مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران- فرم تعهدنامه
فرم تعهدنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/8 | 
فرم تعهدنامه
مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران
 
جناب آقای دکتر ناصر تجبر
سردبیر محترم مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران
 
با درود و احترام، بدین ‌وسیله نویسنده‌(گان) مقاله با عنوان:
.......................................................................................................................................................................................................................................
متعهد به موارد زیر هستیم:
  • همه افرادی که نام آنها به‌عنوان نویسنده در مقاله آمده است، از متن مقاله و ارائه آن به این مجله آگاهی دارند.
  • اسامی نویسندگان و اولویت نام آنها پس از ارائه مقاله تغییر نخواهد کرد.
  • نام نویسنده مسئول مقاله با علامت ستاره مشخص شده و تغییر نخواهد کرد.
  • امضاء همه نویسندگان در این تعهدنامه اصل یا الکترونیکی است.
  • مقاله هم‌زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده است و همچنین تا زمان اعلام نتیجه نهایی از سوی مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.
ردیف  نام و نام خانوادگی رتبه علمی شماره تلفن پست الکترونیکی امضاء
فارسی انگلیسی ثابت همراه
۱              
۲              
۳              
۴              
۵              
* کلیه موارد خواسته شده در فرم تعهدنامه، تایپ و بعد از پرینت، امضاء و سپس اسکن شود و همزمان  با ارسال مقاله در قسمت بارگذاری فایل‌های الحاقی، بارگذاری شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران:
http://ijcm.ir/find.php?item=1.72.29.fa
برگشت به اصل مطلب