مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران- فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/8 | 
فرم تعارض منافع
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران
 
جناب آقای دکتر ناصر تجبر
سردبیر محترم مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران

 
با سلام و احترام، بدینوسیله اینجانب نویسنده مسئول مقاله با عنوان نوشته شده در جدول زیر از طرف سایر نویسندگان مقاله اعلام می کنم که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده ها و یا ارسال و انتشار دوباره پرهیز نموده ایم. در این راستا منافع تجاری وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده اند.
کلیه داده های این اثر از پروژه پژوهشی/ پایان نامه تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاه ......... استخراج شده و اصالت آن را تایید می نمائیم. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و .... به ناشر محول می داریم.
 
آدرس الکترونیکی: نام نویسنده مسئول:
تلفن: وابستگی سازمانی:
عنوان مقاله:
آیا نویسندگان مقاله تعهد می­دهند که در انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوءرفتار، جعل داده ها و یا انتشار دوگانه پرهیز نموده­اند.
بلی خیر
آیا نویسندگان مقاله تعهد می دهند که مقاله ارائه شده کاملا پژوهشی و اثری بدیع است
بلی خیر
آیا نویسندگان یا موسسه مربوطه وجهی از یک شخص ثالث (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای هر بخشی از مقاله ارائه شده (شامل کمک‏های مالی، نظارت بر داده‏ها، طراحی مطالعه، آماده‏سازی اثر، تجزیه و تحلیل آماری و ...) دریافت نموده است؟
بلی خیر
آیا نویسندگان هرگونه اختراعی که در حال انجام، داوری و یا ثبت شده، مربوط به این اثر را در حال انجام دارند؟
 
بلی خیر
آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟
بلی خیر
آیا جنبه‏ای از این اثر مرتبط با حیوانات آزمایشی یا بیماری های خاص انسانی است که نیاز به اعلام و تایید اخلاق نشر باشد؟
بلی خیر
نام نویسنده مسئول:                                                            تاریخ:                                                     امضا
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران:
http://ijcm.ir/find.php?item=1.73.30.fa
برگشت به اصل مطلب