دوره 14، شماره 1 - ( 1-1385 )                   جلد 14 شماره 1 صفحات 65-80 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

The effect of silver doping on the properties of Bi1/6Pb0/4Sr2Ca2Cu3Oδ superconductor. www.ijcm.ir. 2006; 14 (1) :65-80
URL: http://ijcm.ir/article-1-695-fa.html
بهرامی امیر، زرگر شوشتری مرتضی، فربد منصور. اثرآلایش نقره بر خواص ابررسانای سرامیکی B‏i1/6Pb0/4Sr2Ca2Cu3Oδ. مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1385; 14 (1) :65-80

URL: http://ijcm.ir/article-1-695-fa.html


1- دانشگاه شهید چمران
چکیده:   (1996 مشاهده)

در ایدد تحقیدد بددب بررسددی اثددر آلایددش نقددره در ترریددن ابررسددانای سددرامیکی
بیسکو( با فاز 2223 پرداختب شده است. بدرا ی سداخت نموندب هدا، ( Bi1/6Pb0/4Sr2Ca2Cu3Oδ
روش وارنش حالت جامدی را با دو شیوه آلایش متفاوت، یعنی، آلایش نمونب ها درحی ساخت
)سری اول( وآلایش نمونب ها پس از ساخت ابررسانا )سری دوم( بب رار برده ایم. با آلایش نقره بب
در نمونب های سری اول افزایش و مقاومدت حالدت عدادی تمدام Tc(mid) بیسکو، دمای بحرانی
در نمونب های سری اول، از نمونه خالص تا 2% آلاییده بب نقره، راهش Jc . نمونب ها راهش می یابد
در Jc جزئی یافتب، و بب بیشدتری مقددار خدود در نموندب هدای 5% و 15 % مدی رسدد. همنندی
% نمونب های سری دوم، از نمونه خالص تا 5% شدیداً راهش می یابدد، ولدی سدتس تدا نمونده 20
نموندب هدا، نشدان SEM افزایش یافتب و پس از آن تا نمونه 60 % دوباره راهش می یابدد. تصداویر
می دهد رب سطح تمام آنها دارای خلل و فرج بوده و دانب های ورقدب ای در آنهدا دیدده مدی شدود.
را تأییدد مدی رندد. Cu و Ca ،Sr ،Pb ،Bi نمونب ها، وجود ترریبی از عناصر اولیه EDX آنالیز
درحالی رب در نمونب های آلایش شده با نقره، حضور نقره نیز در ماده عدووه بدر ترریدن عناصدر
نمونب ها، قلب های نقره را در فازی جداگاندب نشدان مدی دهدد. XRD اولیب نمایان است. الگوهای
همننی قلب های بیسکو با ورود نقره جابب جایی جزیی را نشان می دهندد، بندابرای پارامترهدای
شبکب بب مقدار جزئی تغییر ررده، اما ساختار نمونب ها همننان راستگوشب باقی می ماند.

متن کامل [PDF 702 kb]   (902 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb