دوره 25، شماره 4 - ( 10-1396 )                   جلد 25 شماره 4 صفحات 749-760 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hajialioghli R. Mineral chemistry, P-T and tectonometamorphic evolutions of garnet amphibolites from the Takht-e-Soleyman, NW Takab. www.ijcm.ir. 2018; 25 (4) :749-760
URL: http://ijcm.ir/article-1-993-fa.html
حاجی علی اوغلی رباب. بررسی شیمی کانی، دما- فشار و دگرگونی زمین‌ساختی گارنت آمفیبولیت‌های تخت سلیمان، شمال غرب تکاب. مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1396; 25 (4) :749-760

URL: http://ijcm.ir/article-1-993-fa.html


دانشگاه تبریز
چکیده:   (693 مشاهده)
مجموعه دگرگونی تخت سلیمان با طیف سنگ­شناسی گسترده شامل انواع سنگ­های دگرگونی رسی، بازیک و مرمر بوده که در شرایط رخساره شیست سبز تا آمفیبولیت و گرانولیت دگرگون شده­اند. سنگ­های آمفیبولیت در درجه دگرگونی­های بالا ذوب شده و میگماتیت­های مافیک در این ارتباط تشکیل شده­اند. کانی­های دگرگونی اوج در گارنت آمفیبولیت­های فشار بالا به طور کامل توسط سیمپلکتیت دما فشار متوسط پلاژیوکلاز-هورنبلند جایگزین شده است. شرایط P-T دگرگونی اوج (M1) سنگ­های گارنت آمفیبولیت به دلیل نبود کانی­های دگرگونی اوج و ترکیب شیمی مناسب مشخص نیست. شرایط دما و فشار دگرگونی پسرونده (M2) در گارنت-آمفیبولیت بر اساس شواهد بافتی، کانی­شناسی و ترکیب شیمی کانی­های در حال تعادل در دو مرحله تعیین شد: (1) دگرگونی پسرونده در شرایط کاهش فشار M2-a و (2) مرحله سردشدگی در طی بالا آمدگی و فرسایش سنگ­ها M2-b. شرایط دما و فشار تبلور در مرحله (M2-a) حدود oC 700-650 وkbar  8-7 و در مرحله (M2-b) حدود oC 570-510 وkbar  6-5/5 به دست آمد. بر اساس شواهد بافتی، کانی­شناسی، محاسبات دما و فشار و مسیر ساعتگرد تغییرات P-T پسرونده در گارنت آمفیبولیت­ها نتیجه می­شود نخستین قسمت مسیر P-T با شیب تند dP/dT کاهش شدید فشار را نشان می­دهد که احتمالاً بتوان آن را در رابطه با عملکرد گسل­های تراستی در طی ضخیم شدگی پوسته­ای و برخورد قاره­ای در نظر گرفت. در صورتیکه قسمت دوم مسیر P-T دگرگونی پسرونده در طی سردشدگی و بالا آمدگی سنگ­ها به علت نازک­شدگی و فرسایش پوسته­ای ثبت شده است. بر این اساس رخداد دگرگونی پسرونده و بالا آمدگی گارنت آمفیبولیت­ها در مجموعه دگرگونی تخت سلیمان با مدل ضخیم­شدگی پوسته­ای و نازک­شدگی بعدی آن طی فازهای کشش بعد از فشارش مرتبط با فاز لارامید طی بسته شدن نئوتتیس همخوانی دارد
متن کامل [PDF 2443 kb]   (187 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۴

فهرست منابع
1. [1] Berberian M., King G.C.P., "Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran", Canadian Journal of Earth Sciences 18 (1981) 210–265. [DOI:10.1139/e81-019]
2. [2] Alavi M., "Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: New data and interpretations", Tectonophysics 229 (1994) 211–238. [DOI:10.1016/0040-1951(94)90030-2]
3. [3] Stocklin J., "Structural history and tectonics of Iran: a review: American Association of Petroleum", Geologists Bulletin 52 (1968) 1229–1258.
4. [4] Alavi M., Hajian J., Amidi M., Bolourchi H., "Geology of Takab-Shahin-Dez Quadrangle", The Ministry of Mines and Metals of Iran, Tehran (1982) 100 p.
5. [5] بابا خانی ع.، قلمقاش ج.، "نقشه زمین شناسی 100000/1 تخت سلیمان"، (1371) سازمان زمین شناسی ایران.
6. [6] Moazzen M., Hajialioghli R., Möller A., Droop G.T.R., Oberhänsli R., Altenberger U., Jahangiri A., "Oligocene partial melting in the Takab metamorphic complex, NW Iran: Evidence from in situ U-Pb geochronology", Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 24 (2013) 217-228.
7. [7] Kretz R., "Symbols for rock-forming minerals", American Mineralogist 68 (1983) 277-279.
8. [8] Droop G.T.R., "A general equation for estimating Fe3+ concentrations in ferromagnesian silicates and oxides from microprobe analyses using stoichiometric criteria", Mineralogical Magazine 51 (1987) 431–435. [DOI:10.1180/minmag.1987.051.361.10]
9. [9] Abdel Naby H., Frisch W., Hegner E., "Evolution of Pan-African Wadi Haimur metamorphic sole, Eastern Desert, Egypt", Journal of Metamorphic Petrology 18 (2000) 639-651. [DOI:10.1046/j.1525-1314.2000.00286.x]
10. [10] Leake B.E., Woolley A.R., Birch W.D., Burke E.A.J., Ferraris G., Grice J.D., Hawthorne F.C., Kisch H.J., Krivovichev V.G., Schumacher J.C., Stephenson N.C.N., Whittaker E.J.W., "Nomenclature of amphiboles: additions and revisions to the International Mineralogical Association's amphibole nomenclature", Canadian Mineraogist 41 (2004) 1355-1370. [DOI:10.2113/gscanmin.41.6.1355]
11. [11] Raase P., "Al and Ti Contents of Hornblende. Indicators of Pressure and Temperature of Regional Metamorphism", Contributions to Mineralogy and Petrology 45 (1974) 231- 236. [DOI:10.1007/BF00383440]
12. [12] Hynes A., "A comparison of amphiboles from medium- and lowpressure metabasites", Contributions to Mineralogy and Petrology 8 (1982) 119-125. [DOI:10.1007/BF00372049]
13. [13] Woodsworth G.J., "Homogenization of zoned garnets from politic schists", Canadian Mineralogist 15 (1977) 230-242.
14. [14] Thiéblemont D., Pascual E., Stein G., "Magmatism in the Iberian Pyrite Belt: petrological constraints on a metallogenic model", Mineralium Deposita 33 (1998) 98–110.
15. [15] Zhang K.J., "North and South China collision along the eastern and southern north China margins reply", Tectonophysics 312 (1999) 363-366. [DOI:10.1016/S0040-1951(99)00175-4]
16. [16] Graham C.M., Powell R., "A garnet–hornblende geothermometer: calibration, testing, and application to the Pelona Schist, Southern California", Journal of Metamorphic Geology 2 (1984) 13–31. [DOI:10.1111/j.1525-1314.1984.tb00282.x]
17. [17] Ravna E.K., "Distribution of Fe2+ and Mg between coexisting garnet and hornblende in synthetic and natural systems: an empirical calibration of the garnet–hornblende Fe–Mg geothermometer", Lithos 53 (2000) 265–277. [DOI:10.1016/S0024-4937(00)00029-3]
18. [18] Plyusnina L.P., "Geothermometry and Geobarometry of Plagioclase-Hornblende Bearing Assemblages", Contributions to Mineralogy and Petrology 80 (1982) 140-146. [DOI:10.1007/BF00374891]
19. [19] Kohn, M.J. and Spear, F.S., 1989. Empirical calibration of geobarometers for the assemblage garnet + hornblende + plagioclase + quartz. American Mineralogist, 74: 77-84.
20. [20] Kohn M.J., Spear F.S., "Two new geobarometers for garnet amphibolites, withapplications to southeast Vermont", American Mineralogist 75 (1990) 89-96.
21. [21] Johnson M.C., Rutherford M.J., "Experimental calibration of the aluminum-in hornblende geobarometer with application to Long Valley caldera (California) volcanic rocks" Geology 17 (1989) 837–841. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1989)017<0837:ECOTAI>2.3.CO;2 [DOI:10.1130/0091-7613(1989)0172.3.CO;2]
22. [22] Spear F.S., "The gedrite-anthophyllite solvus and the composition limits of orthoamphibole from the Post Pond Volcanics, Vermont", American Mineralogist 65 (1980) 1103-1118.
23. [23] Perchuk L.L., Aranivich L.Y., Podlesskiy K.K., Lavrant I.V., Gerasimov V.Y., Kitsul V.L., Karsakov L.P., Perdnikov N.V., "Precambrian granulites of the Aldon Shield, Eastern Siberia", Journal of Metamorphic Geology 3 (1985) 263-310. [DOI:10.1111/j.1525-1314.1985.tb00321.x]
24. [24] Hammarstrom J.M., Zen E.A., "Aluminium in hornblende: an empirical igneous Geobaromete", American Mineralogist 71 (1986) 1297–1313.
25. [25] McCarthy T. C., Pati-o Douce A. E., "Empirical calibration of the silica-Ca-tschermak's anorthite (SCAn) geobarometer", Journal of Metamorphic Geology 16 (1998) 675-686. [DOI:10.1111/j.1525-1314.1998.00164.x]
26. [26] Guo J.H., O'Brien P.J., Zhai M.G., "High pressure granulites in the Sanggan area, North China craton: metamorphic evolution, P–T paths and geotectonic significance", Jurnal of Metamorphic Geology 20 (2002) 741–756. [DOI:10.1046/j.1525-1314.2002.00401.x]
27. [27] Bohlen S.R., "On the formation of granulites", Journal of Metamorphic Geology 9 (1991) 223–229. [DOI:10.1111/j.1525-1314.1991.tb00518.x]
28. [28] Brown M., "P–T–t evolution of orogenic belts and the causes of regional metamorphism", Journal of the Geological Society of London 150 (1993) 227–241. [DOI:10.1144/gsjgs.150.2.0227]
29. [29] Carswell D.A., O'Brien P.J., "Thermobarometry and geotectonic sig-nificance of High Pressure granulites: examples from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif in Lower Austria", Journal of Petrology 34 (1993) 427-459. [DOI:10.1093/petrology/34.3.427]
30. [30] Ellis D.J., "Origin and evolution of granulites in normal and thickened crusts", Geology 15 (1987) 167-170. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1987)15<167:OAEOGI>2.0.CO;2 [DOI:10.1130/0091-7613(1987)152.0.CO;2]
31. [31] Harley S.L., "The origin of granulites: a metamorphic perspective", Geological Magazine 12 (1989) 215–247. [DOI:10.1017/S0016756800022330]
32. [32] Green D.H., Ringwood A.E., "An experimental investigation of the gabbro to eclogite transformation and its petrological applications", Geochimica et Cosmochimica Acta 31 (1967) 767-833. [DOI:10.1016/S0016-7037(67)80031-0]
33. [33] Tenthorey E.A., Ryan J.C., Snow E.A., "Petrogenesis of sapphirine-bearing metatroctolites from the Buck Creek ultramafic body, southern Appalachian", Journal of Metamorphic Geology 14 (1996) 103–114.
34. [34] Münttener O., Hermann J., Trommsdorff V., "CoolingHistory and exhumation of lower-crustal granulite and upper mantle (Malenco, Eastern Central Alps)" Journal of Petrology 41 (2000) 175-200. [DOI:10.1093/petrology/41.2.175]
35. [35] Bohlen S.R., "Pressure-temperature-time paths and a tectonic model for the evolution of granulite", Journal of Geology 95 (1987) 617–632. [DOI:10.1086/629159]
36. [36] Wells P.R.A., "Thermal models for the magmatic accretion and subsequent metamorphism of continental crust" Earth and Planetary Science Letters 46 (1980) 253–265. [DOI:10.1016/0012-821X(80)90011-4]
37. [37] Agard P., Omrani J., Jolivet L., Mouthereau F., "Convergence history across Zagros (Iran): Constraints from collisional and earlier deformation" International Journal of Earth Sciences 94 (2005) 401–419. [DOI:10.1007/s00531-005-0481-4]
38. [38] Stockli D.F., Hassanzadeh J., Stockli L.D., Axen G., Walker J.D., Dewane T.J., "Structural and geochronological evidence for Oligo-Miocene intra-arc low-angle detachment faulting in the Takab-Zanjan area, NW Iran" Abstract, Programs Geological Society of America 36 (2004) 319.
39. [39] Gilg H.A., Boni M., Balassone G., Allen C.R., Banks D., Moore F., "Marble-hosted sulfide ores in the Angouran Zn-(Pb–Ag) deposit, NW Iran: interaction of sedimentary brines with a metamorphic core complex" Mineralium Deposita 41 (2006) 1–16. [DOI:10.1007/s00126-005-0035-5]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy

Designed & Developed by : Yektaweb