دوره 30، شماره 1 - ( 1-1401 )                   جلد 30 شماره 1 صفحات 74-57 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sahebi Khader, Malekzadeh Shafaroudi, Mazloumi Bajestani. Mineralogy, structure texture and geochemistry‌ of Fadiheh Cu-Au mineral occurrence, northwestern Torbat Heydariyeh. www.ijcm.ir. 2022; 30 (1) :57-74
URL: http://ijcm.ir/article-1-1713-fa.html
صاحبی خادر جواد، ملکزاده شفارودی آزاده، مظلومی بجستانی علیرضا. کانی‌شناسی، ساخت و بافت و زمین شیمی در رخداد معدنی مس ـ طلا فدیهه، شمال غربی تربت حیدریه. مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1401; 30 (1) :74-57

URL: http://ijcm.ir/article-1-1713-fa.html


1- دانشگاه فردوسی مشهد
2- دانشگاه پیام نور
چکیده:   (291 مشاهده)
منطقه اکتشافی مس ـ طلا فدیهه در شمال­غربی تربت­حیدریه، استان خراسان رضوی، در بخش مرکزی کمربند ماگمایی خواف-کاشمر- بردسکن قرار دارد. این منطقه شامل برونزدهایی از واحدهای آتشفشانی ـ آذرآواری به سن ائوسن با ترکیب اسیدی تا حدواسط است که گدازه­ها ترکیب آندزیت و لاتیت دارند و واحدهای آذرآواری شامل توف ریوداسیتی، توف سنگی آندزیتی و ایگنیمبریت هستند. توده­های نفوذی شامل هورنبلند مونزوگرانیت، سینوگرانیت، پیروکسن دیوریت پورفیری و کوارتزمونزونیت پورفیری هستند. کانی­سازی کنترل ساختاری داشته و به شکل رگه ـ رگچه­ای در راستای روند اصلی گسل­های منطقه شمال غربی- جنوب شرقی (NW-SE) و شمال شرقی- جنوب غربی (NE-SW) تشکیل شده است. رگه­های کانی­سازی با راستای °75 شرقی-    °45 شمالی و °30 غربی° 15 شمالی، طول 2 تا 25 متر و ضخامت 2/0 تا 2متر دارند. مهمترین رگه­های منطقه شامل کوارتز+اسپیکیولاریت ±پیریت و کوارتز+ اسپیکیولاریت± کالکوپیریت هستند. سنگ میزبان شامل پیروکسن دیوریت پورفیری، کوارتزمونزونیت پورفیری و هورنبلند مونزوگرانیت است.  ساخت و بافت کانی­سازی شامل رگه ـ رگچه، پرکننده فضای خالی، برشی، جانشینی ثانویه، گل کلمی و پراکنده است. دگرسانی رگه­های کانی­سازی سیلیسی و کلریتی است. دگرسانی­های پروپیلیتی، سیلیسی، کلریتی و آرژیلی در سنگ­های میزبان و دیگر واحدهای سنگی منطقه دیده می­شود. کانی­های اولیه شامل اسپیکیولاریت، کالکوپیریت، پیریت و گالن و کانی­های ثانویه شامل مالاکیت، کالکوزیت، کوولیت, گوتیت، هماتیت، لیمونیت، آزوریت و کریزوکلا هستند. بیشترین بی­هنجاری­های زمین شیمی در رگه­ها برای مس تا 5%، سرب تا 3%، نقره 50 گرم در تن ، آرسنیک 100گرم در تن و طلا تا 791 میلی گرم در تن است. براساس موقعیت زمین­شناسی، سنگ­شناسی، کانی­شناسی رگه­های کانی­سازی، ساخت و بافت، گسترش و نوع دگرسانی، کانی­سازی در منطقه اکتشافی فدیهه از نوع مس- طلا همراه با اکسید آهن (IOCG) است.
متن کامل [PDF 4211 kb]   (89 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Vaezipour M.J, Alavi Tehrani M.J, Behroozi A., " Torbat-Heydariyeh geological map at the scale 1/250000", (1992).
2. [2] Behrozi A. , " Faizabad geological map at the scale 1/100000 ",(1987).
3. [3] Sahandi M.R, Soheili M., Sadeghi M., Delavar S.T, Jafari Rad A., "Geological map of Iran with a scale of 1: 1000000", (2002).
4. [4] Karimpour M.H., "Mineralogy, alteration, rock origin and tectonic environment of Cu-Au Iron-Oxides deposits and examples from Iran(In Persian) " ,The 11th Iranian Conference on Crystallography and Iranian Mineralogy, Yazd University (2003) 184- 189.
5. [5] Yousefi Sorani L., Heidarian Shahri M. R., Karimpour M. H., "Geology, Mineralogy, Thermometry of Involved Fluids and Ground Magnetometry of Magnetite Mineralization - Copper-Gold Spicularity of the Region Shahrak Exploration, Torbat Heydariyeh, Iran(In Persian)" ,Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy (2008) 505-516.
6. [6] Malekzadeh Shafaroudi A., Karimpour M.H., Golmohammadi A., "Zircon U-Pb geochronology and petrology of intrusive rocks in the C-North and Baghak districts, Sangan iron mine, NE Iran" Journal of Asian Earth Sciences, 64 (5) (2013) 256-271. [DOI:10.1016/j.jseaes.2012.12.028]
7. [7] Golmohammadi A., Karimpour M.H., Malekzadeh Shafaroudi A., Mazaheri S.A.,, "Alteration mineralization, and radiometric ages of the source pluton at the Sangan iron skarn deposit, northeastern Iran" , Ore Geology Reviews 65 (2015) 545-563. [DOI:10.1016/j.oregeorev.2014.07.005]
8. [8] Mazhari N., Malekzadeh Shafaroodi A., Ghaderi M.,"Geology, Mineralogy and Chemistry of Skarn and Mineral Areas in the Skarn Iron Ore Mining Area, East of Sangan Khaf Mine(In Persian)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 24 (2016) 83-98.
9. [9] Mazloumi Bejestani A., Karimpour M.H, Rasa A., Rahimi B., Vosoughi Abedini M., "Gold ore deposit of Torbat Heydariyeh, a new model of gold mineralization(In Persian)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy (2008) 363-376.
10. [10] Ansari Jafari, Sh., Rahimi, B., Ghaemi F., Malekzadeh Shafaroodi, A., Mazloumi Bejestani A.,"Structural model based on the study of fractures in Zarmehr gold deposit(In Persian) ",
11. Journal of Advanced Applied Geology, Shahid Chamran University of Ahvaz 15 (2015) 51-58.
12. [11] Mazloumi Bajestani, A. And Rasa, A., " Petrology and alteration of intrusive masses associated with gold mineralization of Torbat Heydariyeh(in Persian)" , Journal of Economic Geology 1(1) (2010)57-69.
13. [12] Karimpour M.H., Malekzadeh Shafaroudi A., "Comparison of the geochemistry of source rocks at Tannurjeh Au-bearing magnetite and Sangan Au-free magnetite deposits, Khorasan Razavi, Iran (in Persian) " , Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 14 (2006) 3-26.
14. [13] Hosseini R., Karimpour M.H, Malekzadeh Shafaroodi A., "Mineralization and microthermometry studies of Tanurjeh porphyry gold exploration area, northeast of Kashmar(In Persian) ", 35th National Conference on Earth Sciences (2016) 8 p.
15. [14] Hosseini R., Karimpour M.H., Malekzadeh Shafaroudi A., "Petrography, geochemistry, U-Pb dating and Sr-Nd isotopes of igneous rocks in Tannurjeh porphyry Au-Cu prospect area NE of Kashmar (In Persian) ",Journal of Petrology 33 (2018) 45-70.
16. [15] Taghadosi H., Malekzade Shafaroudi A., "Mineralogy, alteration, geochemistry and fluid
17. inclusion study of iron oxide-copper mineralization in Namagh area, northeast of Kashmar(In Persian) ", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 26 (2018) 541-554. [DOI:10.29252/ijcm.26.3.541]
18. [16] Taghadosi H., Malekzade Shafaroudi A., "Evidence of probable Cu-Au mineralization in Namagh area, Northeast of Kashamr: Alteration, mineralization, geochemistry and fluid inclusion studie (In Persian) ", Scientific Quarterly Journal Geosciences 108 (2018) 105-114.
19. [17] Alaminia Z., Karimpour M.H., Heydariyan Shahri M.R., "Geology, alteration, mineralization and geochemical studies in Kalate teymur area, northeastern Iran(In Persian) ", Journal of Economic Geology 2 (2010-2011) 215-234.
20. [18] Boroozi niyat B., Malekzade Shafaroudi A., Heydariyan Shahri M.R., "Mineralogy, geochemistry and fluid inclusion study in Zaveh copper occurrence, southeast of Torbat-e-Heydarieh (In Persian) ", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 27 (2019) 3-18. [DOI:10.29252/ijcm.27.1.3]
21. [19]Gholami H., "Mineralization, Geochemistry, Study of Fluids involved and Geochemistry of Sinogranite intrusion in Sangan Copper Mineralization Event, Southeast of Torbat Heydariyeh (In Persian) ",M.Sc. Thesis, Ferdowsi University of Mashhad (1398) 121 p.
22. [20] Almasi A., Karimpour M.H., Hattori K., Santos J.F., Ebrahimi Nasrabadi Kh., Rahimi B., "Au bearing magnetite mineralizaion in Kashmar (alteration, mineralization geochemistry, geochemistry and fluid inclusions); and Tectono-magmatism of northeast of Iran(In Persian) ", Journal of Economic Geology 8 (2016-2017) 569-592.
23. [21] Almasi A., Karimpour M.H., Ebrahimi Nasrabadi Kh., Rahimi B., KlÖtzli U., Francisco Santos J., "Geology, mineralization, U-Pb dating and Sr-Nd isotope geochemistry of intrusive bodies in northeast of Kashmar(In Persian) ", Journal of Economic Geology 7 (2015) 69-90.
24. [22] Mahvashi M., Malekzadeh Shafaroodi A., "Mineralogy, Alteration, Geochemistry and Determination of Cheshmeh Gaz (Nasim) Copper Ore Model(In Persian) ", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 24 (2016) 419-434.
25. [23] Jabbari A., Malekzadeh Shafaroodi A., "Geology, Alteration, Mineralization and Geochemistry of Kal-e-Abri deposit, northwest of Bardaskan(In Persian) ", 2nd International Applied Geological Congress (2015).
26. [24] Almasi A., "Mineralization, Petrogenesis and Geochemical-Geophysical Explorations of the Leopard-Sersfidal Area East of Kashmar(In Persian) ", Ph.D. Thesis, Economic Geology, Ferdowsi University of Mashhad (2016) 280 p.
27. [25] Karimpour M.H, Saadat S., Malekzadeh Shafaroodi A., "Geochemistry, Petrology and Mineralization of Gold-Tanfarjeh Porphyry Copper (In Persian) ", Journal of Science, University of Tehran 3 (2006) 185-173.
28. [26] Whitney D.L., Evans B.W., "Abbreviations for names of rock-forming minerals", American Mineralogist 95 (2010) 185-187. [DOI:10.2138/am.2010.3371]
29. [27] Pollard , P. J., "Evidence of a Magmatic fluid and metal source for Fe-oxide Cu- Au mineralization", In: Porter TM (ed) Hydrothermal iron oxide copper -gold and related deposit: Australian Mineral Foundation, Adelaid 1(2000)27-41.
30. [28] Sillitoe, R.M., "Iron oxide-copper-gold deposits", An Andean view: Mineralum Deposita 38 (2003)787-812. [DOI:10.1007/s00126-003-0379-7]
31. [29] Hitzman, M.W., Oreskes, N., Einaudi, M.T., "Geological characteristics and tectonic setting of Proterozoic iron oxide (Cu-U- Au-REE) deposits", Precambrian Research 58(1992) 241-287. [DOI:10.1016/0301-9268(92)90121-4]
32. [30] Williams, P.J., Barton, M.D., Johnson, D.A., Fontboté, L., de Haller, A., Mark, G., Oliver, N.H.S., Marschik, R.,"Iron oxide copper-gold deposits: Geology, Space-time distribution, and possible modes of origin", 100th Anniversary of Economic Geology (2005) 371-405. [DOI:10.5382/AV100.13]
33. [31] Hitzman, M.W., "Iron oxide-Cu-Au deposits: what, where, when and why", In: Porter, T.M. (Eds.), Hydrothermal Iron Oxide Copper-Gold and Related Deposits: A Global Perspective 2, Adelaide: Australian Mineral Foundation (2000)9-25.
34. [32] Karimpour M. H., Malekzadeh Shafaroudi A., Mazloumi Bajestani A., Keith Schader R., Stern Ch. R., Farmer L., Sadeghi M., "Geochemistry, geochronology, isotope and fluid inclusion studies of the Kuh-e-Zar deposit, Khaf-Kashmar-Bardaskan magmatic belt, NE Iran: Evidence of gold-rich iron oxide-copper-gold deposit", Journal of Geochemical Exploration 183 (2017) 58-78. [DOI:10.1016/j.gexplo.2017.10.001]
35. [33] Pollard , P. J., "Geochemistry of post 1540 Ma.Granites in the Cloncury district Northwest Queensland", Journal of Economic Geology 93(1998)1330-1344. [DOI:10.2113/gsecongeo.93.8.1330]
36. [34] Vidla T., Lindsay N., Zamora R., "Geology of the Mantoverde copper deposit, northern Chile: A
37. specularite-rich, hydrothermal- tectonic breccia related to the Atacama Fault Zone", In: Camus F,
38. Sillitoe RH, Petersen R (eds) Andean copper deposits: New discoveries, mineralization styles and Metallogeny. Society of Economic Geology, Special Publication 5 (1996) 157-169.
39. [35] Zamora R., Castillo B.,"Mineralizacio' n de Fe-Cu-Au en el distritoMantoverde, Cordillera de la Costa, III Regio'n de Atacama, Chile", In: Proc 2ndCongrInt de Prospectores y Exploradores, Lima, Conferencias, Inst de Ingenieros de Minas del Peru', Lima, 13 (2001).
40. [36] Marschik R., Leveille R.A., Martin W.,"La Candelaria and the Punta del Cobre district, Chile, Early Cretaceous iron oxide Cu-Au(-Zn-Ag) mineralization", In: Porter TM (ed)Hydrothermal iron oxide copper-gold and related deposits, A global perspective, Australian Mineral Foundation, Adelaide 1 (2000) 163-175.
41. [37] Marschik R., Leveille R.A.,"The Candelaria- Punta del Cobre iron oxide copper-gold deposits, Chile", Geological Society of America, Abstracts with Programs, A-371 (1998).
42. [38] Gelcich, S., Davis, D.W., Spooner, E.T.C., "Testing the apatite-magnetite geochronometer: U-Pb and 40Ar/39Ar geochronology of plutonic rocks, massive magnetite- apatite tabular bodies, and IOCG mineralization in Northern Chile", Geochimica et Cosmochimica Acta 69(2005) 3367-3384. [DOI:10.1016/j.gca.2004.12.020]
43. [39] Benavides, J., Kyser, T.K., Clark, A.H., Oates, C.J., Zamora, R., Tarnovschi, R., Castillo, B., "The Mantoverde iron oxide-copper-gold district, III Región, Chile: the role of regionally derived, nonmagmatic fluids in chalcopyrite mineralization", Economic Geology: 102(2007) 415-440. [DOI:10.2113/gsecongeo.102.3.415]
44. [40] Rieger, A., Marschik, R., Díaz, M., Hölzl, S., Chiaradia, M., Akker, B., Spangenberg, J., "The hypogene iron oxide copper-gold mineralization in the Mantoverde district North Chile", Economic Geology 105(2010) 1271-1299. [DOI:10.2113/econgeo.105.7.1271]
45. [41] Rieger, A., Marschik, R., Díaz, M., "The evolution of the hydrothermal IOCG system in the Mantoverde district, northern Chile: new evidence from microthermometry and stable isotope geochemistry", Mineralium Deposita 47(2012) 359-369. [DOI:10.1007/s00126-011-0390-3]
46. [42] Ryan, P.J., Lawrence, A.L., Jenkins, R.A., Matthews, J.P., Zamora, J.C., Marino, E., Urquerta Diaz, I., "The Candelaria copper-gold deposit, Chile. In: Pierce, F.W., Bolm, J.G. (Eds.), Porphyry Copper Deposits of the American Cordillera", Arizona Geological Society Digest 20, Tucson (1995)625-645.
47. [43] Marschik R., Fontboté L., "The Candelaria-Punta del Cobre iron oxide Cu-Au-Zn-Ag deposits, Chile", Economic Geology 96(2001) 1799-1826. [DOI:10.2113/96.8.1799]
48. [44] Mathur R., Marschik R., Ruiz J., Munizaga F., Leveille, R.A., Martin,W., " Age of mineralization of the Candelaria Fe oxide Cu-Au deposit and the origin of the Chilean iron belt, based on Re-Os isotopes", Economic Geology 97(2002) 59-71. [DOI:10.2113/gsecongeo.97.1.59]
49. [45] Hopper D., Correa A., "The Panulcillo and Teresa de Colmo copper deposits: two contrasting examples of Fe-ox-Cu-Au mineralisation from the Coastal Cordillera of Chile", In: Porter, T.M. (Ed.), Hydrothermal Iron Oxide Copper-Gold and Related Deposits: A Global Perspective. Australian Mineral Foundation, Adelaide, (2000)177-189.
50. [46] Correa, A., " Geología del yacimiento de Fe-Cu Teresa de Colmo, Regio' n de Antofagasta, Chile", IX Congreso Geológico Chileno. Actas 2(2000)102-106.
51. [47] Herrera V., Garmendia P., Pizarro R., Proyecto Diego de Almagro., " Geología y mineralización tipo IOCG, Región de Atacama, Norte de Chile", XIII Congreso Latinoamericano de Geología. Actas 2(2008 )1-6.
52. [48] Loyola, N., Barra, F., Gatica, A., Reich, M., Salazar, E., Palma, E., " Mineralización y alteración hidrotermal del depósito IOCG Diego de Almagro, III Región de Atacama, Chile", XIV Congreso Geológico Chileno. Actas, 3 p. La Serena, Chile. (2015).
53. [49] Rivera S., Cerda A., Garay B., Kovacic P., Villegas P., " Descubrimiento y Geología del yacimiento tipo IOCG Casualidad. Distrito Sierra Overa, II Región de Antofagasta, Chile", XII Congreso Geológico Chileno. Simposio S11 Metalogénesis Andinay Exploraciones Mineras, Actas. Santiago Chile S11_039 (2009) 4 p.
54. [50] Kovacic P., Barra F., Tornos F., Morata D., Cerda A., "Nuevos antecedents geológicos y geoquímicos del yacimiento tipo IOCG Casualidad, Distrito Sierra Overa, II Región de Antofagasta, Chile", XIII Congreso Geológico Chileno. Actas (3Antofagasta, Chile) (2012) 43-45.
55. [51] Haynes D. W., "Iron Oxide Copper(-Gold) deposit: their position in the ore deposit spectrum
56. and modes of origin", in porter, T.M(ED) hydrothermal Iron oxide copper -gold and related deposit: Australian Mineral Foundation, Adelaid 1 (2000)71-90.
57. [52] Creaser R.A., Price R.A.,Wormald R.j., " A-type granites revisited: assessment of a residual source model", Geology 79(1991)371-394 https://doi.org/10.1130/0091-7613(1991)019<0163:ATGRAO>2.3.CO;2 [DOI:10.1130/0091-7613(1991)0192.3.CO;2]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb