دوره 27، شماره 1 - ( 1-1398 )                   جلد 27 شماره 1 صفحات 82-69 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Alaminia Z, Razavi S M H, Mehrabi B. Chemistry and formation conditions of garnet and clinopyroxene of the Seranjic skarn deposit, Ghorveh, Kurdistan province. www.ijcm.ir 2019; 27 (1) :69-82
URL: http://ijcm.ir/article-1-1226-fa.html
اعلمی‌نیا زهره، رضوی سیدمحمدحسین، مهرابی بهزاد. شیمی کانی‌های گارنت و کلینوپیروکسن در اسکارن سرانجیک و شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل آن‌ها در قروه، استان کردستان. مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1398; 27 (1) :69-82

URL: http://ijcm.ir/article-1-1226-fa.html


1- دانشگاه خوارزمی
چکیده:   (2722 مشاهده)
اسکارن سرانجیک در اثر تزریق توده نفوذی با ترکیب گرانیتی قروه به سن ژوراسیک پسین در سنگ­های کربناتی ناخالص تشکیل شده است. بازدیدهای صحرایی و بررسی­های کانی­شناسی نشان داد که برون اسکارن، گسترده­ترین افق اسکارنی در اسکارن سرانجیک بوده و از نوع کلسیمی به­همراه لبه باریکی از کانی­های اسکارن منیزیمی است. مجموعه کانی­ها نشان­دهنده دو مرحله پیشرونده و پسرونده است. مرحله پیشرونده بیشتر توسط کانی­های گارنت و کلینوپیروکسن مشخص می­شود. شواهد بافتی و تجزیه شیمیایی به روش ریزپردازش الکترونی (EPMA) کانی­های گارنت و کلینوپیروکسن نشان داد که دو نوع کلینوپیروکسن و سه نوع گارنت در پهنه­های گوناگون طی مرحله پیشرونده در دگرگونی اسکارن وجود دارد. کلینوپیروکسن نوع I با دو ترکیب سالیت (Hd27-40 Di58-51 Jo8-14) و فرو­سالیت (Hd58-75 Di27-16 Jo8-13) به ترتیب در پهنه­های فورستریت-کلینوپیروکسن و گارنت-وزوویانیت-کلینوپیروکسن دیده می­شود. کلینوپیروکسن نوع II با ترکیب حدواسط سالیتی- فرو­سالیتی (Hd36-48 Di43-51 Jo7-12) در پهنه گارنت-وزوویانیت-کلینوپیروکسن گسترش دارد که همراه با تبلور شیلیت مشخص می­شود. گارنت­ها بیشتر در پهنه­های میانی تا نزدیک به توده نفوذی قرار دارند. گارنت نوع I با ترکیب گراندیتی غنی از گروسولر (Grs65 And25 تا Grs45 And40) با نسبت پیرالسپیتی کمتر از 10درصد مولی مشخص می­شود و شواهد بافتی تبلور همزمان آن I و کلینوپیروکسن نوع I را تایید می­کند و در پهنه گارنت-وزوویانیت-کلینوپیروکسن گسترش یافته است. گارنت نوع II با ترکیبی از Grs50 And25 Pyr25 تا Grs45 And20 Pyr35 و گارنت نوع III با ترکیبی از Grs70 Pyr30 تا Grs60 Pyr40 در مقایسه با گارنت نوع I دربردارنده پیرالسپیت بیشترند و در مجاورت توده نفوذی قرار دارند. بر اساس مجموعه­های کانیایی، گارنت نوع I در شرایط اکسایشی در پهنه­های دورتر نسبت به گارنت نوع II و III ایجاد شده است. از طرفی، به نظر می­رسد که نسبت­های گارنت به کلینوپیروکسن مشاهده شده در اسکارن سرانجیک از حجم بالای فلوئور ناشی از سیال ماگمایی ناشی شده باشد. هم­چنین، حضور فلوئور بالا در محیط سبب افزایش درصد حجمی وزوویانیت و کاهش به نسبت شدید درصد حجمی کلینوپیروکسن شده است. ترکیب نسل­های گوناگون کلینوپیروکسن و گارنت در اسکارن سرانجیک قروه نشان­دهنده روند دگرگونی اسکارن پیشرونده از شرایط نسبتاً اکسایشی تا نسبتا احیایی و گریزندگی اکسیژن معادل با 18- تا 30- است.     
متن کامل [PDF 2892 kb]   (743 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. [1] Cepedal A., Martin-Izard A., Reguilón R., Rodrıguez-Pevida L., Spiering, E., González- Nistal S., "Origin and evolution of the calcic and magnesian skarns hosting the El Valle-Boinás copper–gold deposit, Asturias (Spain)", Journal of Geochemical Exploration 71 (2000) 119–151. [DOI:10.1016/S0375-6742(00)00149-7]
2. [2] Ciobanu C.L., Cook N.J., "Skarn textures and a case study: the Ocna de Fier-Dognecea orefield, Banat, Romania", Ore Geology Review 24 (2004) 315–370. [DOI:10.1016/j.oregeorev.2003.04.002]
3. [3] Grammatikopoulos T.A., Clark A.H., "A comparative study of wollastonite skarn genesis in the Central Metasedimentary Belt, southeastern Ontario, Canada", Ore Geology Review 29 (2006) 146–161. [DOI:10.1016/j.oregeorev.2005.11.007]
4. [4] Meinert L.D., "Compositional variation of igneous rocks associated with skarn deposits-chemical evidence for a genetic connection between petrogenesis and mineralization", Mineralogical Association of Canada, Short Course Series (1995) 23pp. 401–418.
5. [5] Lehrmann B., Oliver N.H., Rubenach M.J., Georgees C., "The association between skarn mineralisation and granite bodies in the Chillagoe region, North Queensland, Australia", Journal of Geochemical Exploration 101 (2009) 58. [DOI:10.1016/j.gexplo.2008.12.032]
6. [6] Meinert L.D., Dipple G.M., Nicolescu S., "World skarn deposits", Society of Economic Geologists, Economic Geology 100th Anniversary (2005) 299–336.
7. [7] Einaudi M.T., Burt D.M., "Introduction-terminology, classification, and composition of skarn deposits", Economic Geology 77 (1982) 745-754. [DOI:10.2113/gsecongeo.77.4.745]
8. [8] Gaspar M., Knaack C., Meinert L.D., Moretti R., "REE in skarn systems: a LA-ICP-MS study of garnets from the Crown Jewel gold deposit", Geochimica et Cosmochimica Acta 72 (2008) 185-205. [DOI:10.1016/j.gca.2007.09.033]
9. [9] Gao Y.B., Li W.Y., Qian B., Li D.S., He S.Y., Zhang Z.W., Zhang J.W., "Geochronology, geochemistry and Hf isotopic compositions of the granitic rocks related with iron/mineralization in Yemaquan deposit, East Kunlun, NW China", Acta Petrollei Sinica 30 (2014) 1647-1665 (in Chinese with English abstract).
10. [10] Somarin A.K., "Garnet composition as an indicator of Cu mineralization: evidence from skarn deposits of NW Iran", Journal of Geochemical Exploration 81 (2004) 47-57. [DOI:10.1016/S0375-6742(03)00212-7]
11. [11] Liu J.N., Feng C.Y., Zhao Y.M., Li D.X., Xiao Y., Zhou J.H., Ma Y.S., "Characteristics of intrusive rock, metasomatites, mineralization and alteration in Yemaquan skarn Fe– Zn polymetallic deposit, Qinghai Province", Mineral Deposits 32 (2013) 77-93 (in Chinese with English abstract).
12. [12] Zhai D.G., Liu J.J., Zhang H.Y., Wang J.P., Su, L., Yang, X.A., Wu S.H., "Origin of oscillatory zoned garnets from the Xieertala Fe-Zn skarn deposit, northern China: in situ LA-ICP-MS evidence", Lithos 190 (2014) 279-291. [DOI:10.1016/j.lithos.2013.12.017]
13. [13] Arai H., "A function for the R programming language to recast garnet analyses into end-members: Revision and porting of Muhling and Griffin's method", Computer and Geoscience 36 (2010) 406-409. [DOI:10.1016/j.cageo.2009.05.007]
14. [14] Yavuz F., "WinPyrox: A Windows program for pyroxene calculation classification and thermobarometry", American Mineralogists 98 (2013) 1338-1359. [DOI:10.2138/am.2013.4292]
15. [15] Mohajjel M., Fergusson C.L., Sahandi M.R., "Cretaceous-Tertiary convergence and continental collision, Sanandaj-Sirjan zone, western Iran", Journal of Asian Earth Sciences, 21 (2003) 397-412. [DOI:10.1016/S1367-9120(02)00035-4]
16. [16] Dilek Y., Imamverdiyev N., Altunkaynak S., "Geochemistry and tectonics of Cenozoic volcanism in the Lesser Caucasus (Azerbaijan) and the peri-Arabian region: collision-induced mantle dynamics and its magmatic fingerprint", International Geology Review 52 (2010) 536-578. [DOI:10.1080/00206810903360422]
17. [17] Hosseini M., "Geological map of Qorveh", Geological Survey of Iran, scale 1:100000 (1999).
18. [18] Azizi H., Mohammadi K., Asahara Y., Tsuboi M., Daneshvar N., Mehrabi B., "Strongly peraluminous leucogranite (Ebrahim-Attar granite) as evidence for extensional tectonic regime in the Cretaceous, Sanandaj-Sirjan zone, northwest Iran", Chemie der Erde 76 (2016) 529-541. [DOI:10.1016/j.chemer.2016.08.006]
19. [19] Azizi H., Zanjefili-Beiranvand M., Asahara Y., "Zircon U-Pb ages and petrogenesis of a tonalite trondhjemite–granodiorite (TTG) complex in the northern Sanandaj-Sirjan zone, northwest Iran: Evidence for Late Jurassic arc-continent collision", Lithos 216-217 (2015) 178-195. [DOI:10.1016/j.lithos.2014.11.012]
20. [20] Azizi H., Asahara Y., "Juvenile granite in the Sanandaj–Sirjan zone, NW Iran: Late Jurassic-Early Cretaceous arc-continent collision", International Geology Review 55 (2013) 1523-1540. [DOI:10.1080/00206814.2013.782959]
21. [21] Mahmoudi S., Corfu F., Masoudi F., Mehrabi B., Mohajjel M., "U-Pb dating and emplacement history of granitoid plutons in the northern Sanandaj-SirjanZone, Iran", Journal of Asian Earth Science 41 (2011) 238-249. [DOI:10.1016/j.jseaes.2011.03.006]
22. [22] Dick L.A., Hodgson C.J., "The MacTung W-Cu(Zn) contact metasomatic and related deposits of the northeastern Canadian Cordillera", Economic Geology 77 (1982) 845-867. [DOI:10.2113/gsecongeo.77.4.845]
23. [23] Steven N.M., Moore J.M., "Pan-African tungsten skarn mineralization at the Otjua prospect, Central Namibia", Economic Geology 89 (1993) 1431-1453. [DOI:10.2113/gsecongeo.89.7.1431]
24. [24] Newberry R.J., "Tungsten-bearing skarns of the Sierra Nevada, The Pine Creek Mine, California", Economic Geology 77 (1982) 823-844. [DOI:10.2113/gsecongeo.77.4.823]
25. [25] Zaw K., Singoyi B., "Formation of magnetite-scheelite skarn mineralization at Kara, northwestern Tasmania: Evidence from mineral chemistry and stable isotopes", Economic Geology 95 (2000) 1215-1230. [DOI:10.2113/gsecongeo.95.6.1215]
26. [26] Orhan A., "Evolution of the Mo-rich scheelite skarn mineralization at Kozbudaklar, Western Anatolia, Turkey: Evidence from mineral chemistry and fluid inclusions", Ore Geology Review 80 (2017) 141-165. [DOI:10.1016/j.oregeorev.2016.06.029]
27. [27] Zaw K., "The CanTung E-Zone orebody, tungsten, Northwest Territories: A major scheelite skarn deposit", M.Sc. thesis, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada (1976) 327 p. (unpublished).
28. [28] Kwak T.A.P., Tan T.H., "The geochemistry of zoning in skarn minerals at the king Island (Dolphin) mine", Economic geology 76 (1981) 468-497. [DOI:10.2113/gsecongeo.76.2.468]
29. [29] Einaudi M.T., Meinert L.D., Newberry R.J., "Skarn deposits", Society of Economic Geologists, Economic Geology 75th Anniversary (1981) 317-391.
30. [30] Berger J., Femenias O., Mercier J.C.C., Demaiffe D., "Ocean floor hydrothermalmetamorphismin Limousin ophiolites (Western French Massif Central): evidence of a rare preserved Variscan oceanic marker", journal of Metamorphic geology 23 (2005) 795-812.
31. [31] Nakano T., "Fluctuation model for compositional heterogeneity of skarn clinopyroxenes", Geochemical Journal 23 (1989) 91-99. [DOI:10.2343/geochemj.23.91]
32. [32] Nakano T., "An antipathetic relation between the hedenbergite and johannsenite components in skarn clinopyroxene from the Kagata tungsten deposit, Central Japan", Canadian Mineralogist 29 (1991) 427-434.
33. [33] Sheikhi F., Alaminia Z., Tabakh-Shabani A.A. "Seranjic skarn geothermometery, SW Ghorveh, Kurdestan, Iran", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 20 (2012) 343-355 (in Persian with English abstract).
34. [34] Meinert L.D., Hedenquist J.W., Satoh H., Matsuhisa Y., "Formation of anhydrous and hydrous skarn in Cu-Au ore deposits by magmatic fluids", Economic Geology 98 (2003) 147–156. [DOI:10.2113/gsecongeo.98.1.147]
35. [35] Kwak T.A.P., "Fluid inclusions in skarns (carbonate replacement deposits)", Journal of Metamorphic Geology 4 (1986) 363-384. [DOI:10.1111/j.1525-1314.1986.tb00358.x]
36. [36] Greenwood H.J., "Wollastonite: Stability in H2O–CO2 mixtures and occurrence in a contact-metamorphic aureole near Salmo, British Columbia, Canada", American Mineralogy 52 (1967) 1669-1680.
37. [37] Newton R. C., "Somec alc-silicatee quilibrium relations", American journal of science, 264 (1966) 204-222. [DOI:10.2475/ajs.264.3.204]
38. [38] Gordon T.M., Greenwood H.J., "The stability of grossular in H2O-CO2 mixtures", American Mineralogy 56 (1971) 1674-1688.
39. [39] Sweeney M.1., "Geochemistry of garnets from the North Ore shoot, Bingham district, Utah", M.Sc. thesis, University of Utah, (1980) 154 pp (Unpublished).
40. [40] Hochella JR. M.F., Liou J.G., Keskinen M.J., Kim H.S., "Synthesis and stability relations of magnesium idocras", Economic Geology 77 (1982) 798-808. [DOI:10.2113/gsecongeo.77.4.798]
41. [41] Dobson D.C., "Geology and alteration of the Lost River tin-tungsten-fluorine deposit, Alaska", Economic Geology 77 (1982) 1033-105. [DOI:10.2113/gsecongeo.77.4.1033]
42. [42] Shimazaki H., "Grossular-spessartine-almandine garnets from some Japanese scheelite skarns", Canadian Mineralogist 15 (1977) 74-80.
43. [43] Burton J.C., Taylor L.A., Chou I.M., "The fO2-T and fS2-T stability relations of hedenbergite and of hedenbergite-johannsenite solid solutions", Economic Geology 77 (1982) 764-783. [DOI:10.2113/gsecongeo.77.4.764]
44. [44] Liou J.G., "Synthesis and stability relations of epidote, Ca2Al2FeSi3O12(OH)", Journal of Petrology 14 (1973) 381-41. [DOI:10.1093/petrology/14.3.381]
45. [45] Moecher D.P., Chou I.M., "Experimental investigation of andradite and hedenbergite equilibria employing the hydrogen sensor technique, with revised estimates of ΔfG0 m,298 for andradite and hedenbergite", American Mineralogists 75 (1990) 1327-1341.
46. [46] Haas J.L., Robie R.A., "Thermodynamic data for wustite, Fe0.947O magnetite, Fe3O4, and hematite, Fe2O3", American geophysics ::union:: Trans. 54 (1973) 488.
47. [47] Simon G., Kesler S.E., Essene E.J., Chryssoulis S.L., "Gold in porphyry copper deposits: experimental determination of the distribution of gold in the Cu-Fe-S system at 400° to 700 °C", Economic Geology 95 (2000) 259-270. [DOI:10.2113/gsecongeo.95.2.259]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb