فهرست کلی داورها

 | تاریخ ارسال: 1400/4/23 | 
لیست داوران مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران
ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه محل خدمت پست الکترونیک
۱ علی احمدی دانشگاه سیستان و بلوچستان aahmadisceince.usb.ac.ir
۲ مریم ابارشی دانشگاه پیام نور گلستان maryamabareshiyahoo.com
۳ مرتضی ایزدی فرد دانشگاه صنعتی شاهرود mizadifardshahroodut.ac.ir
۴ احمد احمدی خلجی دانشگاه لرستان khalagi۲۰۰۲yahoo.com
۵ مهران ادوای دانشگاه آزاد اسلامی اهر Mehran_advayyahoo.com
۶ معصومه آهنگری دانشگاه ارومیه masoumehahangariyahoo.com
۷ مریم آهنکوب پیام نور شهرکرد ahankoub_myahoo.com
۸ احمدرضا احمدی دانشگاه پیام نور ahmad.r.ahmadigmail.com
۹ کامران احمدی پژوهشگاه مواد و انرژی ahmadikamyahoo.com
۱۰ حمید احمدی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان hahmadimail.uk.ac.ir
۱۱ زهرا اعلمی نیا دانشگاه اصفهان Alaminia_Geoyahoo.com
۱۲ زهره اعلمی نیا دانشگاه خوارزمی zoalaminiagmail.com
۱۳ فرهاد آلیانی دانشگاه بوعلی سینا Alianifarhadgmail.com
۱۴ علیرضا الماسی دانشگاه لرستان alireza.almasigmail.com
۱۵ احمد امیر آبادی زاده دانشگاه بیرجند ahmadamirabadiyahoo.com
۱۶ منیژه اسدپور دانشگاه ارومیه m.asadpoururmia.ac.ir
۱۷ عباس آسیابانها دانشگاه بین المللی امام خمینی asiabanhayahoo.com
۱۸ امیر اثنی عشری دانشگاه پیام نور amir.asnaasharigmail.com
۱۹ خسرو ابراهیمی دانشگاه فردوسی مشهد khebrahimiferdowsi.um.ac.ir
۲۰ فرهاد اسماعیلی قدسی دانشگاه گیلان feghodsiguilan.ac.ir
۲۱ بیژن اعتمادی دانشگاه شیراز Etemadi_biyahoo.com
۲۲ امیر امام جمعه دانشگاه تبریز amiremamjyahoo.com
۲۳ سهیلا آقاجانی مرسا مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران imprc.sgmail.com
۲۴ پروانه ایرانمنش دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان p.iranmaneshgmail.com
۲۵ محمد ایزدیار دانشگاه فردوسی مشهد izadyarum.ac.ir
۲۶ جواد ایزدیار دانشگاه زنجان izadyarznu.ac.ir
۲۷ جمشید احمدیان دانشگاه پیام نور jamshidahmadianyahoo.com
۲۸ علی امامعلی پور دانشگاه ارومیه a.imamalipoururmia.ac.ir
۲۹ صدرالدین امینی دانشگاه خوارزمی sadraminiyahoo.com
۳۰ محمد اخوان قالیباف دانشگاه یزد makhavanyazd.ac.ir
۳۱ نعیم امامی مرکز تحقیقات استان چهارمحال و بختیاری emami۱۳۴۸yahoo.com
۳۲ محمد ابراهیمی دانشگاه زنجان ebrahimiznu.ac.ir
۳۳ منوچهر بابایی پور دانشگاه بوعلی سینا babaeibasu.ac.ir
۳۴ علیرضا بدیعی دانشگاه تهران abadieikhayam.ut.ac.ir
۳۵ مهندس رویا بهادری پژوهشگاه میراث فرهنگی bahadoriroyayahoo.com
۳۶ علی اکبر بهاری فر دانشگاه پیام نور مرکز ابهر baharifargmail.com
۳۷ سمیه بختیاری دانشگاه صنعتی سیرجان bakhtiarysomayehyahoo.com
۳۸ مجتبی بارانی دانشگاه گرگان mbarani۲۰۰۲yahoo.com
۳۹  مهرداد براتی دانشگاه بوعلی سینا همدان baratibasu.ac.ir
۴۰ محمد علی برقی دانشگاه تهران Barghi.mohammadgmail.com
۴۱ مسعود باتر دانشگاه زابل Masood_bateryahoo.com
۴۲ محمد بهدانی دانشگاه فردوسی مشهد mbehdaniyahoo.com
۴۳ حبیب بیابانگرد دانشگاه سیستان و بلوچستان h.biabangardscience.usb.ac.ir
۴۴ رحمان بیکس دانشگاه بین المللی امام خمینی bikassci.ikiu.ac.ir
۴۵ زهرا بنیادی بین المللی قزوین bonyadisci.ikiu.ac.ir
۴۶ محمد بومری دانشگاه سیستان و بلوچستان boomeriscience.usb.ac.ir
۴۷ محمود برهانی زرندی دانشگاه یزد mborhaniyazd.ac.ir
۴۸ فاطمه بدیعیان باغ سیاهی دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) fbadieiankub.ac.ir
۴۹ مسعود باتر دانشگاه زابل masoud.batergmail.com
۵۰ محمد مهدی باقری محققی دانشگاه دامغان m_mohaghegheeyahoo.co.uk
۵۱ زهرا بنیادی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) bonyadi_zyahoo.com
۵۲ هوشنگ پورکاسب دانشگاه شهید چمران اهواز Shanbeh۱۹۷۴yahoo.com
۵۳ مهدی پژوهش          دانشگاه شهرکرد drpajooheshgmail.com
۵۴ ناصر تجبر دانشگاه فردوسی مشهد nasser.tajaborgmail.com
۵۵ رضا تکجو دانشگاه فردوسی مشهد rezatakjooyahoo.com
۵۶ اشرف ترکیان دانشگاه بوعلی سینا a-torkianbasu.ac.ir
۵۷ حسینعلی تاج الدین دانشگاه تربیت مدرس h.tajeddinmodares.ac.ir
۵۸ مجید جعفر تفرشی دانشگاه سمنان mj.tafreshigmail.com
۵۹ صدیقه تقی پور دانشگاه اصفهان Taghipour.sedighehgmail.com
۶۰ بتول تقی پور دانشگاه شیراز taghipourshirazu.ac.ir
۶۱ آزاده تجردی دانشگاه علم و صنعت Tajarodiiust.ac.ir
۶۲ غلامرضا تاج بخش دانشگاه یزد tajbakhshyazd.ac.ir
۶۳ سعید تاکی آزاد واحد لاهیجان Taki_saeed۲۰۰۲yahoo.com
۶۴ محمدحسین توکلی دانشگاه بوعلی سینا mhtbasu.ac.ir
۶۵ فرهاد محمد تراب دانشگاه یزد fmtorabyazduni.ac.ir
۶۶ قدرت ترابی دانشگاه اصفهان torabighodratyahoo.com
۶۷ فرح جلیلی دانشگاه بیرجند farah_jalilibirjand.ac.ir
۶۸ محبوبه جمشیدی بدر دانشگاه پیام نور استان البرز m_jamshidipnu.ac.ir
۶۹ ابراهیم حاجی علی دانشگاه جامع امام حسین(ع) ehajialiyahoo.com
۷۰ شهروز حق نظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان Sh_haghnazaryahoo.com
۷۱ بهزاد حاج علیلو دانشگاه پیام نور hajaliloupnu.ac.ir
۷۲ رباب حاج علی اوغلی دانشگاه تبریز r_hajialioghliyahoo.co.uk
۷۳ رضا موسوی حرمی دانشگاه فروسی مشهد Harami۲۰۰۴yahoo.com
۷۴ علی اکبر حسن نژاد دانشگاه دامغان a_hassannezhaddu.ac.ir
۷۵ شهره حسن پور دانشگاه پیام نور hassanpourpnu.ac.ir
۷۶ بهناز حسینی دانشگاه پیام نور be.hosseinigmail.com
۷۷ محمدرضا حیدریان شهری دانشگاه فردوسی مشهد shahriferdowsi.um.ac.ir
۷۸ غلامحسین خرمی دانشگاه بجنورد khorrami۱۹۸۳gmail.com
۷۹ محمد خانه باد دانشگاه فردوسی مشهد mkhanehbadferdowsi.um.ac.ir
۸۰ مهناز خدامی دانشگاه یزد Khodami_myazd.ac.ir
۸۱ بهرام خوشنویسان دانشگاه کاشان b.khoshkashanu.ac.ir
۸۲ حسن خندان فدافن دانشگاه گلستان FADAFANGMAIL.COM
۸۳ حسین خادمی دانشگاه صنعتی اصفهان hkhademicc.iut.ac.ir
۸۴ عبدالمحمود داورپناه دانشگاه سیستان و بلوچستان A.M.DAVARPANAHphys.usb.ac.ir
۸۵ علیرضا  داودیان دهکردی دانشگاه شهرکرد alireza.davoudiangmail.com
۸۶ زهره دریکوند دانشگاه آزاد اسلامی zderikyahoo.com
۸۷ رحیم دبیری دانشگاه آزاد مشهد Rahimdabiriyahoo.com
۸۸ علی اکبر دهقانزاده بافقی دانشگاه یزد dehghanzadeh_ayahoo.com
۸۹ علی اکبر دهنو خلجی دانشگاه گلستان - گروه شیمی alidkhalajiyahoo.com
۹۰ بهنام رحیمی دانشگاه فردوسی مشهد b-rahimiferdowsi.um.ac.ir
۹۱ بهروز رفیعی دانشگاه بوعلی سینا B_rafieibasu.ac.ir
۹۲ مصطفی رقیمی دانشگاه گلستان raghimiyahoo.com
۹۳ عزیز رحیمی چاکدل دانشگاه گلستان rahimiazyahoo.co.uk
۹۴ محمدعلی رجب زاده دانشگاه شیراز mrajabzadehshirazu.ac.ir
۹۵ علیرضا روان خواه دانشگاه محقق اردبیلی aravankhah۲۰۱۳gmail.com
۹۶ مهدی رضائی کهخائی دانشگاه صنعتی شاهرود Rezaeishahroodut.ac.ir
۹۷ ابراهیم راستاد دانشگاه تربیت مدرس rastadmodares.ac.ir
۹۸ محمد روضاتی دانشگاه گیلان smrozatiyahoo.com
۹۹ حامد زندمقدم دانشگاه شهید باهنر کرمان zand۱۸۸۳uk.ac.ir
۱۰۰ محمدعلی زنجانچی دانشگاه گیلان zanjanchiguilan.ac.ir
۱۰۱ رضا زارعی سهامیه دانشگاه لرستان zareisahyahoo.com
۱۰۲ مرتضی زرگر شوشتری دانشگاه شهید چمران اهواز zargarscu.ac.ir
۱۰۳ محمدحسین زرین کوب دانشگاه بیرجند zarrinkoubyahoo.com
۱۰۴ صدیقه زیرجانی زاده مجتمع آموزش عالی گناباد szirjanizadehyahoo.com
۱۰۵ افشین زهدی دانشگاه زنجان zohdi.agmail.com
۱۰۶ علی اصغر سپاهی دانشگاه بوعلی سینا aasepahigmail.com
۱۰۷ بهزاد سعیدی رضوی پژوهشگاه استاندارد bsaidistandard.ac.ir
۱۰۸ رضا سرحدی دانشگاه بیرجند reza.sarhaddibirjand.ac.ir
۱۰۹ سعید سعادت دانشگاه فردوسی مشهد saeidsaadatyahoo.com
۱۱۰ سیده نرگس ساداتی دانشگاه محقق اردبیلی sadati_snuma.ac.ir
۱۱۱ عادل ساکی دانشگاه شهید چمران اهواز Adel_sakiyahoo.com
۱۱۲ علیرضا سلیمی دانشگاه فردوسی مشهد salimi-aum.ac.ir
۱۱۳ سمیه سمیعی دانشگاه فردوسی مشهد samiee۸۵yahoo.co.in
۱۱۴ وارطان سیمونز دانشگاه تبریز Simmonds_vartanyahoo.co.uk
۱۱۵ کمال سیاه چشم دانشگاه تبریز KL_Siahcheshmtabrizu.ac.ir
۱۱۶ ژانت سلیمان نژاد دانشگاه تهران janet_soleimannejadkhayam.ut.ac.ir
۱۱۷ فاطمه سرجوقیان دانشگاه کردستان Fsarjoughian۲gmail.com
۱۱۸ سعیده سنماری دانشگاه امام خمینی senemari۲۰۰۴yahoo.com
۱۱۹ هادی شفایی مقدم دانشگاه دامغان hadishafaiiyahoo.com
۱۲۰ حسین شهبازی دانشگاه بوعلی سینا shahbazi.hgmail.com
۱۲۱ غلامحسین شمعانیان دانشگاه گلستان Shamanianyahoo.com
۱۲۲ محبوبه السادات شریف دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم Sharif۴۴myahoo.com
۱۲۳ مریم شیبی دانشگاه شاهرود sheibi۵۸gmail.com
۱۲۴ ایران شیخ شعاعی دانشگاه شهید باهنر کرمان i_shoaieyahoo.com
۱۲۵ بهنام شفیعی بافتی                 دانشگاه گلستان b.shafieigu.ac.ir
۱۲۶ فرهاد شیخی دانشگاه خوارزمی farhad.sheikhigmail.com
۱۲۷ ناهید شبانیان دانشگاه شهرکرد Nahid.shabaniangmail.com
۱۲۸ سیدوحید شاهرخی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد vahid.shahrokhiGmail.com
۱۲۹ محمود صادقیان دانشگاه شاهرود m.sadeghian۱۳۹۲gmail.com
۱۳۰ محمد علی صالحی دانشگاه اصفهان ma.salehisci.ui.ac.ir
۱۳۱ شکوفه طباطبایی دانشگاه فردوسی مشهد sh_tabatabai۳yahoo.com
۱۳۲ سید حسن طباطبایی دانشگاه صنعتی اصفهان parsa۱۱۰yahoo.com
۱۳۳ امیرعلی طباخ شعبانی دانشگاه خوارزمی aatshabanigmail.com
۱۳۴ معصومه طباطبایی دانشگاه یزد tabatabaeeiauyazd.ac.ir
۱۳۵ محسن طباطبایی منش دانشگاه اصفهان tabatabaimohsenyahoo.com
۱۳۶ عباس طائب دانشگاه علم وصنعت taebiust.ac.ir
۱۳۷ زهرا طهماسبی         دانشگاه لرستان Zahra_takyahoo.com
۱۳۸ ابراهیم طالع فاضل دانشگاه بوعلی سینا tale.fazelgmail.com
۱۳۹ رضا ظهیری دانشگاه دامغان columbo۲۵۰gmail.com
۱۴۰ غلامحسین ظهوری دانشگاه فردوسی مشهد ghzohuriyahoo.com
۱۴۱ حسین عزیزی دانشگاه کردستان Azizi۱۳۴۵gmail.com
۱۴۲ آرزو عابدی دانشگاه صنعتی شاهرود abedi.arezoogmail.com
۱۴۳ علی عابدینی دانشگاه ارومیه Abedini۲۰۲۰yahoo.com
۱۴۴ هادی عربی دانشگاه فردوسی مشهد arabi_hyahoo.com
۱۴۵ حسین عشقی دانشگاه شاهرود h_eshghishahroodut.ac.ir
۱۴۶ هادی عمرانی دانشگاه گلستان Omrani.hadiyahoo.com
۱۴۷ محمد رضا فدوی اسلام دانشگاه دامغان m.r.fadavieslamdu.ac.ir
۱۴۸ فرج الله فردوست دانشگاه صنعتی شاهرود Faraj_fardoostyahoo.com
۱۴۹ محمد هادی فرپور دانشگاه کرمان hfarpouryahoo.com
۱۵۰ عبدالناصر فضل نیا دانشگاه ارومیه a.Fazlniaurmia.ac.ir
۱۵۱ غلامرضا فتوحی راد دانشگاه بیرجند gfotohiyahoo.com
۱۵۲ مجید قاسمی سیانی دانشگاه خوارزمی majid۴۲۲۵yahoo.com
۱۵۳ غلامرضا قدمی دانشگاه هرمزگان ghadamihormozgan.ac.ir
۱۵۴ مجید قادری دانشگاه تربیت مدرس mghaderimodares.ac.ir
۱۵۵ حبیب الله قاسمی دانشگاه صنعتی شاهرود habibghasemi۴۵gmail.com
۱۵۶ محمد ابراهیم قاضی دانشگاه صنعتی شاهرود ebrahim_ghaziyahoo.com
۱۵۷ قاسم قربانی دانشگاه دامغان ghorbanidu.ac.ir
۱۵۸ سمیه قلی پور دانشگاه شهید بهشتی تهران gholipoursomayeh۱gmail.com
۱۵۹ احمد قلی زاده دانشگاه دامغان ah_gh۱۳۵۹yahoo.com
۱۶۰ حمید رضا قلی پور دانشگاه سمنان hr_dizajiyahoo.com
۱۶۱ محمدرضا قربانی دانشگاه تربیت مدرس ghorbanimodares.ac.ir
۱۶۲ منصور قربانی دانشگاه شهید بهشتی m-ghorbanisbu.ac.ir
۱۶۳ شعبان رضا قربانی دانشگاه فردوسی مشهد srezaghoyahoo.com
۱۶۴ امیر کریمیان طرقبه دانشگاه شیراز amirkarimianshirazu.ac.ir
۱۶۵ علی اصغر کلاگری دانشگاه تبریز calagariayahoo.com
۱۶۶ علی کنعانیان دانشگاه تهران kananianut.ac.ir
۱۶۷ علیرضا کریمی دانشگاه اصفهان karimi-aum.ac.ir
۱۶۸ محمدحسن کریم پور دانشگاه فردوسی مشهد mhkarimpouryahoo.com
۱۶۹ قاسم کاوه ای پژوهشگاه مواد و انرژی ghassem۱۱۳yahoo.com
۱۷۰ امیرحسین کوهساری دانشگاه یزد kohsarygmail.com
۱۷۱ احمد کمپانی دانشگاه فردوسی مشهد kompanyferdowsi.um.ac.ir
۱۷۲ ملیحه گلستانی دانشگاه ولایت ایرانشهر m.golestanivelayat.ac.ir
۱۷۳ عباس مقصودی دانشگاه امیر کبیر a.maghsoudiaut.ac.ir
۱۷۴ سید علی مظهری پیام نور ali۵۴۸۹۴yahoo.com
۱۷۵ میر علی اصغر مختاری دانشگاه زنجان amokhtariznu.ac.ir
۱۷۶ بهزاد مهدی خانی پژوهشگاه استاندارد beh_mehdikhaniyahoo.com
۱۷۷ حسین محمودی چناری دانشگاه گیلان mahmoudi_hosseinguilan.ac.ir
۱۷۸ محمد معانی جو دانشگاه بوعلی سینا maanijouyahoo.com
۱۷۹ اسدالله محبوبی دانشگاه فردوسی مشهد amahboobi۲۰۰۱yahoo.com
۱۸۰ امیر مهدوی دانشگاه بیرجند am.mahdaviyahoo.com
۱۸۱ آزاده ملکزاده شفارودی دانشگاه فردوسی مشهد shafaroudium.ac.ir
۱۸۲ مهین منصوری اصفهانی دانشگاه صنعتی اصفهان mmansouri_۲۰۰۱yahoo.com
۱۸۳ فریبرز مسعودی دانشگاه خوارزمی drfmasoudiyahoo.com
۱۸۴ سید احمد مظاهری دانشگاه فردوسی مشهد samazaheriaol.com
۱۸۵ علیرضا  مظلومی دانشگاه پیام نور مشهد alr.mazloumigmail.com
۱۸۶ میرصالح میرمحمدی دانشگاه خوارزمی m.mirmohammadiut.ac.ir
۱۸۷ حسن میرنژاد دانشگاه تهران mirnejadkhayam.ut.ac.ir
۱۸۸ مسعود میرزائی دانشگاه فردوسی مشهد mirzaeeshum.ac.ir
۱۸۹ محسن مؤید دانشگاه تبریز moayyedtabrizu.ac.ir
۱۹۰ محسن موذن دانشگاه تبریز moazzentabrizu.ac.ir
۱۹۱ منیر مجرد دانشگاه ارومیه m.modjarradurmia.ac.ir
۱۹۲ سید سعید محمدی دانشگاه بیرجند ssmohammadibirjand.ac.ir
۱۹۳ بتول محمدزاده دانشگاه اصفهان batoolmohammadzadehyahoo.com
۱۹۴ محمد محقی دانشگاه بامیان افغانستان Moheghygmail.com
۱۹۵ احمدرضا مختاری دانشگاه صنعتی اصفهان ar.mokhtaricc.iut.ac.ir
۱۹۶ فرید مر دانشگاه شیراز mooresusc.ac.ir
۱۹۷ عباس مرادیان دانشگاه کرمان moradianmail.uk.ac.ir
۱۹۸ علی مرسلی تربیت مدرس morsali_amodares.ac.ir
۱۹۹ حسین مصدق دانشگاه دامغان mosaddeghdu.ac.ir
۲۰۰ لیلی متولی زاده دانشگاه آزاد اسلامی مشهد lmotevaliyahoo.com
۲۰۱ ملیحه موسوی دانشگاه بجنورد m_mousavi۱۹۸۰yahoo.com
۲۰۲ مرتضی مظفری دانشگاه اصفهان mmozafarihotmail.com
۲۰۳ سید ابراهیم موسوی قهفرخی دانشگاه شهید چمران اهواز musavi_ebrahimyahoo.co.uk
۲۰۴ ملیحه نخعی دانشگاه صنعتی بیرجند Nakhaei۲۰۰۲gmail.com
۲۰۵ محسن نصرآبادی دانشگاه بین المللی قزوین mohsennasrabadygmail.com
۲۰۶ محمد نیایی فر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز md.niyaifargmail.com
۲۰۷ بهروز نوتاش دانشگاه شهید بهشتی b_notashsbu.ac.ir
۲۰۸ قاسم نباتیان دانشگاه زنجان gh.nabatianznu.ac.ir
۲۰۹ موسی نقره ئیان دانشگاه اصفهان moussanoghreyanyahoo.com
۲۱۰ ایوب ویسی نیا دانشگاه شهید بهشتی a.vaisy۶۹gmail.com
۲۱۱ مسعود همام دانشگاه فردوسی مشهد rezanima۲۰۱۰yahoo.com
۲۱۲ سهیلاسادات هاشمی دانشگاه ملایر hashemy۵۵۸yahoo.com
۲۱۳ ساناز یاجم دانشگاه پیام نور yajam.pnugmail.com
۲۱۴ محمدحسین یوسف زاده دانشگاه بیرجند mhyousefzadehyahoo.com

دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb