دوره 26، شماره 4 - ( 10-1397 )                   جلد 26 شماره 4 صفحات 1050-1037 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده:   (1906 مشاهده)
در این پژوهش، الیاف ابررسانای (YBCO) YBa2Cu3O7-δ به روش الکتروریسندگی تهیه شدند. نخست ترکیب عنصرسنجی YBCO از استات­های باریم، ایتریم و مس همراه با غلظت­های مختلف5%، 6%، 7%، 2/7%، 5/7%، 10%  پلی وینیل الکل(PVA)  تهیه شد. سپس برای تولید الیاف ترکیب پلیمری  به­دست آمده الکترو­­­­­­ریسی شد و در آخر الیاف گرمادهی شدند. برای مشخص کردن گستره­ی دتکلیس گرما وزن­سنجی (TGA) انجام شد و همچنین برای مشخصه­­های ریزساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM )، پراش پرتو X (XRD) و ویژگی­های ابررسانایی مانند دمای گذار با اندازه­گیری پذیرفتاری مغناطیسی ac بررسی گردید. نتایج نشان دادند که بهترین الیاف از نظر اندازه قطر و نبود نقص­های دانه تسبیحی با غلظت پلیمر 5/7% وزنی نسبت به­استات­ها به دست امده است. همچنین بهترین دمای گرما­دهی برای ساخت الیاف ابررسانای YBa2Cu3O7-δ، °C 930 است. دمای گذار ابررسانایی برای این نمونه K 2/93  به­دست آمد.     
متن کامل [PDF 1701 kb]   (446 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Edgar A. D., Nicholas G. R., Pedro A. Q., Meisel M. W, Juan C. N., "Electrospinning of superconducting YBCO nanowires", Supercond. Sci. Technol., 28 (2015) 1-7.
2. [2] Wan F. ko, Y., "Introduction to Nanofiber Material", Cambridge University Press, United Kingdom (2014) 45-55.
3. [3] Li D., McCann J. T., Xia Y., Marquez M., "Electrospinning: A Simple and Versatile Technique for Producing Ceramic Nanofibers and Nanotubes", J. Am. Ceram. Soc., 89 (2006) 1861–1869. [DOI:10.1111/j.1551-2916.2006.00989.x]
4. [4] Bednorz J. G., Muller K. A., "Possible high Tc Superconductivity in the Ba-La-Cu-O System", Z. Phys. B 64 (1986) 189-193. [DOI:10.1007/BF01303701]
5. [5] Wu M. K, Ashburn JR., Torng C.J., Hor P.H., Mend R.L., Gao L., Huang Z. J., Wan Y. Q., Chu C. W., "Superconductivity at 93K in a new mixed-phase Y-Ba-Cu-O compound system at ambient pressure", Phys. Rev. Lett., 58 (1987) 908-910. [DOI:10.1103/PhysRevLett.58.908]
6. [6] Cu X. M. I, Lyoo W. S., Son W. K., Park D. H., Choy J. H., Lee T. S., Park W. H., "Fabrication of Yba2Cu3O7-δ superconducting nanofibres by electrospinning", Supercond. Sci. and Technol. (2006) 1264-1268. [DOI:10.1088/0953-2048/19/12/007]
7. [7] Greenberg Y., Lumelsky Y., Silverstein M. S., Zussman E., "YBCO nanofibers synthesized by electrospinning a solution of poly (acrylic acid) and metal nitrates", J Mater Sci, (2008) 43:1664–1668 [DOI:10.1007/s10853-007-2389-9]
8. [8] Shen Z. J., Wang Y., Chen W., Fei L., Li K., Chan H. L. W., Bing L., "Electrospinning preparation and high-temperature superconductivity of Yba2Cu3O7-x nanotubes", J Mater Sci 48 (2013) 3985–3990. [DOI:10.1007/s10853-013-7207-y]
9. [9] Yazdaniyan S., Tajabor N., Behdani M.," The synthesis of YBa2Cu3O7-δ nanocrystalites via mechanochemical alloying & study transition temperature of xMnO2 + (1-x) YBa2Cu3O7-δ compounds ", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 19 (2011) 219-226.
10. [10] Khoshnevisan B., Farbod M.,"Study of Potassium content and its role in doped superconductor YBa2-xKxCuyO6+x with Rietveld analysis of XRD patterns", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 17 (2009) 103-108.
11. [11] Amirabadizade A., Arabi H., Komeili M., Hoseinzade S., Momeni larimi Z.,"Influences of Gd2O3nanoparticle additions on the microstructure and superconductivity of YBCO", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 21 (2014) 757-764.
12. [12] WU H., PAN W., LIN D., LI H., "Electrospinning of ceramic nanofibers:Fabrication, assembly and applications", Journal of Advanced Ceramics 1 (2012) 2-23. [DOI:10.1007/s40145-012-0002-4]
13. [13] Alikhanzadeh-Arani S., Salavati-Niasari M., Almasi Kashi M., "Influence of the utilized precursors on the orphology and properties of Yba2Cu3O7-y superconducting nanostructures", Physica C 388, (2013) 30-34. [DOI:10.1016/j.physc.2013.02.007]
14. [14] Kozuka H., Umeda T., Jin J., Monde T., Sakka S., "Application of Sol-Gel Processing to Preparation of High Temperature Superconducting Materials", Bulletin of the Institute for Chemical Research, Kyoto University 66 (2), (1988) 80-92.
15. [15] Ibrahim U. Ozturk K., Levent Aksu M., Gokmese Faruk M.,"Fabrication and Characterization of Boron Supported YBCO Superconductive Nanofibers by Electrospinning", Current Nanoscience, (2010) Volume 6, Number 4.
16. [16] Scherrer P., "Bestimmung der Grösse und der inneren Struktur von Kolloidteilchen mittels Röntgensrahlen [Translated English title: Determination of the size and internal structure of colloidal particles using X-rays]. Nachr Ges Wiss Goettingen", Math-Phys Kl. 1918 (1918) 98 100.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.