فهرست کلی داورها

 | تاریخ ارسال: 1400/4/23 | 
فهرست کامل داوران مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران
 
ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه محل خدمت پست الکترونیک
1 علی احمدی دانشگاه سیستان و بلوچستان aahmadisceince.usb.ac.ir
2 مریم ابارشی دانشگاه پیام نور گلستان maryamabareshiyahoo.com
3 مرتضی ایزدی فرد دانشگاه صنعتی شاهرود mizadifardshahroodut.ac.ir
4 احمد احمدی خلجی دانشگاه لرستان khalagi2002yahoo.com
5 مهران ادوای دانشگاه آزاد اسلامی اهر Mehran_advayyahoo.com
6 معصومه آهنگری دانشگاه ارومیه masoumehahangariyahoo.com
7 مریم آهنکوب پیام نور شهرکرد ahankoub_myahoo.com
8 احمدرضا احمدی دانشگاه پیام نور ahmad.r.ahmadigmail.com
9 کامران احمدی پژوهشگاه مواد و انرژی ahmadikamyahoo.com
10 حمید احمدی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان hahmadimail.uk.ac.ir
11 زهرا اعلمی نیا دانشگاه اصفهان Alaminia_Geoyahoo.com
12 زهره اعلمی نیا دانشگاه خوارزمی zoalaminiagmail.com
13 فرهاد آلیانی دانشگاه بوعلی سینا Alianifarhadgmail.com
14 علیرضا الماسی دانشگاه لرستان alireza.almasigmail.com
15 احمد امیر آبادی زاده دانشگاه بیرجند ahmadamirabadiyahoo.com
16 منیژه اسدپور دانشگاه ارومیه m.asadpoururmia.ac.ir
17 عباس آسیابانها دانشگاه بین المللی امام خمینی asiabanhayahoo.com
18 امیر اثنی عشری دانشگاه پیام نور amir.asnaasharigmail.com
19 خسرو ابراهیمی دانشگاه فردوسی مشهد khebrahimiferdowsi.um.ac.ir
20 فرهاد اسماعیلی قدسی دانشگاه گیلان feghodsiguilan.ac.ir
21 بیژن اعتمادی دانشگاه شیراز Etemadi_biyahoo.com
22 امیر امام جمعه دانشگاه تبریز amiremamjyahoo.com
23 سهیلا آقاجانی مرسا مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران imprc.sgmail.com
24 پروانه ایرانمنش دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان p.iranmaneshgmail.com
25 محمد ایزدیار دانشگاه فردوسی مشهد izadyarum.ac.ir
26 جواد ایزدیار دانشگاه زنجان izadyarznu.ac.ir
27 جمشید احمدیان دانشگاه پیام نور jamshidahmadianyahoo.com
28 علی امامعلی پور دانشگاه ارومیه a.imamalipoururmia.ac.ir
29 صدرالدین امینی دانشگاه خوارزمی sadraminiyahoo.com
30 محمد اخوان قالیباف دانشگاه یزد makhavanyazd.ac.ir
31 نعیم امامی مرکز تحقیقات استان چهارمحال و بختیاری emami1348yahoo.com
32 محمد ابراهیمی دانشگاه زنجان ebrahimiznu.ac.ir
33 منوچهر بابایی پور دانشگاه بوعلی سینا babaeibasu.ac.ir
34 علیرضا بدیعی دانشگاه تهران abadieikhayam.ut.ac.ir
35 مهندس رویا بهادری پژوهشگاه میراث فرهنگی bahadoriroyayahoo.com
36 علی اکبر بهاری فر دانشگاه پیام نور مرکز ابهر baharifargmail.com
37 سمیه بختیاری دانشگاه صنعتی سیرجان bakhtiarysomayehyahoo.com
38 مجتبی بارانی دانشگاه گرگان mbarani2002yahoo.com
39  مهرداد براتی دانشگاه بوعلی سینا همدان baratibasu.ac.ir
40 محمد علی برقی دانشگاه تهران Barghi.mohammadgmail.com
41 مسعود باتر دانشگاه زابل Masood_bateryahoo.com
42 محمد بهدانی دانشگاه فردوسی مشهد mbehdaniyahoo.com
43 حبیب بیابانگرد دانشگاه سیستان و بلوچستان h.biabangardscience.usb.ac.ir
44 رحمان بیکس دانشگاه بین المللی امام خمینی bikassci.ikiu.ac.ir
45 زهرا بنیادی بین المللی قزوین bonyadisci.ikiu.ac.ir
46 محمد بومری دانشگاه سیستان و بلوچستان boomeriscience.usb.ac.ir
47 محمود برهانی زرندی دانشگاه یزد mborhaniyazd.ac.ir
48 فاطمه بدیعیان باغ سیاهی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) fbadieiankub.ac.ir
49 مسعود باتر دانشگاه زابل masoud.batergmail.com
50 محمد مهدی باقری محققی دانشگاه دامغان m_mohaghegheeyahoo.co.uk
51 زهرا بنیادی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) bonyadi_zyahoo.com
52 هوشنگ پورکاسب دانشگاه شهید چمران اهواز Shanbeh1974yahoo.com
53 مهدی پژوهش          دانشگاه شهرکرد drpajooheshgmail.com
54 ناصر تجبر دانشگاه فردوسی مشهد nasser.tajaborgmail.com
55 رضا تکجو دانشگاه فردوسی مشهد rezatakjooyahoo.com
56 اشرف ترکیان دانشگاه بوعلی سینا a-torkianbasu.ac.ir
57 حسینعلی تاج الدین دانشگاه تربیت مدرس h.tajeddinmodares.ac.ir
58 مجید جعفر تفرشی دانشگاه سمنان mj.tafreshigmail.com
59 صدیقه تقی پور دانشگاه اصفهان Taghipour.sedighehgmail.com
60 بتول تقی پور دانشگاه شیراز taghipourshirazu.ac.ir
61 آزاده تجردی دانشگاه علم و صنعت Tajarodiiust.ac.ir
62 غلامرضا تاج بخش دانشگاه یزد tajbakhshyazd.ac.ir
63 سعید تاکی آزاد واحد لاهیجان Taki_saeed2002yahoo.com
64 محمدحسین توکلی دانشگاه بوعلی سینا mhtbasu.ac.ir
65 فرهاد محمد تراب دانشگاه یزد fmtorabyazduni.ac.ir
66 قدرت ترابی دانشگاه اصفهان torabighodratyahoo.com
67 فرح جلیلی دانشگاه بیرجند farah_jalilibirjand.ac.ir
68 محبوبه جمشیدی بدر دانشگاه پیام نور استان البرز m_jamshidipnu.ac.ir
69 ابراهیم حاجی علی دانشگاه جامع امام حسین(ع) ehajialiyahoo.com
70 شهروز حق نظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان Sh_haghnazaryahoo.com
71 بهزاد حاج علیلو دانشگاه پیام نور hajaliloupnu.ac.ir
72 رباب حاج علی اوغلی دانشگاه تبریز r_hajialioghliyahoo.co.uk
73 رضا موسوی حرمی دانشگاه فروسی مشهد Harami2004yahoo.com
74 علی اکبر حسن نژاد دانشگاه دامغان a_hassannezhaddu.ac.ir
75 شهره حسن پور دانشگاه پیام نور hassanpourpnu.ac.ir
76 بهناز حسینی دانشگاه پیام نور be.hosseinigmail.com
77 محمدرضا حیدریان شهری دانشگاه فردوسی مشهد shahriferdowsi.um.ac.ir
78 غلامحسین خرمی دانشگاه بجنورد khorrami1983gmail.com
79 محمد خانه باد دانشگاه فردوسی مشهد mkhanehbadferdowsi.um.ac.ir
80 مهناز خدامی دانشگاه یزد Khodami_myazd.ac.ir
81 بهرام خوشنویسان دانشگاه کاشان b.khoshkashanu.ac.ir
82 حسن خندان فدافن دانشگاه گلستان FADAFANGMAIL.COM
83 حسین خادمی دانشگاه صنعتی اصفهان hkhademicc.iut.ac.ir
84 عبدالمحمود داورپناه دانشگاه سیستان و بلوچستان A.M.DAVARPANAHphys.usb.ac.ir
85 علیرضا  داودیان دهکردی دانشگاه شهرکرد alireza.davoudiangmail.com
86 زهره دریکوند دانشگاه آزاد اسلامی zderikyahoo.com
87 رحیم دبیری دانشگاه آزاد مشهد Rahimdabiriyahoo.com
88 علی اکبر دهقانزاده بافقی دانشگاه یزد dehghanzadeh_ayahoo.com
89 علی اکبر دهنو خلجی دانشگاه گلستان - گروه شیمی alidkhalajiyahoo.com
90 بهنام رحیمی دانشگاه فردوسی مشهد b-rahimiferdowsi.um.ac.ir
91 بهروز رفیعی دانشگاه بوعلی سینا B_rafieibasu.ac.ir
92 مصطفی رقیمی دانشگاه گلستان raghimiyahoo.com
93 عزیز رحیمی چاکدل دانشگاه گلستان rahimiazyahoo.co.uk
94 محمدعلی رجب زاده دانشگاه شیراز mrajabzadehshirazu.ac.ir
95 علیرضا روان خواه دانشگاه محقق اردبیلی aravankhah2013gmail.com
96 مهدی رضائی کهخائی دانشگاه صنعتی شاهرود Rezaeishahroodut.ac.ir
97 ابراهیم راستاد دانشگاه تربیت مدرس rastadmodares.ac.ir
98 محمد روضاتی دانشگاه گیلان smrozatiyahoo.com
99 حامد زندمقدم دانشگاه شهید باهنر کرمان zand1883uk.ac.ir
100 محمدعلی زنجانچی دانشگاه گیلان zanjanchiguilan.ac.ir
101 رضا زارعی سهامیه دانشگاه لرستان zareisahyahoo.com
102 مرتضی زرگر شوشتری دانشگاه شهید چمران اهواز zargarscu.ac.ir
103 محمدحسین زرین کوب دانشگاه بیرجند zarrinkoubyahoo.com
104 صدیقه زیرجانی زاده مجتمع آموزش عالی گناباد szirjanizadehyahoo.com
105 افشین زهدی دانشگاه زنجان zohdi.agmail.com
106 علی اصغر سپاهی دانشگاه بوعلی سینا aasepahigmail.com
107 بهزاد سعیدی رضوی پژوهشگاه استاندارد bsaidistandard.ac.ir
108 رضا سرحدی دانشگاه بیرجند reza.sarhaddibirjand.ac.ir
109 سعید سعادت دانشگاه فردوسی مشهد saeidsaadatyahoo.com
110 سیده نرگس ساداتی دانشگاه محقق اردبیلی sadati_snuma.ac.ir
111 عادل ساکی دانشگاه شهید چمران اهواز Adel_sakiyahoo.com
112 علیرضا سلیمی دانشگاه فردوسی مشهد salimi-aum.ac.ir
113 سمیه سمیعی دانشگاه فردوسی مشهد samiee85yahoo.co.in
114 وارطان سیمونز دانشگاه تبریز Simmonds_vartanyahoo.co.uk
115 کمال سیاه چشم دانشگاه تبریز KL_Siahcheshmtabrizu.ac.ir
116 ژانت سلیمان نژاد دانشگاه تهران janet_soleimannejadkhayam.ut.ac.ir
117 فاطمه سرجوقیان دانشگاه کردستان Fsarjoughian2gmail.com
118 سعیده سنماری دانشگاه امام خمینی senemari2004yahoo.com
119 هادی شفایی مقدم دانشگاه دامغان hadishafaiiyahoo.com
120 حسین شهبازی دانشگاه بوعلی سینا shahbazi.hgmail.com
121 غلامحسین شمعانیان دانشگاه گلستان Shamanianyahoo.com
122 محبوبه السادات شریف دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم Sharif44myahoo.com
123 مریم شیبی دانشگاه شاهرود sheibi58gmail.com
124 ایران شیخ شعاعی دانشگاه شهید باهنر کرمان i_shoaieyahoo.com
125 بهنام شفیعی بافتی                 دانشگاه گلستان b.shafieigu.ac.ir
126 فرهاد شیخی دانشگاه خوارزمی farhad.sheikhigmail.com
127 ناهید شبانیان دانشگاه شهرکرد Nahid.shabaniangmail.com
128 سیدوحید شاهرخی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد vahid.shahrokhiGmail.com
129 محمود صادقیان دانشگاه شاهرود m.sadeghian1392gmail.com
130 محمد علی صالحی دانشگاه اصفهان ma.salehisci.ui.ac.ir
131 شکوفه طباطبایی دانشگاه فردوسی مشهد sh_tabatabai3yahoo.com
132 سید حسن طباطبایی دانشگاه صنعتی اصفهان parsa110yahoo.com
133 امیرعلی طباخ شعبانی دانشگاه خوارزمی aatshabanigmail.com
134 معصومه طباطبایی دانشگاه یزد tabatabaeeiauyazd.ac.ir
135 محسن طباطبایی منش دانشگاه اصفهان tabatabaimohsenyahoo.com
136 عباس طائب دانشگاه علم وصنعت taebiust.ac.ir
137 زهرا طهماسبی         دانشگاه لرستان Zahra_takyahoo.com
138 ابراهیم طالع فاضل دانشگاه بوعلی سینا tale.fazelgmail.com
139 رضا ظهیری دانشگاه دامغان columbo250gmail.com
140 غلامحسین ظهوری دانشگاه فردوسی مشهد ghzohuriyahoo.com
141 حسین عزیزی دانشگاه کردستان Azizi1345gmail.com
142 آرزو عابدی دانشگاه صنعتی شاهرود abedi.arezoogmail.com
143 علی عابدینی دانشگاه ارومیه Abedini2020yahoo.com
144 هادی عربی دانشگاه فردوسی مشهد arabi_hyahoo.com
145 حسین عشقی دانشگاه شاهرود h_eshghishahroodut.ac.ir
146 هادی عمرانی دانشگاه گلستان Omrani.hadiyahoo.com
147 محمد رضا فدوی اسلام دانشگاه دامغان m.r.fadavieslamdu.ac.ir
148 فرج الله فردوست دانشگاه صنعتی شاهرود Faraj_fardoostyahoo.com
149 محمد هادی فرپور دانشگاه کرمان hfarpouryahoo.com
150 عبدالناصر فضل نیا دانشگاه ارومیه a.Fazlniaurmia.ac.ir
151 غلامرضا فتوحی راد دانشگاه بیرجند gfotohiyahoo.com
152 مجید قاسمی سیانی دانشگاه خوارزمی majid4225yahoo.com
153 غلامرضا قدمی دانشگاه هرمزگان ghadamihormozgan.ac.ir
154 مجید قادری دانشگاه تربیت مدرس mghaderimodares.ac.ir
155 حبیب الله قاسمی دانشگاه صنعتی شاهرود habibghasemi45gmail.com
156 محمد ابراهیم قاضی دانشگاه صنعتی شاهرود ebrahim_ghaziyahoo.com
157 قاسم قربانی دانشگاه دامغان ghorbanidu.ac.ir
158 سمیه قلی پور دانشگاه شهید بهشتی تهران gholipoursomayeh1gmail.com
159 احمد قلی زاده دانشگاه دامغان ah_gh1359yahoo.com
160 حمید رضا قلی پور دانشگاه سمنان hr_dizajiyahoo.com
161 محمدرضا قربانی دانشگاه تربیت مدرس ghorbanimodares.ac.ir
162 منصور قربانی دانشگاه شهید بهشتی m-ghorbanisbu.ac.ir
163 شعبان رضا قربانی دانشگاه فردوسی مشهد srezaghoyahoo.com
164 امیر کریمیان طرقبه دانشگاه شیراز amirkarimianshirazu.ac.ir
165 علی اصغر کلاگری دانشگاه تبریز calagariayahoo.com
166 علی کنعانیان دانشگاه تهران kananianut.ac.ir
167 علیرضا کریمی دانشگاه اصفهان karimi-aum.ac.ir
168 محمدحسن کریم پور دانشگاه فردوسی مشهد mhkarimpouryahoo.com
169 قاسم کاوه ای پژوهشگاه مواد و انرژی ghassem113yahoo.com
170 امیرحسین کوهساری دانشگاه یزد kohsarygmail.com
171 احمد کمپانی دانشگاه فردوسی مشهد kompanyferdowsi.um.ac.ir
172 ملیحه گلستانی دانشگاه ولایت ایرانشهر m.golestanivelayat.ac.ir
173 عباس مقصودی دانشگاه امیر کبیر a.maghsoudiaut.ac.ir
174 سید علی مظهری پیام نور ali54894yahoo.com
175 میر علی اصغر مختاری دانشگاه زنجان amokhtariznu.ac.ir
176 بهزاد مهدی خانی پژوهشگاه استاندارد beh_mehdikhaniyahoo.com
177 حسین محمودی چناری دانشگاه گیلان mahmoudi_hosseinguilan.ac.ir
178 محمد معانی جو دانشگاه بوعلی سینا maanijouyahoo.com
179 اسدالله محبوبی دانشگاه فردوسی مشهد amahboobi2001yahoo.com
180 امیر مهدوی دانشگاه بیرجند am.mahdaviyahoo.com
181 آزاده ملکزاده شفارودی دانشگاه فردوسی مشهد shafaroudium.ac.ir
182 مهین منصوری اصفهانی دانشگاه صنعتی اصفهان mmansouri_2001yahoo.com
183 فریبرز مسعودی دانشگاه خوارزمی drfmasoudiyahoo.com
184 سید احمد مظاهری دانشگاه فردوسی مشهد samazaheriaol.com
185 علیرضا  مظلومی دانشگاه پیام نور مشهد alr.mazloumigmail.com
186 میرصالح میرمحمدی دانشگاه خوارزمی m.mirmohammadiut.ac.ir
187 حسن میرنژاد دانشگاه تهران mirnejadkhayam.ut.ac.ir
188 مسعود میرزائی دانشگاه فردوسی مشهد mirzaeeshum.ac.ir
189 محسن مؤید دانشگاه تبریز moayyedtabrizu.ac.ir
190 محسن موذن دانشگاه تبریز moazzentabrizu.ac.ir
191 منیر مجرد دانشگاه ارومیه m.modjarradurmia.ac.ir
192 سید سعید محمدی دانشگاه بیرجند ssmohammadibirjand.ac.ir
193 بتول محمدزاده دانشگاه اصفهان batoolmohammadzadehyahoo.com
194 محمد محقی دانشگاه بامیان افغانستان Moheghygmail.com
195 احمدرضا مختاری دانشگاه صنعتی اصفهان ar.mokhtaricc.iut.ac.ir
196 فرید مر دانشگاه شیراز mooresusc.ac.ir
197 عباس مرادیان دانشگاه کرمان moradianmail.uk.ac.ir
198 علی مرسلی تربیت مدرس morsali_amodares.ac.ir
199 حسین مصدق دانشگاه دامغان mosaddeghdu.ac.ir
200 لیلی متولی زاده دانشگاه آزاد اسلامی مشهد lmotevaliyahoo.com
201 ملیحه موسوی دانشگاه بجنورد m_mousavi1980yahoo.com
202 مرتضی مظفری دانشگاه اصفهان mmozafarihotmail.com
203 سید ابراهیم موسوی قهفرخی دانشگاه شهید چمران اهواز musavi_ebrahimyahoo.co.uk
204 ملیحه نخعی دانشگاه صنعتی بیرجند Nakhaei2002gmail.com
205 محسن نصرآبادی دانشگاه بین المللی قزوین mohsennasrabadygmail.com
206 محمد نیایی فر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز md.niyaifargmail.com
207 بهروز نوتاش دانشگاه شهید بهشتی b_notashsbu.ac.ir
208 قاسم نباتیان دانشگاه زنجان gh.nabatianznu.ac.ir
209 موسی نقره ئیان دانشگاه اصفهان moussanoghreyanyahoo.com
210 ایوب ویسی نیا دانشگاه شهید بهشتی a.vaisy69gmail.com
211 مسعود همام دانشگاه فردوسی مشهد rezanima2010yahoo.com
212 سهیلاسادات هاشمی دانشگاه ملایر hashemy558yahoo.com
213 ساناز یاجم دانشگاه پیام نور yajam.pnugmail.com
214 محمدحسین یوسف زاده دانشگاه بیرجند mhyousefzadehyahoo.com

دفعات مشاهده: 1463 بار   |   دفعات چاپ: 200 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb