مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران- راهنمای نویسندگان پس از ارسال مقاله
راهنمای نویسندگان پس از ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/6 | 
پس از ارسال مقاله
پس از ورود به صفحۀ شخصی و ثبت مقاله، نویسندۀ مسئول می‌تواند در هر مرحله وضعیت پیشرفت مقاله را از طریق صفحۀ شخصی خود در سایت مجله پیگیری کند؛ به‌علاوه، هرگونه تغییری در وضعیت مقالۀ ارسالی از طریق ایمیل هم به اطلاع نویسندۀ مسئول خواهد رسید. در صورتی که مقالۀ ارسالی در ارزیابی اولیه و ارزیابی هیئت تحریریه مورد تأیید قرار بگیرد، وارد مرحله داوری می شود. برای اطلاع از مراحل داوری به بخش فرایند داوری در منوی «اطلاعات نشریه» مراجعه کنید.
در صورت تأیید داوران، مقاله برای انجام اصلاحات مورد نظر داوران (در صورت وجود اصلاحات) به نویسنده بازگردانده می‌شود و پس از تأیید نهایی داوران و اعمال پیشنهادهای اصلاحی داوران توسط نویسنده، مقاله توسط ویراستار مجله ویراستاری می‌شود و اگر از نظر ویرایشی یا دقت منابع نقصی داشته باشد که مربوط به نویسنده باشد، نویسنده باید اصلاحات لازم را انجام دهد. پس از انجام اصلاحات پیشنهادی ویراستار، از نویسنده درخواست می‌شود که هزینۀ انتشار مقاله را پرداخت کند تا پذیرش و انتشار مقاله قطعی تلقی شود. برای اطلاع از جزئیات و زمان‌بندی فرایند پذیرش به بخش فرایند پذیرش مقاله در منوی «اطلاعات نشریه» مراجعه نمایید.
 پیش از انتشار مقاله، در صورتی که نویسندگان درخواست اضافه شدن، حذف و یا اصلاح ترتیب نام نویسندگان را داشته باشند، و دلایل آن‌ها برای مجله کافی و قابل قبول باشد، مجله چنین امکانی را در اختیار نویسندگان قرار می‌دهد. برای این منظور سه فرم متفاوت در منوی «برای نویسندگان» با عنوان فرم های درخواست گنجانده شده است. برای اصلاح ترتیب نویسندگان، لازم است فرم درخواست تغییر ترتیب نویسندگان توسط نویسندۀ مسئول تکمیل و توسط تمامی نویسندگان امضا شود و ترتیب جدید مورد نظر به مجله اطلاع داده شود. در صورتی که نویسنده‌ای مایل به حذف نام خود به عنوان یکی از نویسندگان مقاله باشد، فرم درخواست حذف باید توسط خود نویسنده و نویسندۀ مسئول امضا و به مجله ارسال شود. همچنین در صورتی که نویسنده مسئول مایل به جا به جایی نام خود با یکی دیگر از نویسندگان باشد باید فرم درخواست تغییر نویسنده مسئول مقاله تکمیل و ارسال نماید.
پس از انتشار
پس از انتشار مقاله چنانچه نویسندگان متوجه موارد احتمالی بروز خطا در مقالۀ منتشرشده شوند، باید این موضوع را به اطلاع مجله برسانند و، در صورت نیاز، برای اصلاح یا حذف مقاله با مجله همکاری کنند.
نشانی مطلب در وبگاه مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران:
http://ijcm.ir/find.php?item=1.114.49.fa
برگشت به اصل مطلب