دوره 30، شماره 1 - ( 1-1401 )                   جلد 30 شماره 1 صفحات 188-179 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shirpay, Bagheri Mohagheghi. Study of the effect of chemical reduction agent on the synthesis and structural properties of WO3-TeO2 and MoO3-TeO2 two-dimensional compounds.. www.ijcm.ir. 2022; 30 (1) :179-188
URL: http://ijcm.ir/article-1-1722-fa.html
شیرپای علی، باقری محققی محمدمهدی. بررسی اثر عامل احیاء شیمیایی بر سنتز و ویژگی‌های ساختاری ترکیب‌های دوبعدی WO3-TeO2 و MoO3-TeO2. مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1401; 30 (1) :188-179

URL: http://ijcm.ir/article-1-1722-fa.html


1- مرکز علوم پایه، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)
2- دانشگاه دامغان
چکیده:   (125 مشاهده)
تهیه نانو ساختارهای دوبعدیWTe2  و MoTe2  به روش­های سنتز از محلول شیمیایی اهمیت بسیاری دارد. در روش­های مختلف سنتز، از پیش ماده­ها و غلظت­های متفاوت استفاده می­شود. در این پژوهش، ترکیب­های دوتایی WO3-TeO2 و MoO3-TeO2بر پایه واکنش احیاء شیمیایی از محلول، با دو عامل احیاء: بوروهیدرات سدیم (NaBH4) و هیدرازین در جو گاز ازت تهیه شدند. ویژگی­های ساختاری و اپتیکی نمونه­ها پس از احیاء شیمیایی بررسی شدند. نتایج پراش پرتو ایکس (XRD) نشان داد که در ترکیب دوتایی WO3-TeO2، پس از احیاء شیمیایی با NaBH4، قله­های پراش ترکیب­های TeO2 و WO3 بطور مستقل تشکیل شده­اند و پس از پازپخت درحضور هیدرازین، شدت آنها به طور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است. بر پایه تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی، ریختار نمونه­ها بصورت نانوذرات کروی شکل یکنواخت است. در ترکیب MoO3 -TeO2  با احیاء شیمیایی، فازهای دیگر Te2O5 و TeMo5O16  تشکیل می­شوند و ریختار نانوذرات به شکل­های شبه کره­، میله­ای و چندوجهی بوده که بیانگر تشکیل فازهای ترکیبی است. همچنین پیوندهای شیمیایی ترکیب­ها و گاف انرژی نمونه­ها به روش طیف­سنجی تبدیل فوریه فروسرخ
(
FT-IR)، و  UV-Vis  بررسی شدند.      
متن کامل [PDF 934 kb]   (34 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Mazhar N. A., Xiong J., Flynn S., Tao J., Gibson Q. D., Schoop L. M., Liang T., Haldolaarachchige N., Hirschberger M., Ong N. P., Cava R. J., "Large, non-saturating magnetoresistance in WTe2", NAT U R E, 514 (2 0 1 4) 205-208. [DOI:10.1038/nature13763]
2. [2] Zeng H., Liu G.B., Dai J., Yan Y., Zhu B., He R., Xie L., Xu Sh., Chen X., Yao W., Cui X., "Optical signature of symmetry variations and spin-valley coupling in atomically thin tungsten dichalcogenides", SCIENTIFIC REPORTS, 3 (2013) 1608. [DOI:10.1038/srep01608]
3. [3] Qian X., Liu J., Fu L., Li J., "Quantum spin Hall effect in two-dimensional transition metal dichalcogenides", Materials and Methods, 346 (2014) 6215. [DOI:10.1126/science.1256815]
4. [4] R. Bhimanapati G., Lin Z. et al., "Recent Advances in Two-Dimensional Materials Beyond Graphene", ACS Nano, 9 (2015) 11509-11539. [DOI:10.1021/acsnano.5b05556]
5. [5] Chhowalla M., Shin H. S., Eda G., Li L. J., Loh K. P., Zhang H., "The chemistry of two-dimensional layered transition metal dichalcogenide nanosheets", NATURE CHEMISTRY, 5 (2013) 263-275. [DOI:10.1038/nchem.1589]
6. [6] Oka N., Murata A., Nakamura S.I., Jia J., Iwabuchi Y., Kotsubo H., Shigesato Y., "Visible-light active thin-film WO3 photocatalyst with controlled high-rate deposition by low-damage reactivegas- flow sputtering", APL Mater., 3 (2015)104407. [DOI:10.1063/1.4922942]
7. [7] Yoona H., Malia M. G., Kima M., Al-Deyabc S. S., Yoon S. S., "Electrostatic spray deposition of transparent tungsten oxide thin-film photoanodes for solar water splitting", Catalysis Today 260 (2016) 89-94. [DOI:10.1016/j.cattod.2015.03.037]
8. [8] Wang F., Di Valentin C., Pacchioni G., "Rational Band Gap Engineering of WO3 Photocatalyst for Visible light Water Splitting", Chemcatchem, 4 (2012) 476-478. [DOI:10.1002/cctc.201100446]
9. [9] Bignozzi C.A., Caramori S., Cristino V., Argazzi R., Meda L., Tacca A., "Nanostructured photoelectrodes based on WO3: applications to photooxidation of aqueous electrolytes", Chem. Soc. Rev., 42 (2013) 2228-2246. [DOI:10.1039/C2CS35373C]
10. [10] Lewis N.S., "Chemical control of charge transfer and recombination at semiconductor photoelectrode surfaces", Inorg. Chem., 44 (2005) 6900-6911. [DOI:10.1021/ic051118p]
11. [11] Maldotti A., Molinari A., "Design of Heterogeneous Photocatalysts Based on Metal Oxides to Control the Selectivity of Chemical Reactions", Photocatalysis, 303 (2011) 185-216. [DOI:10.1007/128_2011_140]
12. [12] Wongkrua P., Thongtem T., Thongtem S., "Synthesis of h- and α-MoO3 by refluxing and calcination combination: Phase and morphology transformation, photocatalysis, and photosensitization", Journal of Nanomaterials, 79 (2013) 702679. [DOI:10.1155/2013/702679]
13. [13] Maia L., Yanga F., Zhaoa Y., Xua X., Xua L., Hua B., Luoa Y., Liu H., "Molybdenum oxide nanowires: synthesis & properties", Materials today, 14 (2011) 7-8. [DOI:10.1016/S1369-7021(11)70165-1]
14. [14] Li Y., Fan W., Sun H., Cheng X., Li P., Zhao X., "Structural, electronic, and optical properties of α, β, and γ-TeO2", J Appl Phys., 107 (2010) 093506 [DOI:10.1063/1.3406135]
15. [15] ZHANG X., ZHANG Y., CHEN H., GUO L., "Effect of pH on rheology of aqueous Al2O3/SiC colloidal system", Journal of Advanced Ceramics, 3 (2014) 125-131. [DOI:10.1007/s40145-014-0102-4]
16. [16] Sayyed M.I., Qashou S. I., Khattari Z.Y., "Radiation shielding competence of newly developed TeO2-WO3 Glasses", Journal of Alloys and Compounds, 696 (2017) 632-638. [DOI:10.1016/j.jallcom.2016.11.160]
17. [17] Dorofeev V.V., Moiseev A.N., Churbanov M.F., Snopatin G.E., Chilyasov A.V., Kraev I.A., Lobanov A.S., Kotereva T.V., Ketkova L.A., Pushkin A.A., Gerasimenko V.V., Plotnichenko V.G., Kosolapov A.F., Dianov E.M., "High-purity TeO2-WO3- (La2O3, Bi2O3) glasses for fiber-optics", Optical Materials, 33 (2011) 1911-1915. [DOI:10.1016/j.optmat.2011.03.032]
18. [18] Celikbiek M., Ersundu A.E., Solak N., Aydin S., "Investigation on thermal and microstructural characterization of TeO2-WO3 system", J. Alloys Compd., 509 (2011) 5646-5654. [DOI:10.1016/j.jallcom.2011.02.109]
19. [19] Gomes Jr. J. L., Piazzetta R. L. S., Gonçalves A., Somer A., Cruz G. K., Serbena F. C., Novatskia A., "Correlation between nonbridging oxygens and the thermal and optical properties of the TeO2-Li2O-MoO3 glassy system", J. Mater. Res., 30 (2015) 16. [DOI:10.1557/jmr.2015.221]
20. [20] Manisha P., Hirota K., Tsujigami Y., Sakata H., "Structural and electrical properties of MoO3-TeO2 glasses", J. Phys. D: Appl. Phys., 34 (2001) 459-464. [DOI:10.1088/0022-3727/34/4/303]
21. [21] Gedikoğlu N., Ersundu A.E., Aydin S., Çelikbilek Ersundu M., "Crystallization behavior of WO3-MoO3-TeO2 glasses", Journal of Non-Crystalline Solids, 501 (2018), 93-100. [DOI:10.1016/j.jnoncrysol.2017.11.030]
22. [22] Moiseev A.N., et al., "Production and properties of high purity TeO2-ZnO-Na2OBi2O3 and TeO2-WO3-La2O3-MoO3", J. Opt. Mater., 33 (2011) 1858-1861. [DOI:10.1016/j.optmat.2011.02.042]
23. [23] Ersundu A.E., Büyükyıldız M., Çelikbilek Ersundu M., Şakar E., Kurudirek M., "The heavy metal oxide glasses within the WO3-MoO3-TeO2 system to investigate the shielding properties of radiation applications", Progress in Nuclear Energy, 104 (2018) 280-287. [DOI:10.1016/j.pnucene.2017.10.008]
24. [24] Mekki A., Khattak G.D., Wenger L.E., "Structural and magnetic properties of MoO3-TeO2 glasses", Journal of Non-Crystalline Solids, 351 (2005) 2493-2500. [DOI:10.1016/j.jnoncrysol.2005.06.025]
25. [25] Shirpay A., Bagheri Mohaghegh M. M., "The effect of pH and annealing temperature on TeMo5O16 ternarycompound: investigation of structural and optical properties", Journal of Sol-Gel Science and Technology, 91 (2019)233-245. [DOI:10.1007/s10971-019-04986-5]
26. [26] Shirpay A., Bagheri Mohaghegh M. M., "The effect of chemical reduction conditions on the structural and optical properties of WO3-TeO2 binary compounds by controlled synthesis from oxide precursors", Applied Physics A, 124 (2018) 627. [DOI:10.1007/s00339-018-2047-x]
27. [27] Shirpay A., Bagheri Mohaghegh M. M., "The precursor solution effect on the synthesis, structure, and optical properties of the WO3-TeO2 binary compound", Applied Physics A, 125 (2019) 262. [DOI:10.1007/s00339-019-2557-1]
28. [28] Chen K., Chen Z., Wan X., Zheng Z., Xie F., Chen W., Gui X., Chen H., Xie W., Xu J., "A Simple Method for Synthesis of High-Quality Millimeter-Scale 1T′ Transition-Metal Telluride and Near-Field Nanooptical Properties", Adv. Mater., 29 (2017) 1700704. [DOI:10.1002/adma.201700704]
29. [29] Elkhoshkhany N., Abbas R., El-Mallawany R., Fraih A. J., "Optical properties of quaternary TeO2-ZnO-Nb2O5-Gd2O3 glasses", Ceram. Int., 40 (2014) 14477-14481. [DOI:10.1016/j.ceramint.2014.07.006]
30. [30] Celikbilek M., E.Ersundu A., Aydin S., "Glass Formation and characterization studies in the TeO2-WO3-Na2O System", J. Am. Ceram. Soc., 96(5) (2013) 1470-1476. [DOI:10.1111/jace.12335]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb