دوره 31، شماره 1 - ( 1-1402 )                   جلد 31 شماره 1 صفحات 122-105 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Torkian A, Shirmohamadi Z, Kokabi F, Tahmasbi M. Application of mineral chemistry in determination of protolith and thermobarometry of the Sartip Abad metamorphic rocks (Qorveh-Kurdistan Province). www.ijcm.ir 2023; 31 (1) :105-122
URL: http://ijcm.ir/article-1-1725-fa.html
ترکیان اشرف، شیرمحمدی زهرا، کوکبی فاطمه، طهماسبی مهسا. کاربرد شیمی کانی در تعیین سنگ مادر و دمافشارسنجی سنگ‌های دگرگونی سرتیپ‌آباد (قروه-استان کردستان). مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1402; 31 (1) :105-122

URL: http://ijcm.ir/article-1-1725-fa.html


1- دانشگاه بوعلی سینا
چکیده:   (732 مشاهده)
مجموعه دگرگونی سرتیپ­آباد در شهرستان قروه (کردستان)­ بخشی از پهنه  سنندج – سیرجان است. این مجموعه از سنگ­های دگرگونی ناحیه­ای شامل انواعی از شیست (آمفیبول­شیست، اکتینولیت­شیست، میکاشیست و گارنت شیست)، مرمر، متادیوریت، متاگابرو و پاراگنیس و نیز سنگ­های دگرگونی مجاورتی از نوع هورنفلس، تشکیل شده است. ترکیب کانی بیوتیت در شیست­ها و پاراگنیس از نوع سیدروفیلیت و در هورنفلس­ها و متادیوریت به ترتیب از نوع آنیتی و فلوگوپیتی است. آمفیبول­ها در پاراگنیس­ها از نوع هورنبلند و در متادیوریت­ها دارای ترکیب اکتینولیت هستند. گارنت­ها درگارنت میکاشیست از نوع آلماندن، پلاژیوکلازها در متادیوریت­ها و متاگابروها از نوع لابرادوریتی و در پاراگنیس­ها از نوع آندزین هستند. نتایج بررسی­های کانی­شناسی و دمافشارسنجی نشان می­دهد که طیف سنگ­های دگرگونی ناحیه­ای در گستره رخساره شیست سبز تا اپیدوت آمفیبولیت و در مرز بین پهنه­­های بیوتیت تا استارولیت تشکیل شده­اند در این راستا، برای انواع سنگ­های دگرگونی مجاورتی دست بالا رخساره آلبیت اپیدوت هورنفلس در نظر گرفته می­شود که برای سنگ­های دگرگونی مجاورتی بیانگر قلمرو رخساره آلبیت اپیدوت هورنفلس در پهنه ­های زوئیزیت تا آمفیبول است. در دماسنجی با روش­های تک کانی بیوتیت و با دماسنج تبادلی گارنت-بیوتیت، میانگین دما برای سنگ­های دگرگونی ناحیه­ای حدود ۵۶۷ درجه سانتی­گراد و برای سنگ­های دگرگونی مجاورتی حدود ۶۴۷ درجه سانتی­گراد به دست آمد. همچنین براساس دما-فشار سنجی به روش تک کانی بیوتیت، دما و فشار دگرگونی به طور میانگین برای مرحله دگرگونی M1 حدود ۵۷۸ درجه سانتی­گراد و ۱۶/۵ کیلوبار و برای مرحله M2 حدود ۵۶۵ درجه سانتی­گراد و ۶/۴ کیلوبار است. بر اساس بررسی­های صحرایی، شواهد سنگ­نگاری و داده­های زمین­شیمیایی سنگ­های مادر از سنگ­های رسوبی بوده و به ترتیب در سنگ­های پاراگنیسی، هورنفلس­ها و شیست­ها از نوع آرکوز، ماسه سنگ تیره و شیل هستند.       
متن کامل [PDF 4137 kb]   (244 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Aghanabati S.A., "Geology of Iran, Geological survey and mineral exploration of Iran, (In Persian)", (2004) 640P.
2. [2] Berberian M., Alavi-tehrani N., "Structural analyses of Hamadan metamorphic tectonites, A paleotetonic discussion. In: contribution to the seismotectonic of Iran", Geological and Mining Survey of Iran, 40 (1977) 263-278.
3. [3] Mohajjel M., "Structure and tectonic Evolution of Paleozoic-Mesozoic rocks, Sanandaj- Sirjan zone, Western Iran", Ph.D. thesis, The University of Wollongong, New south wales, Australia. (1997) 279p.
4. [4] Mohajjel M., Sahandi R., "Tectonic evolution of Sanandaj-Sirjan zone in the northwestern half and introduction of new sub-zones in it" (In Persian), Geosciences Scientific Quarterly Journal, 32(8) (1999) 21-49.
5. [5] Mahmoudi S., Corfu F., Masoudi F., Mehrabi B., Mohajjel M., "U-Pb dating and emplacement history of granitoid plutons in the northern Sanandaj-Sirjan Zone, Iran", Journal of Asian Earth Sciences, 41(3) (2011) 238-249. [DOI:10.1016/j.jseaes.2011.03.006]
6. [6] Hosseini M., "Geological Qorveh Map 1:100000", No. 5560", Geological Survey of Iran, (1999).
7. [7] Blourchi M.H., "Metamorphic lithological research in the south of Qorveh city", (In Persian), Master Thesis, Tehran University, (1967).
8. [8] Hariri A., A "view on the origin of a group of metamorphic rocks in Qorveh area", (In Persian), Master Thesis, Shahid Beheshti University, (1995) 161P.
9. [9] Omravani H., "Study of metamorphism and deformation of southern Qorveh rocks", (In Persian), Master Thesis, Tabriz University, (2005).
10. [10] Torkian A., Izadyar J., Rezvani-mokaber Z., sepahi A., "Petrography and application of mineral chemistry in thermodynamic studies of metamorphic rocks, Zarineh region, S-Qorveh, Kurdistan (In Persian)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 27(4) (2018) 775-786. [DOI:10.29252/ijcm.25.4.775]
11. [11] Cheraghi S., "Petrology of metamorphic complex from the Asifabad-Tazehabad, South Qorveh, Kordistan Province" (In Persian), Bu-Ali Sina University, Master Thesis, (2019) 100P.
12. [12] Deer W.A., Howie R.A., Zussman J., "An Introduction to the Rock Forming Minerals", Longman, London, (1992) 528p.
13. [13] Coleman R.G., Lee D.E., Beatty L.B., Brannock W.W., "Eclogites and Eclogites: their differences and similarities", Geological Society of America Bulletin, 76 (5) (1965) 483-508. [DOI:10.1130/0016-7606(1965)76[483:EAETDA]2.0.CO;2]
14. [14] Leak B.E., Wolley A.R., Bird W.D., Gilbert M. C., Grice J.D., "Nomenclature of amphiboles: Report of the subcommittee on amphiboles of International mineralogical Association, commission on newminerals and mineral names", American Mineralogy, 82 (1997) 1019-1037.
15. [15] Hawthorne F.C., Oberti R., Harlow G.E., Maresch W.V., Martin R.F., Schumacher J.C., Welch M.D., "IMA report, nomenclature of the amphiboles upper group", American Mineralogist, 97 (2012) 2031-2048. [DOI:10.2138/am.2012.4276]
16. [16] Henry D.J., Guidotti C.V., Thomson J.A., "The Tisaturation surface for low-to-medium pressure metapelitic biotites: implications for geothermometry and Ti substitution mechanisms implications for geothermometry and Ti-substitution mechanisms", American Mineralogist, 90 (2005) 316-328. [DOI:10.2138/am.2005.1498]
17. [17] Henry D.J., Guidotti C.V., "Titanium in biotite from metapelitic rocks: Temperature effects, crystal-chemical controls, and petrologic applications", American Mineralogist, 87 (2002) 375- 382. [DOI:10.2138/am-2002-0401]
18. [18] Winter J., "An introduction to igneous and metamorphic petrology", (2010), No., 552.
19. [19] Kuthe J.R., "The classification of eclogites and how the role of fluids, mineralogy and chemistry helps to determine their processes of formation", Geological hazards and mitigation, (2016).
20. [20] Vielzeuf D., Holloway J.R., "Experimental determination of fluid-ascent melting relations in the pelitic system", Contributions to Mineralogy and Petrology, 98 (1988) 257-276. [DOI:10.1007/BF00375178]
21. [21] Vielzeuf D., Schmidt M.W., "Melting relations in hydrous systems revisited: application to metapelites, metagreywackes and metabasalts", Contributions to Mineralogy and Petrology 141(2001) 251-267. [DOI:10.1007/s004100100237]
22. [22] Holland T.J.B., "Experimental determination of the reaction paragonite: jadeite + kyanite + water, and internally consistent thermodynamic data for part of the system Na2O-Al2O3- SiO2-H2O, with applications to eclogites and blueschists", Contributions to Mineralogy and Petrology, 68 (1979) 293-301. [DOI:10.1007/BF00371551]
23. [23] Ferry J. M., Spear F. S., "Experimental calibration of the partitioning of Fe and Mg between biotite and garnet", Contributions to Mineralogy and Petrology, 66 (1978) 113-117. [DOI:10.1007/BF00372150]
24. [24] Thompson A.B., "Mineral reactions in pelitic rocks: I Predication P-T-X (Fe-Mg) phase relations", American Journal of Science, (1976). [DOI:10.2475/ajs.276.4.401]
25. [25] Schmidt M.W., "Amphibole composition in tonalite as a function of pressure: an experimental calibration of the Al-in hornblende barometer", Contribution to Mineralogy and Petrology, 110 (1992) 304-310. [DOI:10.1007/BF00310745]
26. [26] Graham C.M., Powell R., "A garnet-hornblende geothermometer: calibration, testing, and application to the Pelona Schist, Southern California", Journal of Metamorphic Geology, 3 (1984) 13-31. [DOI:10.1111/j.1525-1314.1984.tb00282.x]
27. [27] Spear F.S., Rumble D., "Pressure, temperature and structural evolution of the Orfordville Belt, west-central New Hampshire", Journal of Petrology, 27 (1986) 1071-1093. [DOI:10.1093/petrology/27.5.1071]
28. [28] Hodges K.V., Crowley P.D., "Error estimation in empirical geothermometry and geobarometry for pelitic systems", American Mineralogist, 70 (7-8) (1985) 702-709.
29. [29] Ellis D.J., Green D.H., "An experimental study of the effect of Ca upon garnet-clinopyroxene Fe-Mg exchange equilibria", Contributions to Mineralogy and Petrology, 71 (1979) 13-22. [DOI:10.1007/BF00371878]
30. [30] Bohlen S.R., Wall V.J., Boettcher A.L., "Experimental investigation and application of garnet granulite equilibria", Contrib. Mineral. Petrol., 83 (1983) 52-61. [DOI:10.1007/BF00373079]
31. [31] Newton R.C., Perkins D., "Thermodynamic calibration of geobarometers based on the assemblages garnet-plagioclase-orthopyroxene (clinopyroxene)-quartz", American Mineralogist, 67 (3-4) (1982) 203-222.
32. [32] Goldman D.S.Y., Albee A.L., "Correlation of Mg/Fe partitioning between garnet and biotite with 18O/16 O partitioning between quartz and magnetite", American Journal of Science, 277 (1977) 750-767. [DOI:10.2475/ajs.277.6.750]
33. [33] Holdaway M., Lee, S.N., "Fe-Mg cordierite stability in high-grade pelitic rocks based on experimental, theoretical and natural observations", Contributions to Mineralogy and Petrology, 63 (1977) 175-98. [DOI:10.1007/BF00398778]
34. [34] Lavrenteva E.V., Perchuck L.L., "Cordierite-garnet thermometer, A collection of these", The Academy of Sciences of the USSR, 259 (1981) 607-700.
35. [35] Hodges K.V.Y., Spear F.S., "Geothermometry, geobarometry and the Al2SiO 5 triple point at Mt, Moosilauke, New Hampshire", American Mineralogis, 67(1982) 1118-1134.
36. [36] Pigage L.C., Greenwood H.J., "Internally consistent estimates of pressure and temperature: the staurolite problem", American Journal of Science, 282(7) (1982) 943 - 969. [DOI:10.2475/ajs.282.7.943]
37. [37] Perchuk L.L., Lavrenteva I.V., "Experimental investigation of exchange equilibria in the system cordierite-garnet-biotite", In: Saxena, S.K. (Eds.) Kinetics and Equilibrium in Mineral Reactions, Advances in Physical Geochemistry, Springer, New York, 3 (1983) 199-239. [DOI:10.1007/978-1-4612-5587-1_7]
38. [38] Ganguly J., Saxena S.K., "Mixing properties of aluminosilicate garnets: constrains for natural and experimental data and application to geothermobarometry", American Mineralogist, 69 (1984) 88-97.
39. [39] Perchuk L.L., Aranovich L.Ya., Podlesskii K.K., Lavrenteva I.V., "Precambrian granulites of the Alden Shield, eastern Siberia USSR", Journal Metamorphic Geology, 3 (1985) 265-310. [DOI:10.1111/j.1525-1314.1985.tb00321.x]
40. [40] Indares A.Y., Martignole J., "Biotite-garnet geothermometry in granulite facies: the influence of Ti and Al in biotite", American Mineralogist, 70 (1985) 272-278.
41. [41] Williams M.L., Grambling J.A., "Manganese, ferric iron, and the equilibrium between garnet and biotite", American Mineralogist, 75 (1990) 886-908.
42. [42] Dasgupta S., Sengupta P., Guha, D., Fukuoka M., "A refined garnet-biotite Fe-Mg exchange geothermometer and its application in amphibolites and granulites", Contributions to Mineralogy and Petrology, 109 (1991) 130-137. [DOI:10.1007/BF00687206]
43. [43] Bhattacharya A., Mohanty L., Maji A., Sen S.K., Raith M., "Non-ideal mixing in the phlogopite annite binary: constraints from experimental data on Mg-Fe partitioning and a reformulation of the biotite-garnet geothermometer", Contributions to Mineralogy and Petrology, 111 (1992) 87-93. [DOI:10.1007/BF00296580]
44. [44] Yardley B.W.D., "An Introduction to Metamorphic Petrology", Longman, (1991) 248p.
45. [45] Kretz R., "Metamorphic crystallization", John Wiley and Sons, (1994) 507p.
46. [46] Spear F.S., "Metamorphic phase equilibria and pressure-temperature-time paths", Mineralogical Society of America Monograph, (1993) 799p.
47. [47] Winkler H.G.F., "Petrogenesis of metamorphic rock" (4thed.), Springer- Verlag, New York Inc., (1976) 334p. [DOI:10.1007/978-1-4615-9633-2]
48. [48] Thompson J.B., Norton S.A., "Paleozoic regional metamorphism in New England and adjacent areas", In: Zen et al. (Eds.) Studies in Appalachian geology- Northern and Maritime, New York, Interscience, (1968) 319-327.
49. [49] Miyashiro A., "Metamorphism and Metamorphic belts", George Allen and Unwin, London, (1973) 492p. [DOI:10.1007/978-94-011-6836-6]
50. [50] Hsu K.J., "The principles of melanges and their bearing on the Franciscan-Knoxville paradox. Bull", Geological Society of America, 79 (1968) 1063-1074. [DOI:10.1130/0016-7606(1968)79[1063:POMATB]2.0.CO;2]
51. [51] Hirschberg A., Winkler H.G.F., "Stabilitats beziehungen Zwischen Chlorit, Cordierit und Almandin bei der metamorphose", Contributions to Mineralogy and Petrology, 18 (1968) 17-92. [DOI:10.1007/BF00371984]
52. [52] Spear F.S., "Petrologic determination of metamorphic pressure-temperature-time paths", Metamorphic pressure‐temperature‐time paths. (1989), 7:1-55. [DOI:10.1029/SC007p0001]
53. [53] De La Roche H., "Sur l' existence de plusiers facies geochimiques dans les schistes palezoiques des Pyrenees Luchonnaises", Geologische Rundschau, (1966), 55(2): 274-301. [DOI:10.1007/BF01765767]
54. [54] Herron M.M., "Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data", Journal of Sedimentary Petrology 58 (1988) 820-829. [DOI:10.1306/212F8E77-2B24-11D7-8648000102C1865D]
55. [55] Mackenzie, F.T. and Garrels, R.M., "Evolution of sedimentary rocks", New York: Norton (1971).
56. [56] Mason B., Moore C.B., "Principle of geochemistry", John Wiley and Sons, (1982) 344p.
57. [57] Barker A.J., "Introduction to metamorphic textures and microstructures", Routledge, (2013). [DOI:10.4324/9781315831626]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb