مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران- فرم تعهد و توافق نامه
فرم تعهدنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/8 | 
فرم تعهد و توافق نامه نویسندگان برای انتشار مقاله
جناب آقای دکتر ناصر تجبر
سردبیر محترم مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران
با درود و احترام، اینجانب ................................... نویسنده مسئول مقاله با عنوان .................................................................. از طرف نویسندگان مقاله متعهد می شوم که:
 
الف: تعهد اصالت اثر
این مقاله قبلا در نشریه دیگری (مجله، کنفرانس، مجموعه مقالات ....) اعم از داخلی یا خارجی منتشر نشده و در حال حاضر برای ارزیابی  به نشریه دیگری ارسال نشده است و تا اعلام نهایی ارزیابی توسط این مجله نیز ارسال نخواهد شد.
این مقاله حاصل کار پژوهشی نویسندگان بوده و به تمام منابعی که در این پژوهش از آنها استفاده شده، مطابق مقررات و روال متعارف، ارجاع داده شده و مشخصات کامل آنها در فهرست منابع ذکر شده است.
 
ب: تایید مشارکت و موافقت نویسندگان با ترتیب قرار گرفتن نام نویسندگان و نویسنده مسئول
همه ی نویسندگان مستقیماً در مراحل انجام پژوهش و نگارش مقاله مشارکت فعال داشته اند
همه ی نویسندگان به طور یکسال مسئولیت تمام مطالب گفته شده در مقاله را می پذیرند.
همه ی نویسندگان در انتخاب خانم / آقای ................................. به عنوان نویسنده مسئول اتفاق نظر دارند.
همه ی نویسندگان درباره ترتیب قرار گیری نام نویسندگان در ابتدای مقاله اتفاق نظر دارند.
 
پ: توافق نامه انتشار اثر (کپی رایت)
با توجه به اینکه مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران نشریه ای با دسترسی آزاد است، نویسندگان حق مالکیت اثر خود را (کپی رایت)  حفظ می کنند، اما موافقت خود را با قوانین و نحوه ی انتشار مقاله توسط مجله اعلام می دارند و اجازه برداشت و استفاده از داده های مقاله را با ذکر منبع به کاربران نشریه می دهند.
 
ت: تاییدیه رعایت اصول اخلاقی
نویسندگان متعهد می شوند که کلیه اصول اخلاقی انتشار اثر علمی را براساس اصول اخلاقی COPE رعایت کرده اند و در صورت احراز هر یک از موارد تخطی از اصول اخلاقی، حتی پس از انتشار مقاله، حق حذف مقاله و پیگیری مورد را به مجله می دهند.
 
ث: تعهد پرداخت ۳۰% هزینه انتشار
نویسندگان متعهد می شوند که پس از اعلام پذیرش مقاله در هیات تحریریه معادل ۳۰% هزینه انتشار (مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه آمایش شده) به حساب انجمن پرداخت نمایند.
 
نام و امضای نویسنده مسئول
 
تاریخ
 
نام و امضای همه نویسندگان  
ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیک امضا
فارسی
 
انگلیسی
 
۱        
۲        
۳        
۴        
۵        
 
* کلیه موارد خواسته شده در فرم تعهد و توافق نامه، تایپ و بعد از پرینت، امضاء و سپس اسکن شود و همزمان با ارسال مقاله در قسمت فایل‌های الحاقی، بارگذاری شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران:
http://ijcm.ir/find-1.72.29.fa.html
برگشت به اصل مطلب