دوره 30، شماره 1 - ( 1-1401 )                   جلد 30 شماره 1 صفحات 56-43 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Miri, Karimpour, Malekzadeh Shafaroudi. The Bijvard epithermal gold-manganese prospect area, Northern Bardaskan, Khorasan Razavi: Evidence from geology, mineralization and geochemistry. www.ijcm.ir. 2022; 30 (1) :43-56
URL: http://ijcm.ir/article-1-1712-fa.html
میری حسین، کریم‌پور محمدحسن، ملکزاده شفارودی آزاده. منطقه اکتشافی طلا- منگنز فراگرمایی بیجورد، شمال بردسکن، خراسان رضوی: شواهدی از زمین‌شناسی، کانی‌سازی و زمین شیمی. مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1401; 30 (1) :56-43

URL: http://ijcm.ir/article-1-1712-fa.html


1- دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:   (286 مشاهده)
منطقه اکتشافی بیجورد در بخش شمالی پهنه ایران مرکزی، پهنه سبزوار و در 40 کیلومتری شمال بردسکن واقع است. واحدهای سنگی رخنمون یافته در منطقه شامل سنگ‌های آتشفشانی رسوبی کرتاسه )آندزیت، بازالت، ماسه سنگ تیره و کنگلومرا( هستند که واحد سینوگرانیت پورفیری در آن‌ها نفوذ کرده است. کانی‌سازی در منطقه مورد بررسی کنترل ساختاری داشته و در طول گسلی با راستای N35E رخ داده و واحد سنگی آندزیتی را دچار دگرسانی کرده است. کانی­سازی در این منطقه در دو بخش: 1- کانی‌سازی طلا که بیشتر با دگرسانی سیلیسی و آرژیلی، همراه با پهنه گوسان دیده می­شود و با دگرسانی پروپلیتی در بر گرفته شده است و 2- کانی‌سازی منگنز در داخل واحد ماسه سنگ تیره رخ داده است. کانی‌شناسی منطقه ساده بوده و دارای کانی‌های اولیه پیریت، کالکوپیریت، پیرولوسیت، برونیت و کانی‌های ثانویه گوتیت، هماتیت،کوولیت، کالکوزیت، مالاکیت و انواع کانی­های منگنزدار است. کوارتز و کانی­های رسی و کمتر کلسیت مهمترین کانی­های باطله­ هستند. بیشینه مقدار طلا در منطقه بیجورد 4/1 گرم بر تن و کمترین مقدار آن 01/0 گرم برتن اندازه‌گیری شده است. افزون بر طلا، مقدار مس بین 88 گرم برتن تا 2/2 درصد، آرسنیک 21 تا 100 گرم بر تن و روی 162 تا حدود 500 گرم بر تن است. براساس شواهد زمین ساختی، سنگ میزبان، کنترل ساختاری، نوع دگرسانی و نبود کانی‌های شاخص سولفید بالا و پایین، منطقه اکتشافی بیجورد به احتمال بسیار یک ذخیره فراگرمایی سولفید متوسط است.
متن کامل [PDF 3809 kb]   (163 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Richards J. P., Sholeh, A., ʺThe Tethyan tectonic history and Cu-Au metallogeny of Iranʺ. Economic Geology, Special Publication 19 (2016) 193-212.
2. [2] Richards J. P., ʺTectonic, magmatic and metallogenic evolution of the Tethyan orogen: From subduction to collisionʺ. Ore Geology Reviews, 70 (2015) 323-345. [DOI:10.1016/j.oregeorev.2014.11.009]
3. [3] Shojaat B., Hassanipak A. A., Mobasher K., Ghazi A.M., ʺPetrology, geochemistry and tectonics of the Sabzevar ophiolite, northcentral Iranʺ. Journal of Asian Earth Sciences, 21 (2003) 1053-1067. [DOI:10.1016/S1367-9120(02)00143-8]
4. [4] Shafaii Moghadam H., Stern, R.J., ʺOphiolites of Iran: Keys to understanding the tectonic evolution of SW Asia: (II) Mesozoicophiolitesʺ. Journal of Asian Earth Science, 100 (2015) 31-59. [DOI:10.1016/j.jseaes.2014.12.016]
5. [5] Shafaii Moghadam H., Stern R.J., Corfu F., Chiaradia M., Ghorbani G., ʺSabzevar Ophiolite, NE Iran: Progress from embryonicoceanic lithosphere into magmatic arc constrained by new isotopic and geochemical dataʺ. Lithos, (2014) 224-241. [DOI:10.1016/j.lithos.2014.10.004]
6. [6] Ashraf poor E., Alirezaei S., Ansedel K., ʺOre geology and fluid inclusion studies of Arghash gold prospect, Southwest Neyshabour, Northeast Iran (in Persian)ʺ. Journal of Geosciences, 18(71) (2009) 129-136.
7. [7] Hammami pour B., Tajeddin H,A., Bahremand L., ʺGeology and mineralization of Sebandoon gold deposit, North of Bardaskan (in Persian)ʺ. Journal of Geosciences, 27(108) (2018) 155-168.
8. [8] Jiangxi Exploration Co., ʺExplanatory text of geochemical map of Shamkan (7760), Stream sediment survey 1:100000ʺ. Report No 22 (1994) China.
9. [9] Alavi M., ʺTectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: New data and interpretationsʺ. Tectonophysics, 229 (1994) 211-238. [DOI:10.1016/0040-1951(94)90030-2]
10. [10] Jafarian, M, B., Jalali, A., ʺGeological map of Sheshtamad, Scale 1:100000 (in Persian)ʺ. Geological Survey of Iran, (2000).
11. [11] Hashemi M., Rassa A., Noghreyan M., ʺThe genesis of the gold mineralization in the Northern zone of Bardaskan, Khorasan Razavi (in Persian) ʺ. Journal of Earth and References, 3(2) (2010) 69-81.
12. [12] Abbasnia H., Karimpour M. H., Malekzadeh Shafaroudi A., ʺDamanghor intermediate sulfidation Epitermal Au mineralization, Northern Bardaskan, geology, alteration, mineralization and geochemistry (in Persian)ʺ. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 27(3) (2019) 621-634. [DOI:10.29252/ijcm.27.3.621]
13. [13] Rosseti F., Nasrabadi M., Vignaroli G., Theye T., Gerdes A., Razavi M., Moein Vaziri, H., ʺEarly Certaceous migmatitic mafic granulites from the Sabzevar range (NE Iran) : implications for the closure of the Mesozoic peri- Tethyan oceans in central Iranʺ. Terra Nova, 22 (2010)26-34. [DOI:10.1111/j.1365-3121.2009.00912.x]
14. [14] Vatanpour H.R., Khakzad A., Ghaderi M., ʺApplication of PGE in exploration and economic evaluation of Sabzevar ophiolitic belt for choromite deposits (in Persian) ʺ. Journal of Geosciences, 18(71) (2009) 9-12.
15. [15] Ghorbani M., ʺIntroduction to Economic geology of Iranʺ. Geological Survey of Iran, (2002) 695 p.
16. [16] Shirzadi A., Masoudi F., Rahimzadeh B., ʺNature of Chromite Parent magma in Sabzevar ophiolite (North-East of Iran) (in Persian)ʺ. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 21(3) (2013) 49-58.
17. [17] Mazhari S.A., ʺDistribution of platinum-group elements (PGE) in chromitites of Sabzevar, NE of Iran (in Persian) ʺ. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 27(1) (2019) 109-122. [DOI:10.29252/ijcm.27.1.109]
18. [18] Karimpour M.H., Malekzadeh Shafaroudi A., Esfandiarpour A., Mohammadnejad H., "Neyshabour Turquoise mine: The first Cu-Au-ULREE IOCG type in Iran (in Persian)". Iranian Journal of Economic Geology 3 (2012) 193-216.
19. [19] Entezari Harsini A., Mazaheri S.A., Saadat S., "Petrography , mineralogy, alteration zones and geochemical exploration in Gholcheshmeh area, east of Iran (in Persian)". Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 23(4) (2014) 639-650
20. [20] Ghomeshi S., "Mineralogy, geochemistry, alteration, remote sensing, mineral processing and industrial applications of Zakeri manganese deposit (Southwest of Sabzevar(". Ms.C thesis, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad (2016) 145p.
21. [21]Shojaeizadeh Adgham Sh., Ebrahimi Nasrabadi Kh., Heydarian Shahri M. R., "Estaj manganese, an example of volcano-sedimentary type manganese mineralization in the South of West Sabzevar (in Persian)". Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 25(2)(2017) 411-426.
22. [22] Nouriasl F., Shamanian Gh. H, Shafiei B., Azimmohseni M., Jafari M., ʺEpithermal antimony mineralization at Arghash district: mineralogy, alteration and geochemistry (in Persian)ʺ. Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 20(2) (2012) 229-240.
23. [23] Fatehi H., "Geology, mineralization, andgeochemistry of Jalambadan prospect area, NW Sabzevar", Ms.C thesis, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad (2013) 240p.
24. [24] Malekzadeh Shafaroudi A., Etemadi A., "Geology, alteration, mineralogy and geochemistry of Cheshmeh Zagh Cu±Au occurrence, Khorasan Razavi province: probably evidence of volcanic massive sulfide mineralization (in Persian)". Iranaian Journal of Crystallography and Mineralogy, 28(3) (2020) 541-556. [DOI:10.29252/ijcm.28.3.541]
25. [25] Zaree A., Malekzadeh Shafaroudi A., Karimpour M. H., "Khanlogh magnetite-apetite deposit, NW Neyshabour: Mineralogy, structure and texture, alteration, and determination of model (in Persian)". Iranaian Journal of Crystallography and Mineralogy, 24(1) (2016) 131-144.
26. [26] Whitney D .L., Evans B. W., ʺAbbreviations for names of rock-forming mineralsʺ. American Mineralogist, 95(1) (2010) 185-187 [DOI:10.2138/am.2010.3371]
27. [27] Gemmell J.B., ʺLow- and intermediate sulfidation epithermal depositsʺ, In: Cooke D.R., Deyell C.L., Pongratz J., (eds.)ʺ 24 Carat Gold Workshopʺ: Centre for Ore Deposit Research, Special Publication (2004)5:57- 63.
28. [28] Hedenquist J. W., Sillitoe R.H., Arribas A., ʺCharacteristics of and exploration for highsulfidation epithermal Au-Cu depositsʺ.In: Cooke D R., Deyell C. L., Pongratz J., (eds.) ʺ24 Carat Gold Workshopʺ: Centre for Ore Deposit Research, Special Publication,)(2004) 99-110.
29. [29] Hedenquist J.W., Arribas J.A., Gonzalez-Urein E., ʺExploration for epithermal gold depositsʺ. Society of Economic Geologists Review, 13 (2000) 245-277. [DOI:10.5382/Rev.13.07]
30. [30] Sillitoe R. H., Hedenquist J. W., ʺLinkages between volcanotectonic settings, ore-fluid compositions, and epithermal precious metal depositsin: S.F. Simmons, I. Graham, (Eds.), Volcanic, geothermal, and ore-forming fuids:rulers and witnesses of processes with the earthʺ. Special publication No 10, Society of Economic Geologists, (2003) 315-345.
31. [31] Simmon S. F., White N. C., John D. A., ʺGeological characteristics of epithermal precious and base-metal depositsʺ. Economic Geology, 100th Anniversary Vol., 5 (2005) 485-522. [DOI:10.5382/AV100.16]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb