مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/11/27 | 
  • دفتر مجله                    مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم، دبیرخانه‌ انجمن ‌بلورشناسی‌ و کانی‌شناسی‌ ایران
  • صندوق پستی               1436-91775
  • تلفن                            38763647-051
  • نمابر                            38763647-051
  • پست الکترونیکی           crystal.mineral90@gmail.com
  •  نشانی وبگاه                http://ijcm.ir
نشانی مطلب در وبگاه مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران:
http://ijcm.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب