دوره 28، شماره 1 - ( 1-1399 )                   جلد 28 شماره 1 صفحات 171-184 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ansari M, Etemadi A, Hafezi Moghaddas H, Heydarian Shahri M R. Studies of geological, mineralization and magnetite exploration geophysics in Senjedak-III area, the eastern anomaly of Sangan mine (Khorasan Razavi). www.ijcm.ir. 2020; 28 (1) :171-184
URL: http://ijcm.ir/article-1-1426-fa.html
انصاری مصطفی، اعتمادی عباس، حافظی مقدس حمید، حیدریان شهری محمدرضا. مطالعات زمین‌شناسی، کانی‌سازی و زمین فیزیک اکتشافی مگنتیت در گستره سنجدک III، ناهنجاری شرقی معدن سنگان (خراسان رضوی). مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1399; 28 (1) :171-184

URL: http://ijcm.ir/article-1-1426-fa.html


دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:   (499 مشاهده)
معدن آهن سنگان با خاستگاه از نوع اسکارن، در  شمال شرق ایران (استان خراسان رضوی) در پهنه ایران مرکزی و شمال شرق زیر پهنه قطعه لوت قرار دارد. نهشته معدنی سنجدک III، از جمله ناهنجاریهای شرقی معدن سنگان است که انتهای شرقی کمربند آتشفشانی-نفوذی خواف-کاشمر-بردسکن را دربر می­گیرد. زمین­شناسی منطقه شامل مجموعه­ای از سنگ­های آذرین (دایک و توده­های نفوذی)، دگرگونی (اسکارن، اسلیت و فیلیت) و رسوبی (ماسه­سنگ، سنگ آهک و دولومیت) است. مجموعه­ کانه­زایی در منطقه مورد بررسی از نوع اگزواسکارن است و کانی­سازی­هایی از مگنتیت، پیروتیت، کالکوپیریت، پیرولوزیت، پیریت، آرسنوپیریت، هماتیت، گوتیت، لیمونیت و مالاکیت را دربر می­گیرد. کانی­سازی­های سولفیدی همراه با مرحله پسرونده اسکارن­زایی دیده می­شوند در حالی که کانی­سازی­های اکسیدی-هیدروکسیدی وابسته به پهنه­های گسلی هستند. بررسی­های مغناطیس­سنجی زمینی سه ناهنجاری مغناطیسی A، B و C را در منطقه نشان می­دهد که دو ناهنجاری A و B خاستگاه عمقی دارند و با هم در ارتباط هستند. جدایش این ناهنجاری­ها به فعالیت گسل­های فرعی نسبت داده می­شود. ناهنجاری مغناطیسی C نیز که بر رخنمون مگنتیت در بخش­های شرقی منطقه منطبق است ضعیف­تر است و خاستگاه عمقی ندارد. از نتایج به دست آمده در این پژوهش می­توان به منظور ادامه عملیات اکتشافی در نقاط دارای ناهنجاری عمقی استفاده کرد.    
متن کامل [PDF 6147 kb]   (135 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Stocklin J., "Structural history and tectonics of Iran: a review" AAPG bulletin 52 (7) (1968): 1229-1258. [DOI:10.1306/5D25C4A5-16C1-11D7-8645000102C1865D]
2. [2] Aghanabati S.A., "Geology of Iran", Geological survey of Iran Press (2004) 586 p.
3. [3] Karimpour M.H., "Mineralogy, alteration, rock origin and tectonic environment of Cu-Au Iron-Oxides deposits and examples from Iran", The 11th Iranian Conference on Crystallography and Iranian Mineralogy, Yazd University (2003) 184-189.
4. [4] Boroumandi M., "General report on the preliminary study of Sangan ore deposit in Khorasan", Geological Survey of Iran (1983) 263 p.
5. [5] Golmohammadi A., Karimpour M. H., Malekzadeh Shafaroudi, A., Mazaheri, S. A., "Alteration-mineralization, and radiometric ages of the source pluton atthe Sangan iron skarn deposit, northeastern Iran", Ore Geology Reviews 65 (2) (2015) 545-563. [DOI:10.1016/j.oregeorev.2014.07.005]
6. [6] Golmohammadi A., Karimpour M.H., Malekzadeh Shafaroudi A., Mazaheri S. A., "Petrology and U-Pb zircon dating of intrusive rocks from A, C-south, and Dardvay districts, Sangan iron stone mine, Khaf", Journal of Economic Geology 5 (2) (2014).
7. [7] Golmohammadi A., Haidarian Sahahri M.R., Mazaheri S. A., Rahimi B., Karimpour M H., "Interpretation of the magnetic anomalies of the western mines of Sangan Ironstone using geology and borehole data", Iranian Journal of Geophysics 11 (2) (2017) 87-109.
8. [8] Karimpour M.H., Malekzadeh Shafaroudi A., "Comparison of the geochemistry of source rocks at Tannurjeh Au-bearing magnetite & Sangan Au-free magnetite deposits, Khorasan Razavi, Iran", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 14 (1) (2006) 3-26.
9. [9] Mazhari N., Malekzadeh Shafaroudi A., and Ghaderi M., "geochemistry of intrusive rocks, petrology of skarn, and mineralogy and chemistry of ore bodies in the senjedak-i area, east of sangan mine, khaf, ne iran" (2016) 235-246.
10. [10] Mazaheri S. A., "Petrological studies of skarns from Marulan South, New South Wales, Australia and Sangan, Khorasan, Iran", Ph.D. thesis, University of Wollongong, New South Wales, Australia (1995).
11. [11] Madankav Engineering consultant., "Detailed exploration report, geophysics and drilling of Dardvey and Baghak anomalies (Sangan mines) ", Internal report, (2006) 230p.
12. [12] Karimpour M.H., Malekzadeh Shafaroudi A., "Geochemistry and mineralogy of skarn zones and petrology of source rock Sangan iron mine, Khorasan Razavi, Iran", Scientific Quarterly Journal, Geosciences 65 (2007) 108-125.
13. [13] Karimpour, M. H., "Investigation on the origin and formation of Sangan iron deposit in Khorasan", Iron Ore Seminar, Faculty of Engineering, University of Tehran (1990).
14. [14] Alavi Naeini M., "Taybad geological map at the scale 1/250000", (1982).
15. [15] Cudennece Y., Lecerf A., "Topotactic transformations of goethite and lepidocrocite into hematite and maghemite", Solid State Sciences 7 (5) (2005) 520-529. [DOI:10.1016/j.solidstatesciences.2005.02.002]
16. [16] Ramdohr P., "The ore minerals and their intergrowths", pergamon press, 1-2, (1980) 1205p.
17. [17] Einaudi M. T., Burt D. M., "Terminology, classification and composition of skarn deposits", Economic Geology 77 (4) (1982) 745-754. [DOI:10.2113/gsecongeo.77.4.745]
18. [18] Henriqueze F., Martin R. F., "Grystal-growth textures in magnetite flows and feeder dykes, El Laco, Chile", Canadian Mineralogist 16 (4) (1978) 581-589.
19. [19] Kaheni Sh., Malekzadeh Shafaroudi A., Karimpour M.H., "The geochemistry and mineralogy of North C ore body and Baghak anomaly and determination of two Pyrrhotite generations which are different in composition in Sangan mine, eastern Iran", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 16 (2) (2008) 313-326.
20. [20] Craig R. J., Vaughan J. D., "Ore microscopy and ore petrography", John Wiley and Sons interscience publication (1981) 406p.
21. [21] Shakerdpour Z., Karimpour M. H., Malekzadeh Shafaroudi A., "Geology, Mineralogy and Geochemistry of the Senjedak II at the East of Sangan Iron Ore, Khaf", 6th Conference of Iranian Society of Economic Geology, Zahedan (1393).
22. [22] Deer W. A., Howie R. A., Zussman J., "An introduction to the rock-forming minerals", Hong Kong: Longman Scientific and Technical (1992) 696 pp.
23. [23] Smirnov, "Geology of Mineral Deposits", Moscow, Mir Publishers, (1976) 520 p.
24. [24] Murowchick J. B., Barnes H. L., "Effects of temperature and degree of supersaturation on pyrite morphology", American Mineralogist 72 (1987) 1241-1250.
25. [25] Barani N., "Economic Geology of Surveyor Iron Deposit, Delijan (Markazi Province)", M.S thesis, Lorestan Univ, Iran, (2013) 126 p.
26. [26] Karami, A., "Economic geology of Anjireh Malayer scarn, West Iran", M.S thesis, Lorestan University (2013).
27. [27] Boomeri M., "Sangan Iron Ore Genesis in Khorasan", M.S thesis, Tarbiat Moalem Univ, Iran, (1992) 215 p.
28. [28] Guillbert J. M., Park C. F., "The geology of ore deposits", W.H.Freeman and company (1986).985p.
29. [29] Whitney D.L., Evans B.V., "Abbreviations for names of rock-forming minerals", American Mineralogist 95 (2010) 185-187. [DOI:10.2138/am.2010.3371]
30. [30] Burton J. C., Taylor L. A., Chou I. M., "The fO2-T and fS2-T stability relations of hedenbergite and hedenbergite-johannsenite solid solutions", Economic Geology 77 (4) (1982) 764-783 [DOI:10.2113/gsecongeo.77.4.764]
31. [31] Mazaheri S. A., And Chenhal B. A., "Pressure, temperature and composition of fluid of magnetite skarns Sangan Khaf, Khorasan", 2nd Conference of Iranian Geological Society, Ferdowsi University of Mashhad (1998) 451-454.
32. [32] Einaudi M. T., "Skarn deposits", Economic Geology, 75th Anniversary Volume (1981) 317-391.
33. [33] Kato Y., "Genesis of the Kamioka Skarn Deposits: An Important Role of Clinopyroxene Skarn and Graphite bearing Limestone in Precipitating Sulfide Ore", Resource Geology 49 (4) (1999) 213-222. [DOI:10.1111/j.1751-3928.1999.tb00047.x]
34. [34] Heydarian Shahri M. R., "Foundations of Geophysical Exploration", Ferdowsi University Press, Mashhad (2005).
35. [35] Zomorodian H., Hajib Hoseinieh H., "Applied Geophysics", Volume I, Third Edition, Tehran University Press (2008).
36. [36] Dobrian M. B., Savit C. H., "Introduction to Geophysical Prospecting", McGraw-Hill Inc. New York (1998) 639 p.
37. [37] Donohue J., Hil Q., Brewster D., "Geophysics at the Howsons Iron Project, NSW-Eastern Australias new magnetic resources", Australian Society of Exploration Geophysics (2012). [DOI:10.1071/ASEG2012ab210]
38. [38] Arkani H. J., Urquhart W. E. S., "Reduction to pole of North American magnetic anomalies", Geophysics 55 (9) (1990) 218-255. [DOI:10.1190/1.1442829]
39. [39] Cooper G. R., Crown D. R., "Filtering using variable order vertical derivative", Computers and Geosciences 30 (5) (2004) 455- 459. [DOI:10.1016/j.cageo.2004.03.001]
40. [40] Ford K., Keating P., "Thomas M. D., Overview with Canadian ore deposits, Geological Survey of Canada", 601 Booth street, Ottawa, Ontario, K1A0E8, Open File 8345, (2004) 90 p

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb