مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران- درباره نشریه
معرفی و جایگاه مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | 

مجله ‌بلورشناسی‌ و کانی‌شناسی‌ ایران

مجله‌ بلورشناسی‌ و کانی‌شناسی‌ ایران‌ نشریه تخصصی‌ انجمن‌ بلورشناسی‌ و کانی‌شناسی ‌ایران‌ است‌ که‌ به‌ منظور ارائه دستاوردهای‌ تازه علمی‌ و پژوهشی‌ چهار شماره‌ در سال‌ منتشر می‌شود. مجله‌ از همکاری‌ پژوهشگران‌ در گرایش­های‌ مختلف‌ علوم‌ بلورشناسی‌ و کانی‌شناسی‌ به‌ گرمی‌ استقبال‌ می‌کند. امید است‌ با بسط‌ پژوهش‌ در این‌ دو شاخه‌ از علوم ‌پایه‌، بتوانیم‌ هر شماره را پر بار تر از شماره قبل منتشر نماییم‌.

جایگاه‌ مجله بلورشناسی‌ و کانی‌شناسی‌ ایران

بنابر موافقت‌ کمیسیون‌ بررسی‌ نشریات‌ علمی‌ کشور این‌ مجله‌ دارای‌ درجه‌ علمی‌- پژوهشی‌ است‌ و در ISC نمایه می­شود.

نشانی مطلب در وبگاه مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران:
http://ijcm.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب