magnetization of ZnFe2O4 nanoparticles", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 322 (2010) 3240-3244. [DOI:10.1016/j.jmmm.2010.05.053]
26. [26] A. Gholizadeh, M. Beyranvand, Structural, magnetic, elastic, and dielectric properties of Mg0.3−xBaxCu0.2Zn0.5Fe2O4 nanoparticles, Physica B: Physics of Condensed Matter, 584 (2020) 412079. [DOI:10.1016/j.physb.2020.412079]
27. [27] M. Beyranvand, A. Gholizadeh, Structural, magnetic, elastic, and dielectric properties of Mn0.3−xCdxCu0.2Zn0.5Fe2O4 nanoparticles, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 31(7),2020,5124-5140. [DOI:10.1007/s10854-020-03073-8]
28. [28] R. D. Waldron. Infrared Spectra of Ferrites. Physical Review, 1955, vol. 99, pp. 1727-1735. [DOI:10.1103/PhysRev.99.1727]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb