لیست داوران

 | تاریخ ارسال: 1396/4/27 | 

ردیف

نام و نام ­خانوادگی

محل کار

ردیف

نام و نام ­ خانوادگی

محل کار

1

دکتر مریم ابارشی

دانشگاه گرگان

37

دکتر حبیب ­الله ترشیزیان

دانشگاه آزاد اسلامی

2

دکتر خسرو ابراهیمی

دانشگاه فردوسی مشهد

38

دکتر اشرف ترکیان

دانشگاه بوعلی سینا

3

دکتر علی ابطحی

دانشگاه شیراز

39

دکتر بتول تقی­ پور

دانشگاه شیراز

4

دکتر امیر اثنی عشری

دانشگاه پیام نور

40

دکتر نادر تقی­ پور

دانشگاه دامغان

5

دکتر وحید احدنژاد

دانشگاه پیام نور

41

دکتر محمدحسین توکلی

دانشگاه بوعلی سینا

6

دکتر کامران احمدی

پژوهشگاه مواد و انرژی

42

دکتر داود ثانوی خشنود

دانشگاه سمنان

7

دکتر جمشید احمدیان

دانشگاه اصفهان

43

دکتر مجید جعفر تفرشی

دانشگاه سمنان

8

دکتر حمید احمدی­ پور

دانشگاه باهنر کرمان

44

دکتر فرید جمالی

دانشگاه آزاد اسلامی

9

دکتر فرهاد احیاء

دانشگاه آزاد اسلامی

45

دکتر محبوبه جمشیدی بدر

دانشگاه پیام نور

10

دکتر مهران ادوای

دانشگاه آزاد اسلامی

46

دکتر احمد جهانگیری

دانشگاه تبریز

11

دکتر فرهاد اسماعیلی قدسی

دانشگاه گیلان

47

دکتر بهزاد حاج­ علیلو

دانشگاه پیام نور

12

دکتر عباس آسیابانها

دانشگاه بین المللی امام خمینی

48

دکتر رباب حاجی­ علی­ اوغلی

دانشگاه تبریز

13

دکتر بیژن اعتمادی

دانشگاه شیراز

49

دکتر ناصر حافظی مقدس

دانشگاه فردوسی مشهد

14

دکتر زهرا اعلمی نیا

دانشگاه اصفهان

50

دکتر علی­ اکبرحسن نژاد

دانشگاه علوم پایه دامغان

15

دکتر زهره اعلمی­ نیا

دانشگاه خوارزمی

51

دکتر قادر حسین­ زاده

دانشگاه تبریز

16

دکتر فرهاد آلیانی

دانشگاه بوعلی سینا

52

دکتر محمدرضا حسین­ زاده

دانشگاه تبریز

17

دکتر علی امامعلی ­پور

دانشگاه ارومیه

53

دکتر شهروز حق­ نظر

دانشگاه لاهیجان

18

دکتر سید نعیم امامی

دانشگاه شهرکرد

54

دکتر محمدرضا حیدریان شهری

دانشگاه فردوسی مشهد

19

دکتر احمد امیرآبادی زاده

دانشگاه بیرجند

55

دکتر حسین خادمی

دانشگاه صنعتی اصفهان

20

دکتر عبدالحسین امینی

دانشگاه تهران

56

دکتر محمد خانه­ باد

دانشگاه فردوسی مشهد

21

دکتر عبدالمجید انصاری

دانشگاه یزد

57

دکتر سعید خدابخش

دانشگاه بوعلی سینا

22

دکتر رضا اهری­ پور

دانشگاه دامغان

58

دکتر مهناز خدامی

دانشگاه یزد

23

دکتر معصومه آهنگری

دانشگاه ارومیه

59

دکتر فرهاد خرمالی

دانشگاه گرگان

24

دکتر پروانه ایرانمنش

دانشگاه ولی عصر

60

دکتر محمود خلیلی

دانشگاه اصفهان

25

دکتر جواد ایزدیار

دانشگاه زنجان

61

دکتر حسن خندان فدافن

دانشگاه گرگان

26

دکتر منوچهر بابائی پور

دانشگاه بوعلی سینا

62

دکتر منیره خیرخواه

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

27

دکتر مجتبی بارانی مطلق

دانشگاه گرگان

63

دکتر علیرضا داودیان دهکردی

دانشگاه شهرکرد

28

دکتر محمدمهدی باقری محققی

دانشگاه دامغان

64

دکتر محمدعلی رجب­ زاده

دانشگاه شیراز

29

دکتر سمیه بختیاری

دانشگاه سیرجان

65

دکتر بهنام رحیمی

دانشگاه فردوسی مشهد

30

دکتر محمد بومری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

66

دکتر پیمان رضایی

پردیس دانشگاه هرمزگان

31

دکتر علی اکبر بهاری­ فر

دانشگاه پیام نور ابهر

67

دکتر مهدی رضایی کهخایی

دانشگاه صنعتی شاهرود

32

دکتر محمد بهدانی

دانشگاه فردوسی مشهد

68

دکتر بهروز رفیعی

دانشگاه بوعلی سینا

33

دکتر حبیب­ الله بیابانگرد

دانشگاه سیستان وبلوچستان

69

دکتر مصطفی رقیمی

دانشگاه گرگان

34

دکتر ناصر تجبر

دانشگاه فردوسی مشهد

70

دکتر حجت الله رنجبر

دانشگاه کرمان

35

دکتر آزاده تجردی

دانشگاه علم وصنعت

71

دکتر سیدمحمد روضاتی

دانشگاه گیلان

36

دکتر قدرت ترابی

دانشگاه اصفهان

72

دکتر محمد رهگشای

دانشگاه شهید بهشتی

73

دکتر رضا زارعی سهامیه

دانشگاه لرستان

113

دکتر منصور فربد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

74

دکتر علیرضا زراسوندی

دانشگاه شهید چمران

114

دکتر محمدهادی فرپور

دانشگاه شهید باهنر کرمان

75

دکتر مرتضی زرگرشوشتری

دانشگاه شهید چمران

115

دکتر صابر فرجامی شایسته

دانشگاه گیلان

76

دکتر محمدحسین زرین­ کوب

دانشگاه بیرجند

116

دکتر فرج الله فردوست

دانشگاه صنعتی شاهرود

77

دکتر محمدعلی زنجانچی

دانشگاه گیلان

117

دکتر عبدالناصر فضل­ نیا

دانشگاه ارومیه

78

دکتر عادل ساکی

دانشگاه شهید چمران اهواز

118

دکتر مجید قادری

دانشگاه تربیت مدرس

79

دکتر علی­ اصغر سپاهی

دانشگاه بوعلی سینا

119

دکتر فرشته قاسم ­زاده

دانشگاه فردوسی مشهد

80

دکتر فاطمه سرجوقیان

دانشگاه تهران

120

دکتر حبیب الله قاسمی

دانشگاه صنعتی شاهرود

81

دکتر خلیل سرکاری­ نژاد

دانشگاه شیراز

121

دکتر محمدابراهیم قاضی

دانشگاه شاهرود

82

دکتر سعید سعادت

دانشگاه فردوسی مشهد

122

دکتر فرزین قائمی

دانشگاه فردوسی مشهد

83

دکتر هادی سلامتی

دانشگاه اصفهان

123

دکتر شعبان ­رضا قربانی

دانشگاه فردوسی مشهد

84

دکتر ژانت سلیمان­ نژاد

دانشگاه تهران

124

دکتر قاسم قربانی

دانشگاه دامغان

85

دکتر بهمن سلیمانی

دانشگاه شهید چمران

125

دکتر محمدرضا قربانی

دانشگاه تربیت مدرس

86

دکتر کمال سیاه چشم

دانشگاه تبریز

126

دکتر منصور قربانی

دانشگاه هرمزگان

87

دکتر وارطان سیمونز

دانشگاه تبریز

127

دکتر حمیدرضا قلی ­پور

دانشگاه سمنان

88

دکتر ناهید شبانیان بروجنی

دانشگاه شهرکرد

128

دکتر احمد قلی زاده

دانشگاه دامغان

89

دکتر هادی شفاهی­ مقدم

دانشگاه دامغان

129

دکتر ملیحه قورچی

دانشگاه فردوسی مشهد

90

دکتر غلامحسین شمعانیان

دانشگاه گلستان

130

دکتر مهدی قیصری گودرزی

دانشگاه آزاد اسلامی

91

دکتر جمشید شهاب­ پور

دانشگاه شهید باهنر

131

دکتر قاسم کاوه ­ای

پژوهشگاه مواد و انرژی

92

دکتر حسین شهبازی

دانشگاه همدان

132

دکتر محمدحسن کریم­ پور

دانشگاه فردوسی مشهد

93

دکتر مریم شیبی

دانشگاه صنعتی شاهرود

133

دکتر علیرضا کریمی

دانشگاه فردوسی مشهد

94

دکتر ایران شیخ­ شعاعی

دانشگاه شهید باهنر

134

دکتر مصطفی کریمیان اقبال

دانشگاه تربیت مدرس

95

دکتر محمود صادقیان

دانشگاه صنعتی شاهرود

135

دکتر علی­ اصغر کلاگری

دانشگاه تبریز

96

دکتر مژگان صلواتی

دانشگاه رشت

136

دکتر علی کنعانیان

دانشگاه تهران

97

دکتر رامین صمدی

دانشگاه آزاد اسلامی

137

دکتر امیرحسین کوهساری

دانشگاه یزد

98

دکتر فرهود ضیایی

پژوهشگاه کرج

138

دکتر لیلی متولی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی

99

دکتر امیرعلی طباخ شعبانی

سازمان زمین شناسی کشور

139

دکتر منیر مجرد

دانشگاه ارومیه

100

دکتر معصومه طباطبایی

دانشگاه یزد

140

دکتر اسدالله محبوبی

دانشگاه فردوسی مشهد

101

دکتر شکوفه طباطبایی یزدی

دانشگاه فردوسی مشهد

141

دکتر محمد محجل

دانشگاه تربیت مدرس

102

دکتر زهرا طهماسبی

دانشگاه لرستان

142

دکتر محسن محسنی

دانشگاه بوعلی سینا

103

دکتر غلامحسین ظهوری

دانشگاه فردوسی مشهد

143

دکتر سیدسعید محمدی

دانشگاه بیرجند

104

دکتر رضا ظهیری

دانشگاه دامغان

144

دکتر شهریار محمودی

دانشگاه شهید بهشتی

105

دکتر آرزو عابدی

دانشگاه صنعتی شاهرود

145

دکتر محمدحسین ­ محمودی ­قرائی

دانشگاه فردوسی مشهد

106

دکتر علی عابدینی

دانشگاه ارومیه

146

دکتر احمدرضا مختاری

دانشگاه صنعتی اصفهان

107

دکتر هادی عربی

دانشگاه فردوسی مشهد

147

دکتر عباس مرادیان

دانشگاه شهید باهنر

108

دکتر حسین عزیزی

دانشگاه کردستان

148

دکتر علی مرسلی

دانشگاه تربیت مدرس

109

دکتر روح­ الله عقدایی

دانشگاه علم و صنعت ایران

149

دکتر فریبرز مسعودی

دانشگاه شهید بهشتی

110

دکتر مهدی علوی

دانشگاه اصفهان

150

دکتر حسین مصدق

دانشگاه علوم پایه دامغان

111

دکتر هادی عمرانی

دانشگاه گلستان

151

دکتر سید احمد مظاهری

دانشگاه فردوسی مشهد

112

دکتر غلامرضا فتوحی­ راد

دانشگاه بیرجند

152

دکتر مرتضی مظفری

دانشگاه اصفهان

153

دکتر علیرضا مظلومی­ بجستانی

دانشگاه پیام نور مشهد

171

دکتر حسین میقانی

دانشگاه گلستان

154

دکتر علی مظهری

دانشگاه پیام نور

172

دکتر قاسم نباتیان

دانشگاه زنجان

155

دکتر محمد معانی­ جو

دانشگاه بوعلی سینا

173

دکتر علیرضا نجف زاده

دانشگاه پیام نور

156

دکتر محمدعلی مکی ­زاده

دانشگاه اصفهان

174

دکتر ملیحه نخعی

دانشگاه بیرجند

157

دکتر حبیب ملایی

دانشگاه آزاد اسلامی

175

دکتر محسن نصرآبادی

دانشگاه قزوین

158

دکتر آزاده ملک­ زاده شفارودی

دانشگاه فردوسی مشهد

176

دکتر علیخان نصر اصفهانی

دانشگاه آزاد اسلامی

159

دکتر محمدهادی ملکی

دانشگاه سمنان

177

دکتر موسی نقره­ ئیان

دانشگاه اصفهان

160

دکتر مهین منصوری

دانشگاه اصفهان

178

دکتر مهدی نکوهش

161

دکتر فرانک منطقی

دانشگاه علوم و صنعت

179

دکتر مجتبی نوروزی

دانشگاه شهید چمران

162

دکتر سیدرضا موسوی حرمی

دانشگاه فردوسی مشهد

180

دکتر محمد نیایی­ فر

دانشگاه آزاد اسلامی

163

دکتر سید ابراهیم موسوی قهفرخی

دانشگاه شهید چمران اهواز

181

دکتر شجاع­ الدین نیرومند

دانشگاه تهران

164

دکتر محسن مؤذن

دانشگاه تبریز

182

دکتر اردشیر هزارخوانی

دانشگاه امیرکبیر

165

دکتر محسن مؤید

دانشگاه تبریز

183

دکتر سیدمسعود همام

دانشگاه فردوسی مشهد

166

دکتر غلامرضا میراب­ شبستری

دانشگاه بیرجند

184

دکتر ساناز یاجم

دانشگاه پیام نور

167

دکتر مسعود میرزایی

دانشگاه فردوسی مشهد

185

دکتر محمد یزدی

دانشگاه شهید بهشتی

168

دکتر میر صالح میرمحمدی

دانشگاه تهران

186

دکتر محمد حسین یوسف ­زاده

دانشگاه بیرجند

169

دکتر حسن میرنژاد

دانشگاه تهران

187

دکتر عباس ­یوسفی

شرکت لعاب مشهد


دفعات مشاهده: 6225 بار   |   دفعات چاپ: 601 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb